IMSE WebMaster

Webbaserat system för övervakning, reglering och larm.

 

Detta är en utgående produkt och finns inte att beställa.

 

För befintliga användare finns manualer och programuppdateringar att hämta här.

Nedladdningar

Manualer Programuppdateringar Föregående programuppdateringar Hjälpprogram
Inkopplingsanvisning2006-09-11

Detta dokument beskriver hur du kopplar in din IMSE WebMaster.

Fjärranslutning2006-09-11

Detta dokument beskriver hur du skapar en fjärranslutning från din PC till en IMSE WebMaster.

Parameterbank2006-09-11

Detta dokument beskriver IMSE WebMastern:s parameterbank.

Användarmanual2006-09-08

Manual för IMSE WebMaster.

Operatörspanel2006-05-15

Manual för operatörspanel.

Regulatorer2004-03-08

Manual för regulatorfunktionerna i IMSE WebMaster.

Release 412017-10-04

Detta är en underhållsrelease av IMSE WebMaster.

JAVA-exorsism är utförd på alla Webmaster versioner. Java-applets är ersatta med javascript i webb-sidor såsom plottfunktion.

Andra funktioner t.ex filhantering är ersatt med PC-programvara att installera och köra vid behov, uppdatering av enskilda programvaror eller återställning av backup.

Release 392014-05-08

Release 39

Detta är en underhållsrelease av IMSE WebMaster.

  • Förbättrad kompatibilitet för kurvappleten.

Denna release för WebMaster innehåller firmware 2.11, webbsidor 2.09, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01.  Tänk på att WebMaster använder FTP för uppgradering, så sitter apparaten bakom en router måste du öppna upp för FTP-access. Komihåg att stänga ned FTP-accessen då du uppgraderat klart.

Denna release bygger på stack 2. När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko. Om du uppgraderar från en firmware version 2.00 eller högre berör detta ej dig då du redan kör stack 2.

Release 382013-10-23

Detta är en underhållsrelease av IMSE WebMaster.

  • Java-applets är signerade för kompatibilitet med nuvarande och kommande Java-versioners säkerhetsfunktioner.

Denna release för IMSE WebMaster innehåller firmware 2.11, webbsidor 2.08, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01. Vid uppgradering från release 37 räcker det att du byter webbsidor. Tänk på att WebMaster använder FTP för uppgradering, så sitter apparaten bakom en router måste du öppna upp för FTP-access. Komihåg att stänga ned FTP-accessen då du uppgraderat klart.

Denna release bygger på stack 2. När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko. Om du uppgraderar från en firmware version 2.00 eller högre berör detta ej dig då du redan kör stack 2.

 

Release 372011-04-11

Detta är en underhållsrelease av IMSE WebMaster, nyheterna är

  • Förbättringar i HTTP hanteringen vid återställning av parameterbank.

Denna release för IMSE WebMaster innehåller firmware 2.11, webbsidor 2.07, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01.

Denna release bygger på stack 2. När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko. Om du uppgraderar från en firmware version 2.00 eller högre berör detta ej dig då du redan kör stack 2.

Release 352006-12-22

Detta är en underhållsrelease av IMSE WebMaster, nyheterna är

  • Blockering av avvikelselarm för regulatorn då denna står stilla. 
  • Förbättringar i HTTP hanteringen.

Denna release för IMSE WebMaster innehåller firmware 2.09, webbsidor 2.07, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01.

Denna release bygger på stack 2. När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko. Om du uppgraderar från en firmware version 2.00 eller högre berör detta ej dig då du redan kör stack 2.

Release 342006-08-23

Detta är en underhållsrelease av WebMaster, nyheterna är bland annat

  • Förbättrad mailhantering.
  • Möjlighet att ansluta externa enheter på RS485-porten, detta kräver en extern GFBI-server typ WDB.

Release 34 för WebMaster innehåller firmware 2.08, webbsidor 2.07, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01.

Denna release bygger på stack 2. När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko. Om du uppgraderar från en firmware version 2.00 eller högre berör detta ej dig då du redan kör stack 2.

Release 332005-11-11

Release 33 för WebMaster innehåller firmware 2.05, webbsidor 2.04, kundanpassade sidor 2.00 och bootloader 2.01.

När du uppgraderar till stack 2 kommer kundanpassade sidor kompilerade för stack 1 ej längre fungera, för att fungera med stack 2 måste dessa kompileras om. För mer information innan uppgradering kontakta Abelko.

Tidssynkronisering2006-03-29

Detta är ett skript som gör att du kan schemalägga tidssynkronisering av klockorna i dina Webmaster.

Grundkravet är att den dator du kör skriptet på har Perl installerat. För Windows finns det en gratisversion att hämta på http://www.activestate.com/.

Läs den bifogade Readme-filen för instruktioner hur du använder skriptet.

På detta program ger vi ingen support.

Uppkopplingsguide2005-09-19

Ett progam som hjälper dig att ansluta till en IMSE Webmaster. Detta program kräver att du har administratörsrättigheter på din dator.

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt