Abelko Innovation nu certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001.

25 september 2018 Abelko Innovation nu certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001.

Abelko Innovation har mottagit sitt ISO 9001:2015-certifikat inom kvalitet av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Sedan Abelko Innovation grundades 1970 har kvalitet och miljö varit två hörnstenar i företagets verksamhet och produkter.  Abelko har varit ISO-certifierat sedan 1996.

Abelko Innovations vd Thommy Lundström säger:
 - Det finns flera fördelar med ett miljöledningssystem. Det ger oss ökad effektivisering och produktivitet, ökad service och ökad kvalitet.

Ett aktivt miljöarbete ger också många fördelar, menar han:

– Dels för företaget i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, dels för vår gemensamma miljö. Det är viktigt för oss och för mänskligheten, säger Thommy Lundström.

För ytterligare information:
Thommy Lundström, Vd. Tel. 0920-45 06 01 eller
Ove Jansson, Kvalitetsansvarig. Te. 0920-45 06 06