Vi köper el märkt med Bra miljöval!

15 oktober 2020 Vi köper el märkt med Bra miljöval!

För oss på Abelko är det självklart att vårt arbete och våra produkter ska göra ett så litet negativt avtryck på jorden som möjligt. Våra produkter har sedan start fokuserat på en hållbar framtid för alla. Därför känner vi oss extra glada att kunna köpa ”El märkt med Bra Miljöval” från Luleå Energi AB, vilket gör att vi sparar ca 27 700 g CO2 per år. El märkt med Bra Miljöval uppfyller Naturskyddsföreningens hårda miljökrav samt bidrar till miljöförbättrande projekt och minskad energianvändning.
Tillsammans skapar vi ett hållbart imorgon!