Välkommen till ExpoVent, Skåne

24 oktober 2016 Välkommen till ExpoVent, Skåne

Ventilationsbranschens egen minimässa. Under vecka 45 besöker vi Kristianstad, Malmö och Lund - vi vill gärna träffa dig!
8/11, Yllan Mäss & Konferens, Kongresshallen, Väverigatan 2
9/11, Stadionmässan, Foajén nedre plan, Stadiongatan 25
10/11, Sparbanken Skåne Arena, B-Hallen, Stattenavägen 25

Expo har öppet mellan kl. 10- 14 respektive dag. Då serveras även gratis lunchbuffé till samtliga föranmälda besökare.
Anmälan: www.slussen.biz