IMSE UltraBase20

IMSE UltraBase20 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

 

Allt på samma ställe

IMSE UltraBase20 är en webbaserad komplett styr-, regler- och övervakningsenhet för bland annat ventilation, värme, kyla, vatten och belysning. IMSE UltraBase20 har inbyggd nätverksanslutning och webbserver för enkel tillgång från valfri nätverksansluten dator. IMSE UltraBase20 är marknadens mest öppna och kompletta DUC/PLC med bland annat handomkopplare på alla utgångar, webbaserat användargränssnitt, loggning, larmhantering, översiktsbilder, M-bus och Modbus och är fritt programmerbar. Tack vare att programmeringsverktyget är inbyggt behövs ingen licens eller hårdvarulås.

Flexibelt system

Med IMSE UltraBase20 får du ett system som går att växa med, både sett till antalet ingångar och utgångar och antalet applikationer den kan köra. IMSE UltraBase20 kan kompletteras med upp till 200 ingångar och utgångar samt ett stort antal applikationer som kan köras samtidigt för olika behov.

Enkelt att komma igång

IMSE UltraBase20 är enkel att programmera och komma i gång med tack vare det grafiska regulatorverktyget som finns inbyggt i enheten. Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Fördelar med IMSE Ultra

 • Nätverksanslutning och webbserver
 • Webbaserat gränssnitt
 • Inbyggd databas, tidskanaler och larmfunktioner
 • Inbyggt grafiskt programmeringsverktyg
 • Fritt programmerbar
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Dynamiska flödesbilder
 • Modbus master och slav över RTU och TCP
 • Larmhantering
 • Krypterad trafik (https)
 • Utbyggbar med externa I/O-moduler
 • Utan licens eller hårdvarulås

 

Översikt över enhetens in- och utgångar i det webbaserade gränssnittet.

Nedladdningar

Produktblad Manualer Hjälpprogram & filer
Teknisk data2018-10-11

För teknisk data om IMSE UltraBase20, se konfigureringsmanualen, kapitel 19.

Produktblad IMSE UltraBase202018-03-28

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase20

User Manual UltraBase202018-08-15

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase202018-08-15

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Användarmanual IMSE UltraBase202018-08-15

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

M-Bus Creatror 1.2.22018-09-20

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt