Välkommen till ExpoVent Skåne

23 augusti 2019 Välkommen till ExpoVent Skåne

Ventilationsbranschens egen minimässa. Under vecka 35 besöker vi Karlskrona, Malmö och Helsingborg - vi vill gärna träffa dig!

27/8 Karlskrona. Karlskrona Idrottshall, A-Hallen, Björkholmskajen 3.

28/8 Malmö. Stadionmässan, Utställningshallen entréplan, Stadiongatan 25.

29/8 Helsingborg. Sundspärlan, Nils Poppe-salen, Fältarpsvägen 60.

ExpoVent har öppet mellan kl. 10- 14 respektive dag. Då serveras även gratis lunchbuffé till samtliga föranmälda besökare.

Anmälan här