GSE Generell styrenhet

GSE Generell styrenhet styr och övervakar belysning, pumpstationer, hamnar och bevattningsanläggningar med mera. GSE rapporterar även mätvärden av energiförbrukning och effekt.

Fjärrstyrning och övervakning via mobilnätet

Användningen av trådlös kommunikation för att styra, övervaka och kontrollera olika processer blir allt vanligare. Abelko har utvecklat trådlös styrning i 20 år. Tekniken bygger på dubbelriktad kommunikation via mobilnätet. Det ger möjlighet att styra, kontrollera, mäta och övervaka en process eller maskin via Internet, oavsett var i världen du befinner dig.

GSE styr och övervakar belysning, pumpstationer, hamnar och bevattningsanläggningar med mera. GSE rapporterar även mätvärden av energiförbrukning och effekt.

GSE-systemet

 • Anslut en eller flera kontaktorer, relän eller insignaler
 • Anslut elmätare för insamling av energi eller effekt
 • Med elenergimätare kan man även kontrollera om det finns fel i anläggningen.
 • GSE hämtar information från molntjänsten om vad den ska utföra
 • GSE har inbyggt minne med bland annat en astronomisk kalender så att den kan utföra styrningar även om mobilnätet är nere
 • GSE kan återrapportera till servern om status, larm och förbrukning med mera

 

 

 Hantering via smartphone

 • Manuell till- och frånstyrning av en eller flera GSE-enheter
 • Ta emot larm
 • Avläsning av aktuell status och signalstyrka på mobilnätet

Fördelar med GSE-systemet

 • Oavsett placering har behörig personal tillgång till systemet via smartphone, surflplatta eller internetuppkopplad dator, vilket gör användningen flexibel
 • Information fås om exempelvis släckta gatlyktor innan allmänheten hinner ringa och felanmäla 
 • Överblick och kontroll över hela systemets aktuella status
 • Lätt att bygga ut med flera GSE-enheter i framtiden
 • Dubbelriktad kommunikation ger kontroll på att styrningen verkligen är utförd
 • Styrningar även om molntjänsten är ur funktion
 • Möjlighet till framtida centrala omprogrammeringar, exempelvis vid nya funktioner

 GSE Molntjänst

 • Sammanställer information som behövs för styrningen av ett GSE-system
 • Inbyggd astronomisk kalender tar vid om molntjänsten är ur funktion
 • Utför förprogrammerade till-/frånstyrningar
 • Tar emot larm från samtliga GSE-enheter och loggar dessa
 • Sparar och bearbetar larmhistorik 
 • Avläsning av aktuell status på utgångar, ingångar, larm med mera
 • Omprogrammering av GSE vid exempelvis justering av larmgräns
 • Kan styras och avläsas via PC över Internet
 • Larm ifall kommunikationen till någon av GSE-enheterna brutits
 • Olika behörighetsnivåer i systemet

 

 

Nedladdningar

Produktblad Manual
GSE Gatubelysning 2015-10-13

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

GSE Generell styrenhet 2015-09-15

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

Inkopplingsanvisning 2015-11-13

Här finner du hur du kopplar in din GSE.

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt