IMSE WebMaster Pro

IMSE WebMaster Pro är ett webbaserat styr- och reglersystem med databaser för lagring av mätvärden.

IMSE WebMaster Pro

IMSE WebMaster Pro är vår tidigare generation av DUC för fastighetsautomation och har ersatts av IMSE UltraBase30.

 

 

 

 

 

 

 IMSE WebMaster Pro finns fortfarande att beställa för dig som vill komplettera din befintliga anläggning.

 

 

Nedladdningar

Manualer Produktblad Programuppdateringar Föregående programuppdateringar Hjälpprogram & filer Applikationsexempel Färdiga styrskåp AMA 98 – Beskrivningstexter Skript
Användarmanual 2017-11-06

Detta är användarmanualen för IMSE WebMaster Pro.

 

Net1 Router 2015-12-09

Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1).
I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Reference manual 2015-10-22

This manual gives more detailed information about IMSE WebMaster Pro with script language and functionalities.

Referensmanual Regulatorer 2015-09-17

Denna manual beskriver hur du konfigurerar regulatorer i en IMSE WebMaster Pro.

User guide 2015-09-17
IMSE WebMaster Pro 2015-09-17

Detta är ett produktblad för IMSE WebMaster Pro.

Release 4.3 2017-08-23

Release 4.3 löser ett problem med status för virtuella GFBI-enheter, dvs enheter utan telegram, som införts med R2.42. Problemet gör att skript som utnyttjar gruppscript för virtuella enheter inte fungerar. Endast firmware är ändrat.

I release 4.3 ingår bootloader 3.09, firmware 2.46, webbsidor 4.01, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 4.2 2017-02-08

Release 4.2 innehåller en ändring för att tiden i databasplottar ska visas korrekt.

Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program som du laddar ned från: http://upgrade.abelko.se/wmpro/WMPro/latest.php.

I release 4.2 ingår bootloader 3.09, firmware 2.45, webbsidor 4.01, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 4.1 2016-10-03

Nyheter i Release 4.1

I denna release har alla Java-appetar gjorts om. Kurvor, databasvisning och anläggningsinformation är nu implementerade i HTML5 för att fungera med nya webbläsare. Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program.

Detta program laddar du ned från http://upgrade.abelko.se/wmpro/WMPro/latest.php.

I release 4.1 ingår bootloader 3.09, firmware 2.45, webbsidor 4.00, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 4.0 2015-10-22
 • Statussignalen för externa enheter av WMShare-typ är fixad.
 • Regulatorverktyget för undercentraler uppdaterad. Oönskad pumpfördröjning vid omstart borttagen. Obs, påverkar ej befintliga regulatorer.
 • Utökat stöd för epostservrar.
 • Utökad stöd för flyttalshantering i GFBI. Detta finns beskrivet i den nya versionen av referensmanualen under kapitel 13.5.3.

I release 4.0 ingår Firmware 2.42, webbsidor 3.19, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 3.51.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfar in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 3.9 2014-04-10
 • En Java-relaterad säkerhetsfunktion har ändrats i kurvappleten.

I release 3.9 ingår bootloader 3.09, firmware 2.40, webbsidor 3.18, userweb 3.51 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfar in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 3.8 2014-01-10
 • Utplacering av etiketter på översiktsbilder fungerar nu i Internet Explorer 11.

I release 3.8 ingår bootloader 3.09, firmware 2.39, webbsidor 3.18, userweb 3.51 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 3.7 2013-10-30
 • Java-applets är signerade för kompatibilitet med nuvarande och kommande Java-versioners säkerhetsfunktioner.

I release 3.7 ingår bootloader 3.09, firmware 2.39, webbsidor 3.17, userweb 3.51 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 3.6 2013-05-06
 • Ny helgdagskatalog giltig till och med 2019-12-31.
 • Förbättrad kompatibilitet med webkitbaserade webbläsare som till exempel Apples Safari som finns i Iphone och Apples datorer men även i en del andra produkter från andra tillverkare.
 • Ändrad DNS-hantering där det går att välja variant i webbsidorna.
 • Snabbare uppdatering av kvitterade larm i operatörspanelen.
 • Stöd för udda paritet i GFBI.
 • Stabilitetsförbättringar i regulatorverktyget vid redigering av befintlig regulator. 

I release 3.6 ingår bootloader 3.09, firmware 2.37, webbsidor 3.15, userweb 3.50 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 3.5 2010-10-11

I WMPro 3.5 har en kompilatorbugg rättats. Tidigare versioner har kunnat boota om på grund av ett fel i ett fyltalsbibliotek. Att felet inträffar är sällsynt och har bara drabbat speciella applikationer. Vidare har webbservern ändrats så att bildfiler inte ska cashas av webbläsaren. Det gör att man kan byta ut en bildfil i WMPro och se ändringen i webbläsaren utan att först tömma dess cache. En annan ändring som införts är för att minska risken att larmblockeringar kan ligga kvar från en gammal konfiguration när man byter skript i en apparat. Detta påverkar sällan vanliga användare. 

Viktig information! I R3.5 har ett problem med manuell styrning lösts. I äldre releaser så har det förekommit att utgångar efter uppstart stått i manuell styrning. I R3.5 så ser programmet till att inga utgångar manuellstyrs direkt efter uppstart.

För anläggningar där en oavsiktlig manuell styrning av en utgång kan orsaka problem eller skada rekommenderar vi därför att mjukvaran i WMPro uppdateras till R3.5.

 

I release 3.5 ingår bootloader 3.09, firmware 2.34, webbsidor 3.11, userweb 3.02 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 och senare behöver du ha Java 1.6 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

 

Release 3.4 2010-06-28

Nytt i WMPro R3.4 är stöd för SNTP (Simple Network Time Protocol). WMPro kan nu synkronisera sin klocka mot en NTP-server. Lämpliga servrar att använda är pool.ntp.org, ntp1.sp.se och/eller ntp2.sp.se, har ni en intern server går det naturligtvis lika bra att använda den.

I release 3.2 och 3.3 har det blivit fel på matematikfunktionen AR-filter för kanaler. Den är fixad i R3.4. I övrigt är en del mindre förbättringar gjorda i firmware och webbsidor.

I release 3.4 ingår bootloader 3.09, firmware 2.33, webbsidor 3.11, userweb 3.02 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 och senare behöver du ha Java 1.6 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 3.3 2009-12-09

I release 3.3 har firmware ändrats för stabilare funktion vid intensiv WMShare och webbservertrafik. Mindre förbättringar av webbsidorna har införts.

I release 3.3 ingår bootloader 3.09, firmware 2.31, webbsidor 3.09, userweb 3.02 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.6 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 3.2 2009-09-01

I release 3.2 har firmware förbättras för att fungera stabilare framför allt i samband med kommunikation på RS485 och expansionsporten. Mindre förbättringar av webbsidorna har införts.

Nytt i R3.2 är en meny i operatörspanelen för att starta om apparaten. 
En ny operator för GROUP-värden, SUM, har införts i skriptspråket. Att göra CALL till rutiner i användarskriptet ger från och med R3.2 syntaxfel.

I release 3.2 ingår bootloader 3.09, firmware 2.28, webbsidor 3.05, userweb 3.02 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.6 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 3.1 2009-03-10

Möjlighet att blockera larm från skript har införts. Samt en del mindre förbättringar i webbsidorna.

I release 3.1 ingår bootloader 3.09, firmware 2.25, webbsidor 3.03 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.5 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 3 2008-11-05

Webbsidorna är på en rad ställen förbättrade för att bli snabbare och uppdateras automatiskt. Man kan från översiktsbilder nu ändra parametrar och kvittera larm. Kanallistan och parameterlistan är ändrade för att man ska kunna arbeta mer effektivt med konfigureringsarbetet. Möjlighet att konfigurera kanaler så att de kan styras manuellt har införts.

I release 3 ingår bootloader 3.09, firmware 2.19, webbsidor 3.01 och applikationsskript 3.0.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.5 eller nyare i din dator.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en gilltig backup innan en uppdatering.

Release 2.2 2008-01-10

Detta är en underhålls release av programvaran till IMSE WebMaster Pro.

 • Förbättrad hantering av externa enheter.
 • Antalet kalendrar är utökat från 5 till 10.
 • Möjlighet att visa och kanalkoppla mer än 10 värden från en extern enhet.
 • Autouppdatering av värden i visa-sidorna för externa enheter.
 • Förbättrad visning av värden under Visa givare och ställdon, här finns nu även kanalkopplade värden från externa enheter.
 • Autouppdatering av värden i kanallistan.
 • Samt en del andra mindre förbättringar.

I release 2.2 ingår bootloader 3.09, firmware 2.12, webbsidor 2.14 och applikationsskript 2.10.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.5 eller nyare i din dator.

Release 2.1e 2007-08-23

Detta är en underhålls release av programvaran till IMSE WebMaster Pro.

 • SMS hanteringen har förbättrats.
 • Modemhanteringen i samband med självövervakning har förbättrats.
 • Avvikelselarmet i UC-regulatorn blockeras vid pumpstop. OBS! för att denna funktion skall börja gälla måste varje UC-regulator där funktionen behövs sparas om.
 • Små förbättringar i webbsidorna för externa enheter har gjorts.

I release 2.1e ingår bootloader 3.08, firmware 2.11, webbsidor 2.13 och applikationsskript 2.10.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.5 eller nyare i din dator.

Release 2.1c 2007-03-18

Detta är en underhålls release av programvaran till IMSE WebMaster Pro.

 • Med R2.1c så kan en WMPro skicka larmmeddelanden som SMS via ett anslutet GSM- eller GPRS-modem. Upp till fyra mottagare kan definieras, både via webbgränssnittet och från operatörspanelen.
 • Operatörspanelen har uppgraderats, och tillsammans med WMPro R2.1c så gör detta att operatörspanelen kan anslutas till RJ12 expansionsporten i stället för till RS485-plintarna. Det gör operatörspanelen lite snabbare, men framför allt gör det att man utan problem kan använda både operatörspanelen och GFBI-moduler samtidigt. Detta inkopplingssätt rekommenderas för alla nya installationer.
 • Ytterligare en nyhet är att kalenderfunktioner nu kan redigeras från operatörspanelen.
 • I övrigt så har en del fel gällande kanalkopplingar och externaenheter rättats.

I release 2.1c ingår bootloader 3.08, firmware 2.09, webbsidor 2.11 och applikationsskript 2.10.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten.

Precis som till release 2.0 behöver du ha Java 1.5 eller nyare i din dator.

Release 1.4 2006-02-23
 • All e-post kan MIME-kodas. Vissa e-postservrar har bytt ut å, ä och ö i ämnesraden, på lite olika sätt. Med MIME-kodningen ska det inte längre ske.
 • Verktyget för grafisk programering ändrats för att säkerställa att det genererar korekt kod även för stora grafiska program. I tidigare versioner har det varit möjligt att göra scheman som inte fungerat som avsett.

I release 1.4 ingår bootloader 3.08, firmware 1.16, webbsidor 1.16 och applikationsskript 1.20.

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache, innan du surfat in i den nyuppdaterade apparaten.

Release 1.3a 2005-12-21
 • Man kan nu redigera kurvor i manöverpanelen. Regulatorverktyget lägger automatiskt in kurvmenyer i manöverpanelen, och man kan även göra det manuellt med verktyget Menyer operatörspanelunder Inställningar / Avancerat.
 • Bootloadern har ändrats för att kunna hantera större filer via debugporten.
 • Räknarfunktionen för digitala ingångar har förbättrats. Tidigare har räknaren kunnat missa några pulser när frekvensen växlat mellan höga (över 20 Hz) och låga (under 10 Hz) frekvenser. Med R1.3a räknas alla pulser.
 • En del mindre justerningar har gjorts i användargränssnitt, kommunikationsrutiner mm.

I release 1.3a ingår bootloader 3.08, firmware 1.14, webbsidor 1.15 och applikationsskript 1.20.

Release 1.2c 2005-06-20

I R1.2c, med firmware 1.09 och webbsidor 1.09 har några mindre problem i R1.2 lösts.

 • Filhanteringsverktyget bör nu fungera problemfritt på alla XP-datorer.
 • E-postkommunikationen har justerats för att fungera med fler servrar.
 • I R1.2 hade inte alla temperaturingångar ett korrekt mätvärde vid första uppdateringen efter uppstart.
 • Regulatorverktyget har ändrats för vissa regulatorkombinationer, som tidigare kunde bli fel.

Ingen av ändringarna i R1.2c är så stor att det finns anledning att uppgradera färdigkonfigurerade och fungerande apparater som kör R1.2. För apparater som ska konfigureras om rekommenderas däremot uppgradering. (R1.2 har firmware 1.07 och webbsidor 1.07)

Release 1.2 2005-05-16

Nyheter i release 1.2

 • All kommunikation i R1.2 går via http. I tidigare programversioner har FTP använts för att skicka upp filer och vissa inställningar. Att all kommunikation nu sker via http innebär att om man kommer åt en apparat med sin webbläsare, så kan man också göra alla inställningar. Med äldre versioner är det inte säkert att det går om apparaten sitter bakom en router eller brandvägg.
 • I och med R1.2 ändras tidmärkningen i databaserna till postperiodial tidsmärkning. Tidigare har ett medelvärde som avsett timmen mellan klockan sju och klockan åtta tidsstämplats med 07:00:00. I och med R1.2 kommer detta värde få tidsstämpeln 07:59:59. Postperiodial tidsmärkning innebär att värdet tidsstämplas med tidpunkten då det sparas. Detta gäller inte bara medelvärden utan alla värden som sparas i databaser. Ändringen påverkar även märkningen av befintlig data, men ingen information försvinner eller förstörs.
 • Ett nytt verktyg för att konfigurera egna menyer till operatörspanelen har införts.
 • Alla applettar har fått ett nytt certifikat som gäller fram till och med 2035.
 • Laddningen av applettar har också förbättrats, så den går fortare.
 • Larminformationsrutan längst upp i sidan, som talar om hur många larm som finns i apparaten, har förbättrats. Den kan nu även tala om när apparaten inte är kontaktbar, till exempel när den startar om.
 • En ny matematisk funktion i kanalerna har införts. Den heter Förändring_DB, och kan användas till exempel för att lagra energi eller vattenförbrukning från en räknare i en databas.
 • En rad andra mindre ändringar och förbättringar har också införts.
M-Bus Device Creator 1.2.2 2019-04-23

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din WebMaster Pro. Dessa snippets gör så WebMaster Pro kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Det är samma program i båda filerna. Skillnaden är att den ena är komprimerad med zip och den andra är en exe fil. Vissa antivirusprogram tror att det är ett virus om man laddar ner en exe fil. Därför tillhandahåller vi en zip fil så att alla kunder kan ladda ner programmet.

Appletersättningsprogram 2017-06-30

Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program som du kan ladda ned här och installera.

http://upgrade.abelko.se/wmpro/WMPro/latest.php

I programmet finns:

- Grafisk programmering
- Regulator
- Skripteditor
- Operatörspanel
- Filhantering

 

Nollställning av WMPro 2013-10-23

Detta program hjälper dig att nollställa din WMPro.

Netgear router 2008-09-25

Vissa routrar/gateways/brandväggar från Netgear har en funktion som heter ARP-scan. Denna funktion går ej att avaktivera i routern. Det denna funktion gör är att "storma" nätet med ett tusental ARP-förfrågningar under ett fåtal sekunder. Denna funktion i Netgear routern kan störa funktioner i IMSE WebMaster PRO. Därför avråder vi alla våra kunder att använda routrar i FVS-serien. I dagsläget känner vi bara till att det är FVS338 som gör det, men det kan förekomma på andra Netgearmodeller också.

Konfigurationsmall för I/O-Kanaler 2008-09-05

Här Kan du ladda ned en excelfil för att på ett snabbt sätt se hur du nyttjat din IMSE WebMaster Pro och tillhörande Senecamoduler.

Uppkopplingsguide 2005-09-19

Ett program som hjälper dig att ansluta till en WebMaster PRO. Detta program kräver att du har administratörsrättigheter på din dator.

WMShare med Thermia Robust 2009-05-11

I Thermias fastighetsvärmepumpar i Robustserien sitter en styrenhet som heter WM HPC. Den är nära besläktad med WMPro och kan prata WMShare. För att kunna göra det krävs att man har webblicens för värmepumpen så att man kan surfa i den.

Med applikationsexemplet följer en fil, ”WMHPC_Share.par”. Den laddar man upp till värmepumpens parameterbank för att aktivera WMShare export. Man kan sedan mportera ett urval av värden från värmepumpen till en WMPro.

Främsta användningsområdet för detta är om man har både värmepumpar och WMPro i en anläggning, så kan man samla ihop viktig information till en översiktsbild i en WMPro. Man kan även använda det för att dela givare och för att få styrsystemen att samverka.

Observera att man endast kan hämta ut information från värmepumpen, inte påverka den på något sätt.

Timer med tryckknapp 2008-04-17

I många tillämpningar behöver man en timer som kan startas med en knapptryckning. En sådan timer kan användas för att starta ett ventilationsaggregat, tända belysning eller liknande. Vid en förnyad tryckning innan timertiden gått ut, kommer tiden att nollställas och timern stoppas. I detta applikationsexempel visar vi på hur man enkelt konfigurerar en sådan timer. Lösningen implementeras med skript, och detta förklaras i detalj.
Om man bara vill ha funktionen, utan att vara intresserad av detaljerna om hur och varför det fungerar som det gör, så kan man ladda ner och använda skriptet i färdig form från supportsidorna. Avsnitt 4 beskriver hur man får det att fungera.

GPRS uppkoppling 2007-08-23

I detta applikationsexempel kan du se de grundläggande inställningarna för utgående trafik via GPRS samt inkommande anslutningar via GSM för en IMSE WebMaster PRO. Det finns färdiga inställningar för Telia, Maingate samt Telenor.

Effekt och Energi Implementation av integrationsverk i WMPro 2006-10-26

Om man mäter temperaturen på vattnet man skickar in i en ”process”, och temperaturen på vattnet som kommer tillbaka, samtidigt som man mäter flödet, så kan man räkna ut den effekt och den energi som avges eller genereras. Det generella ordet process betyder i praktiken oftast en värmeväxlare eller en panna.

Det finns speciella mätare, värmemängdsmätare eller integrationsverk, som sköter om den uppgiften. Om man inte ska använda energimätningen som underlag för debitering så kan man i stället låta en WMPro göra dessa beräkningar.

I detta applikationsexempel visar vi på hur man dels räknar ut en effekt, och dels hur man mäter energi. Att räkna ut effekten är ganska enkelt, men att få till en väl fungerande energiräknare är lite mer komplicerat. Lösningen implementeras med skript, och detta förklaras i detalj.

Om man bara vill ha funktionen, utan att vara intresserad av detaljerna om hur och varför det fungerar som det gör, så kan man ladda ner och använda skriptet i färdig form från supportsidorna. Avsnitt 5 beskriver hur man får det att fungera.

RWI65 ersättare variant 1 2006-09-25

Detta applikationsexempel innehåller en RWI65 ersättare, den konfigurerade regulatorn är inte helt generell utan är gjord för att ersätta en speciell RWI-konfigurering. 
Konfigureringen i IMSE WebMaster Pro är gjord med en standard ventilationsregulator som kompletterats med några grafiskaprogrammeringar. För tryckstyrning av fläktar används standard PID-regulatorn som finns tillgänglig i regulatorverktyget.

Undercentral med Radiatorkrets och varmvattenkrets 2006-04-11

Regulatorn är i princip samma regulator som beskrivs i manualen. En regulator med utekompenserad reglering av en radiatorkrets och en regulator med konstant reglering av varmvatten. Utöver de tre givare som behövs för regulatorerna finns givare för fjärrvärme tillopp och retur, samt returtemperaturen på radiatorkretsen. Vi mäter också drifttiden för pumparna.

Det finns larm från pumparna, expansionskärlet och regleravvikelse på båda regulatorerna. Larmet från cirkulationspumpen är ett återkopplat larm.

Regulatorerna är konfigurerade med regulatorverktyget och det finns inga andra skript eller grafiska programmeringar.

För programmering av regulatorer hänvisas till regulatormanualen. Du får bara här färdiga filer för att ladda upp i din WMPro.

Styrning av solfångare 2006-04-11

En solfångare på taket ska värma vattnet i en ackumulatortank. Vi skall starta och stoppa en cirkulationspump så att vattnet bara cirkulerar när temperaturen i solfångaren är högre än i botten på ackumuatortanken. När temperaturen i botten av ackumulatorn överstiger ett värde stoppas cirkulationen.

I cirkulationskretsen för solfångaren sitter en flödesgivare så vi ska också räkna ut effekten på solvärmen och energin.

Styrning av portlås och Ytterbelysning 2006-04-11

WMPro kan användas som "Tidur" för att styra portlåsning, ytterbelysning, tvättstugor, motorvärmare mm. Det finns maximalt fem olika kalendrar för tidsstyrning.

Ofta vill man också kunna manuellt stänga av funktionen eller slå till den kontinuerligt.

När det gäller styrning av ytterbelysning vill man ofta ha någon form av skymmningsrelä i stället för styrning via kalender.

Vi skall här visa ett par exempel med styrning av portlås och ytterbelysning med skymningsrelä.

Kompletterande fläktstyrning vid avvikande inomhustemperatur 2005-07-15

Ventilations regulatorn i WMPro stödjer enhastighetsfläktar, ibland vill man istället ha en fläkt som har två hastigheter. Den andra hastigheten skall då oftast triggas av nått speciellt ej uppfyllt tillstånd, som till exempel att CO2 halten ligger över en viss gräns eller som i detta fall att inomhustemperaturen ligger utanför vissa gränser.

Kvittera larm via knapp 2005-07-15

Det kan i många sammanhang vara bra att kunna kvittera ett larm manuellt utan att behöva surfa in i WMPro. Detta görs enkelt med ett skript och en tryckknapp kopplad till en digital ingång.

Databaser & Räknare 2005-05-16

En räknare sparar man normalt inte i en databas. Den visar ett totalvärde sedan senaste återställning. Ibland kan det emellertid vara intressant att se förbrukningen, eller vad man nu räknar, dag för dag eller timme för timme. Detta kan man göra genom att använda den matematiska funktionen Förändring DB, och lagra dess resultat i databasen. Det första exemplet i detta dokument visar hur man kan göra det. 

I vissa fall har man ingen givare som mäter förbrukningen, men det är en utgång på apparaten som styr förbrukningen. Det kan till exempel vara en pump som slås från och till. Om pumpens kapacitet är känd så kan man skatta flödet. Dokumentets andra exempel visar hur man kan skapa och lagra sådana estimat i databaser.

Rumskompensering 2005-05-16

För regulatorer där framledningstemperaruren styrs av utomhustemperaturen efter en reglerkurva kan man införa rumskompensering. Detta innebär att man har en eller flera givare som mäter inomhustemperatur, och justerar börvärdet för framledningstemperaturen efter dessa. Rumskompenseringen kan se till att man får ett bra inomhusklimat även om reglerkurvan är feljusterad, eller när väderförhållandena gör att reglerkurvan inte fungerar så bra. Kraftig uppvärmning av solinstrålning, eller nedkylning på grund av kraftig blåst är exempel på förhållanden som kan gör att en normalt välfungerande kurva inte fungerar så bra. Detta applikationsexempel visar hur man kan göra rumskompensering med flera givare. Exempel finns både i grafisk programmering och i skript.

Värmeundercentraler 2007-05-04

Alternativ 1 AS-UC1
• VS1-P1, VS2-P1, VV-P1, Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1, 2.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

Alternativ 2 AS-UC2
• P1-RAD, P1-VVC. Tryckstyrning i pump.
• Pumpstopp sommartid med pumpmotion larm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår om standard.
• Option energi mätning via M-bus.

Alternativ 3 AS-UC3
• P1A/P1B-RAD, P1-VVC. Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

Alternativ 4 AS-UC4
• P1A/P1B-VS1, P1-VS2, P1-VVC Kontaktordrift utan tryckstyrning.
• Pumpbyteskalender, pumpstopp sommartid med pumpmotion arm EXP1.
• Energi och kallvatten mätning via puls mätning ingår som standard. Option via M-bus.

Ventilationsaggregat 2007-05-04

Alternativ 1 AS-Vent TA1/FF1
• Roterande VVX, reglering av kanaltryck via frekvensomriktare.
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla. Kylåtervinning.

Alternativ 2 AS-Vent TA1/FF1
• Roterande VVX, reglering utan tryckstyrning av kanaltryck drift via kontaktorer.
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla. Kylåtervinning.

 

Alternativ 3 AS-Vent TA1/FF1
• Platt-vvx, reglering av kanaltryck via frekvensomriktare.
• Brandfunktion via kanaldetektor. Verkningsgradsberäkning. Nattkyla.

Alternativ 4 AS-Vent TA1/FF1
• Reglering utan tryckstyrning av kanaltryck drift via kontaktorer.
• Brandfunktion via kanaldetektor, Verkningsgradsberäkning. Nattkyla.

 

Beskrivningstexter enligt AMA 98 2009-02-09

Denna AMA 98-beskrivning innehåller följande kapitel.

U   Apparater för styrning och övervakning
UF   Styr och logikenheter
UFB   Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1   Datorenheter i programmerbara styrsystem
UFB.13   Programmerbara integrerade datorenhete
Drivrutiner 2015-10-12

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt