Kundtillämpningar

Unik lösning för din utmaning

Vi utvecklar elektroniken som förverkligar idéer och möter dina utmaningar. I våra processer arbetar erfarna tekniker och ingenjörer i nära samarbete med uppdragsgivaren för att försäkra att lösningen landar rätt i den praktiska användningen.

Vår filosofi är att bygga upp långsiktiga relationer och arbeta nära kunden från idé till färdig produkt. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att göra produkterna bättre, billigare och effektivare. Vår egen produktplattform Ultra är en viktig nyckel i det arbetet då den bidrar både till ökad effektivitet och lägre kostnader i utvecklingsprocessen.

Som uppdragsgivare kan du vara trygg med att vi håller oss uppdaterade om utvecklingen inom de teknikområden som är våra specialiteter och vi har många referenskunder. Dokumentation är en del i utvecklingsarbetet och vi är mycket vana att arbeta i projektform.

Områden vi erbjuder produktutveckling inom

 • Automation som bland annat sparar energi
 • Fjärrstyrning, mät-, övervaknings- och styrsystem
 • Energiteknik och energieffektivisering
 • Mobila lösningar
 • M2M - Machine to Machine
 • Kommunikation och styrteknik
 • Webbanpassning av nya eller befintliga produkter, PHP, Java, Ajax, MySQL

 

 • Programutveckling i C, C++, Assembler och Java
 • Produktionsanpassning
 • Prototyptillverkning
 • TCP/IP kommunikation
 • FPGA-lösningar
 • Reglerteknik
 • Medicinsk elektronik

System för järnvägsväxlar i vinterklimat

Trafikverket driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvarar för drift och underhåll av statens spåranläggningar, samordnar järnvägstrafiken samt stödjer forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Abelko styr och reglerar uppvärmning av Trafikverkets växlar där el används för att tina snö och is.

Total kontroll över roterande maskiner

SKF är världsledande inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem samt system för förebyggande underhåll. Abelko hjälper SKF med övervakningssystem för vindkraftaggregat och för stora roterande maskiner som turbiner i kraftverk och valsar och lager i pappersbruk.

 • En noggrant utarbetad produktspecifikation, som görs i nära samarbete med kunden
 • Utveckling av hård- och mjukvara
 • Test och dokumentation
 • EMC och CE märkning
 • Tillverkning och provning

Övervakning av flöden för ökad samhällstrygghet

Xylem Water Solutions hjälper regeringar, kommuner och företag förbättra hanteringen av avloppsvatten, skydda mot översvämningar, spara energi, röja och bygga tunnlar.

Deras produkter används också inom gruv- och industriprocesser, jordbruk och vattenverk. Abelkos lösningar bidrar med mätning och övervakning. 


Medicinsk teknik


Vi har under många år tillverkat utrustning för medicinskt bruk till blodcentraler över hela världen. Vi har ett nära samarbete med Ljungberg & Kögel, som svarar för marknadsföring och export av produkterna. Vi svarar för utveckling, tekniksupport samt tillverkning av produkterna.
Vi tillverkar bland annat blodvaggor som används vid blodgivning samt högfrekvenssvetsar som används vid förslutning av blodpåsar.

Ljungberg & Kögel är representerade i mer än 30 länder.

För mer information kontakta Ljungberg & Kögel


En smart bas för vidareutveckling

Ultra OEM är en utvecklingsplattform som gör det enkelt att på ett smart sätt och med korta ledtider utveckla nya produkter för till exempel mätning, loggning, styrning och övervakning.

Ultraplattformen består av ett processorkort och en Linuxdistribution med webbserver och databas. Till processorkortet kan kundspecifika I/O-lösningar enkelt anslutas.

Med ultraplattformen minskar dina utvecklingskostnader, tidsåtgång och risker, samtidigt delas kostnaderna för produktunderhåll för de komponenter som är gemensamma.

Ultra OEM är den produktplattform som bland annat IMSE UltraBase30 bygger på.