Biomixer 323-1

Vaggor avsedda för mobilt eller stationärt bruk. Mjuk mixning och kontroll av insamlad mängd ger hög kvalitet på blodet.

Medicinsk teknik

Vi har under många år tillverkat utrustning för medicinskt bruk till blodcentraler över hela världen. Vi har ett nära samarbete med Ljungberg & Kögel, som svarar för marknadsföring och export av produkterna. Vi svarar för utveckling, tekniksupport samt tillverkning av produkterna. Vi tillverkar bland annat blodvaggor som används vid blodgivning samt högfrekvenssvetsar som används vid förslutning av blodpåsar. Ljungberg & Kögel är representerade i mer än 30 länder.

Biomixer 323-1

BM 323-1 är ett instrument som används vid blodtappning för att väga och blanda blodet och som har
inbyggt batteri så att det kan användas såväl som för mobilt bruk som stationärt i blodcentraler.

Mer information hittar du hos Ljungberg & Kögel

Har du frågor?

Kontakta Ljungberg & Kögel

Kontakt