Om oss

En trygg och stabil partner

Det är i samarbetet vi hittar de bästa lösningarna. Eftersom vi äger hela kedjan från utveckling till produktion har vi möjlighet att ge dig en komplett leverans.

Grundades i Luleå 1970

Abelko Innovation grundades i Luleå 1970. Flera av våra uppdragsgivare som till exempel Trafikverket har jobbat med oss i flera decennier. Vi ser det som ett bevis på att vår lyhördhet för våra kunders behov och vår servicegrad uppskattas. Vårt samarbete med forskningen bidrar till att vi ständigt levererar moderna lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Trygghet med de bästa lösningarna

Vår grundförutsättning i alla projekt är att vi vill samarbeta tillsammans med dig som kund. Det är i samarbetet vi hittar de bästa lösningarna. Eftersom vi äger hela kedjan från utveckling till produktion har vi möjlighet att ge dig en komplett leverans. Som kund kan du vara trygg med att vi håller det vi lovar och finns med och ger dig stöd och support även efter leveransen.

 

Långsiktiga samarbeten 

Att tänka långsiktigt är en naturlig del av vår verksamhet. Vi tar vara på våra medarbetares kunskap och låter erfarenheterna från ett projekt guida oss vidare in i nästa. Vi ser att långsiktiga samarbeten med våra kunder ger de bästa resultaten och möjligheten att fortsätta söka förbättringar när förutsättningarna förändras. Vi ser även långsiktigt på vår påverkan på omvärlden och tänker över processer och produktionssätt för att möta våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med. 

Vill du blir en av oss? Skicka en öppen ansökan till cv@abelko.se

Vi som är Abelko

Marknad

VD, ekonomi- och marknadschef
Thommy Lundström
Försäljningsingenjör
Marcus Willander
Marknadsassistent
Helena Sörqvist
Försäljningsingenjör
Jim Fjällborg
Försäljningsingenjör
Hans Renfors
Försäljningsingenjör
Jörgen Wiggefors
Kvalitétsansvarig
Ove Jansson
Ekonomi/administration
Nina Nordlund

Filialkontor - Jönköping

Försäljningsingenjör - Jönköping
Mikael Sandström
Försäljningsingenjör - Jönköping
Anders Stackell

Utveckling

Teknisk chef
Martin Forsberg
Chef utvecklingsavdelningen Interaktionsdesigner
Jessica Rohdin
Utvecklare
Peter Widetun
Utvecklare
Mikael Engström
Utvecklare
Peter Malmberg
Utvecklare & IT-ansvarig
Mattias Fjällström
Utvecklare
Richard Knutsson
Utvecklare
Kennet Viitikka
Utvecklare
Bo Sundberg
Utvecklare
Kennet Hartvik
Utvecklare
Daniel Carlson
Utvecklare
Anders Lundbäck
Webbutvecklare
Niklas Töyrä

Produktion

Produktionschef
Manuel Strand
Inköpschef
Mathias Hedqvist
Produktionsberedare
Mattias Bergström
Produktionstekniker/ankomstkontroll
Alexandar Druvgården
Produktionstekniker
Henrik Gadd
Produktionstekniker
Per Sandberg
Produktionstekniker
Alf Gustavsson
Produktionstekniker
Isabelle Bray Lundqvist
Produktionstekniker
Maria Isaksson
Produktionstekniker
Jaana Palomaa
Produktionstekniker
Louise Forsman
Produktionstekniker
Fredrik Isaksson
Produktionstekniker
Fredrik Andersson
Produktionstekniker
Oliver Strand
Produktionstekniker
Linda Nordsvan