IMSE UltraBase20

IMSE UltraBase20 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

Allt på samma ställe

IMSE UltraBase20 är en webbaserad komplett styr-, regler- och övervakningsenhet för bland annat ventilation, värme, kyla, vatten och belysning. IMSE UltraBase20 har inbyggd nätverksanslutning och webbserver för enkel tillgång från valfri nätverksansluten dator. IMSE UltraBase20 är marknadens mest öppna och kompletta DUC/PLC med bland annat handomkopplare på alla utgångar, webbaserat användargränssnitt, loggning, larmhantering, översiktsbilder, M-bus och Modbus och är fritt programmerbar. Tack vare att programmeringsverktyget är inbyggt behövs ingen licens eller hårdvarulås.

Flexibelt system

Med IMSE UltraBase20 får du ett system som går att växa med, både sett till antalet ingångar och utgångar och antalet applikationer den kan köra. IMSE UltraBase20 kan kompletteras med upp till 200 ingångar och utgångar samt ett stort antal applikationer som kan köras samtidigt för olika behov.

Enkelt att komma igång

IMSE UltraBase20 är enkel att programmera och komma i gång med tack vare det grafiska regulatorverktyget som finns inbyggt i enheten. Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Fördelar med IMSE Ultra

 • Nätverksanslutning och webbserver
 • Webbaserat gränssnitt
 • Inbyggd databas, tidskanaler och larmfunktioner
 • Inbyggt grafiskt programmeringsverktyg
 • Fritt programmerbar
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Dynamiska flödesbilder
 • Modbus master och slav över RTU och TCP
 • Larmhantering
 • Krypterad trafik (https)
 • Utbyggbar med externa I/O-moduler
 • Utan licens eller hårdvarulås

 

Översikt över enhetens in- och utgångar i det webbaserade gränssnittet.

Nedladdningar

Produktblad Manualer Hjälpprogram & filer Filmer Grafisk Programmering Applikationsexempel Symbolbibliotek Programuppdateringar Skript AMA - Beskrivningstext
Miljödeklaration 2019-05-08

Detta är en miljödeklaration för IMSE UltraBase20

Declaration of Conformity IMSE UltraBase20 2019-05-08

Här finner du dokumentet, Declaration of Conformity till IMSE UltraBase20.

Teknisk data 2018-10-11

För teknisk data om IMSE UltraBase20, se konfigureringsmanualen, kapitel 19.

Produktblad IMSE UltraBase20 2018-03-28

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase20

User Manual UltraBase20 2018-08-15

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase20 2018-08-15

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Användarmanual IMSE UltraBase20 2018-08-15

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Konfigurationsmall för I/O-kanaler 2019-08-08

Här kan du ladda ned en excelfil för att på ett snabbt sätt se hur du hur nyttjat din IMSE UlraBase20 och tillhörande IMSE-moduler. 

M-Bus Creatror 1.2.2 2018-09-20

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30 2018-11-23

Grattis till din nya Ultra! I det här klippet beskriver vi hur du kopplar upp och kommer igång med din IMSE UltraBase30.

En introduktion till Ultra 2018-11-23

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet presenterar vi några av Ultrans alla funktioner.

En introduktion till den grafiska programmeringen 2018-11-23

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet går vi igenom hur den grafiska programmeringen fungerar.

 

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen 2018-11-23

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet skapar vi en värmeundercentral i den grafiska programmeringen.

 

Version 38 2019-10-23

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.


Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.


OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.65 eller senare.

Version 36 2019-01-17

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

Version 22 2018-11-23

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

IMSE UltraBase 20 UC1 2018-11-23

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m. 

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

IMSE UltrBase20 UC2 2018-11-23

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m. 

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

IMSE UltraBase20 UC3 2018-11-23

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m. 

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard
Standardsymbolbibliotek 2018-11-23

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek.

Exempelbibliotek 2018-11-23

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar.

Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering.

I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder.

Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

 

Symbollib creator: Version 1.02 2018-11-23

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator.

 Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Release 1.65 2019-10-23

Nya funktioner

 • Möjlighet att använda Ex-porten för vanlig RS485 med hjälp av en Ex-connect-modul.
 • Automatisk utloggning ur webben vid inaktivitet.
 • Loggning på månadsbasis.
 • Möjlighet att få statistik från portal-funktionen till skript-språket och på så sätt bygga logik för att starta om till exempel en router
 • Bitvis-XOR tillagt i skript.

Förbättringar

 • Webbdelning har fått sig en prestandaförbättring.
 • Möjlighet att nollställa kommunikationsstatistik på GFBI-enheter.
 • Förfinade timing-inställningar för GFBI-enheter.
 • Vissa teckenkombinationer i namn eller enheter kunde göra att exporten av modbus-register misslyckades. Detta är löst.
 • Formler som användes i I/O-kanaler blev inte tillgängliga efter återställning av backup förrän en omstart hade gjorts. Detta är löst.
 • Under översiktsbilder kommer nu webben ihåg senast valda symbolbibliotek under sessionen.
 • Fixat så att en avrundning sker vid omvandling till WORD, INT osv. Tidigare skedde en typcastning som kunde resultera i ett decimalfel som kunde noteras vid exempelvis modbus-kommunikation. OBSERVERA att felaktigt skrivna skript som använder sig av vetskapen att det tidigare skett en typcastning kan generera oväntade resultat i denna release. Exempel RWORD(65000 / 65535) kommer att ge resultatet 1 i nuvarande release medan det tidigare blev 0. De som använt sig av våra skript för exempelvis Danfoss FC51 kommer att få problem och behöver uppdatera sitt skript.
Release 1.59 2019-01-21

Nya funktioner

 • funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

 • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
 • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.

 • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.

 • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.

 • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Länk 2018-11-23
Beskrivningstext enligt AMA 16 2018-11-23

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

U       Apparater för styrning och övervakning
UF      Styr- och logikenheter
UFB    Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1  Datorenheter i programmerbara styrsystem 

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt