Produktnyhet! IMSE UltraBase20

28 mars 2018 Produktnyhet! IMSE UltraBase20

IMSE UltraBase20 marknadens mest öppna och kompletta DUC/PLC. En av dess många fördelar är att den har handomkopplare på alla utgångar, samt vred för att ställa in analoga utgångar.

IMSE UltraBase20 har även webbaserat användargränssnitt, loggning, larmhantering, översiktsbilder, M-bus och Modbus. Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Som alltid när det gäller Abelko Innovations produkter är IMSE UltraBase20 licensfri och fritt programmerbar.

För leverans juni 2018

Läs mer om IMSE UltraBase20