IMSE Comprobo

IMSE Comprobo är ett webbaserat överordnat system för samordning av driftstatistik och larmhantering.

IMSE Comprobo

IMSE Comprobo är en molnbaserad tjänst för visualisering av till exempel energikostnader, miljöpåverkan och larm från fastighetsautomationssystem oavsett fabrikat.

IMSE Comprobo har ett modernt webbgränssnitt där du enkelt kan sammanställa data från dina DUC:ar. I och med att IMSE Comprobo sparar all tillgänglig data i en databas är det enkelt att se förändringar i bland annat förbrukningar och temperaturer över tid.

Samlad information

Lägg in kartor, översiktsbilder och planlösningar i IMSE Comprobo och koppla dina DUC:ar till adress, våning och rum för snabb och enkel åtkomst av rätt DUC.

 

 

 

 

 

Med anläggningsbilder i IMSE Comprobo visas realtidsvärden för valda funktioner till exempel temperatur, flöden och läge på ställdon och ventiler. Tack vare möjligheten att spara data över tid redovisar IMSE Comprobo fastighetens E-signatur.

Smart larmhantering

IMSE Comprobo har en smart och lättanvänd funktion för hantering av larm från de anslutna systemen. I IMSE Comprobo lägger du in vem/vilka som är mottagare av larm samt vilka tider och veckodagar de ska ta emot larm. IMSE Comprobo använder kalendern för att skicka rätt larm till rätt person vid rätt tidpunkt.

 

 

 

 

Nedladdningar

Manualer Produktblad
Användarmanual 2015-11-17
IMSE Comprobo 2015-09-17

Detta är ett produktblad om IMSE Comrpobo.

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt