BioMixer 330-1

Vaggor som är nät- eller batteridrivna och kan förses med barcode-läsare. Ger möjlighet till spårbarhet både avseende givare, blodtyp, sköterska m.m. Vaggan kan installeras i ett nätverk och ger blodcentralen flera möjligheter att välja hur de vill lagra informationen.

Medicinsk teknik

Vi har under många år tillverkat utrustning för medicinskt bruk till blodcentraler över hela världen. Vi har ett nära samarbete med Ljungberg & Kögel, som svarar för marknadsföring och export av produkterna. Vi svarar för utveckling, tekniksupport samt tillverkning av produkterna. Vi tillverkar bland annat blodvaggor som används vid blodgivning samt högfrekvenssvetsar som används vid förslutning av blodpåsar. Ljungberg & Kögel är representerade i mer än 30 länder.

BioMixer 330-1

BM330-1 är dagens mest kompletta och flexibla blodvagga och erbjuder en helhetslösning på
blodtappning och registrering för att möta nuvarande och kommande krav på total kvalitetskontroll med
fullständig spårbarhet.

Mer information hittar du hos Ljungberg & Kögel

Har du frågor?

Kontakta Ljungberg & Kögel

Kontakt