Applikationsexempel av ett ventialtionsaggregat

6 september 2017 Applikationsexempel av ett ventialtionsaggregat

För att underlätta för våra kunder finns nu tre stycken applikationsexempel av ett ventilationsaggregat (LB). 
Det är tre kompletta backuper med tillhörande driftkort anpassade till IMSE UltraBase30.
Använd någon av applikationerna, använd dem som mall, eller ta någon del.
Enkelt och effektivt! 

Du hittar den på vår supportsida under fliken applikationsexempel: Support