Värme

Reglering av en fastighets värme ger både bättre kontroll och säkrare drift, men även lägre driftkostnader och förbättrad komfort för de boende.

Produkterna i Ultra-familjen har funktioner för styrning och reglering av bland annat värme. De kan användas för styrning av värmepannor, fjärrvärmecentraler, värmepumpar med mera. Genom att kunna hantera flera olika värden och parametrar får du ut mer information som i sin tur optimerar energiförbrukningen.

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt

Jämn inomhustemperatur

I den här lösningen vill man skapa en jämn inomhustemperatur i ett fastighetskomplex oberoende antal personer i ett rum, antal lampor, hushållsapparater, öppna/stängda fönster samtidigt som energiförbrukningen ska sänkas i förhållande till dagens förbrukning.

Effektiviseringsåtgärder

För att genomföra detta används IMSE Ultra som gör en reglering mot utomhustemperaturen som i sin tur påverkar framledningstemperaturen.

Ultran ser till att börvärdet hålls så nära önskad temperatur som möjligt. För varje grad som framledningstemperaturen kan sänkas genom effektiviseringsåtgärder kan du göra en energibesparing med cirka 5 %. Ytterligare sätt att effektivisera värmeregleringen är att använda frånluften som mätpunkt för inomhusgivare. Ännu ett alternativ är att använda prognosstyrd värmereglering. IMSE Ultra har ett brett funktionsområde och möjlighet att koppla in expansionsmoduler vilket gör att du kan anpassa systemet till just ditt egna fastighetskomplex.

Bättre överblick

Utöver lägre driftkostnader och ökad komfort bidrar IMSE Ultra till att övervaka systemen och identifiera brister och avvikelser. Detta ger bättre kontroll och en trygghet som fastighetsägare. Eftersom IMSE Ultra är webbaserat ökar flexibiliteten i driften och du får en bättre överblick över din energianvändning.

Produkter för denna lösning

IMSE UltraBase30

IMSE UltraBase30

Webbaserat styr- och reglersystem
IMSE ExD8

IMSE ExD8

Expansionsmodul med 4 digitala ingångar och 4 reläutgångar
IMSE ExM28

IMSE ExM28

Expansionsmodul med 8 universalingångar, 8 digitala ingångar, 6 reläutgångar och 6 analoga utgångar
IMSE ExConnect

IMSE ExConnect

Expansionsmodul med övergång från modularkontakter till plint
IMSE ExDI12

IMSE ExDI12

Expansionsmodul med 12 digitala ingångar
IMSE Ultra OP

IMSE Ultra OP

Operatörspanel för att läsa information och ändra inställningar i IMSE UltraBase
IMSE UltraBase20

IMSE UltraBase20

Webbaserat styr- och reglersystem