IMSE UltraBase30

IMSE UltraBase30 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

 

Allt på samma ställe

IMSE UltraBase30 är en webbaserad komplett styr-, regler- och övervakningsenhet för bland annat ventilation, värme, kyla, vatten och belysning. IMSE UltraBase30 har inbyggd nätverksanslutning och webbserver för enkel tillgång från valfri nätverksansluten dator. IMSE UltraBase30 är marknadens flexiblaste DUC då den har 16 universalingångar som individuellt kan användas som analoga (ström/spänning)-, digitala- eller temperaturingångar. IMSE UltraBase30 är fritt programmerbar. Tack vare att programmeringsverktyget är inbyggt behövs ingen licens eller hårdvarulås.

Flexibelt system

Med IMSE UltraBase30 får du ett system som går att växa med, både sett till antalet ingångar och utgångar och antalet applikationer den kan köra. IMSE UltraBase30 kan kompletteras med upp till 200 ingångar och utgångar samt ett stort antal applikationer som kan köras samtidigt för olika behov.

Enkelt att komma igång

IMSE UltraBase30 är enkel att programmera och komma i gång med tack vare det grafiska regulatorverktyget som finns inbyggt i enheten.

Fördelar med IMSE Ultra

 • Nätverksanslutning och webbserver
 • Webbaserat gränssnitt
 • Inbyggd databas, tidskanaler och larmfunktioner
 • Inbyggt grafiskt programmeringsverktyg
 • Fritt programmerbar
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Dynamiska flödesbilder
 • Universalingångar
 • Modbus master och slav över RTU och TCP
 • Larmhantering
 • Krypterad trafik (https)
 • Utbyggbar med externa I/O-moduler
 • Utan licens eller hårdvarulås

Exempel på en översiktsbild i det webbaserade gränssnittet.

 

Nedladdningar

Programuppdateringar Manualer Filmer Produktblad AMA - Beskrivningstext Hjälpprogram & filer Grafisk Programmering Skript Symbolbibliotek Applikationsexempel
Release 1.72 2020-10-09

Förbättringar

Fixat så att applikationsbackuper och applikationsmallar som är gjorda i applikationsverktyget fungerar att återställa korrekt.

Nya funktioner (samma som 1.71)

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar (samma som 1.71)

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.
Release 1.71 2020-10-05

Nya funktioner

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.
Release 1.69 2020-06-23

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.
Release 1.66 2020-03-25

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.
Release 1.65 2019-10-23

Nya funktioner

 • Möjlighet att använda Ex-porten för vanlig RS485 med hjälp av en Ex-connect-modul.
 • Automatisk utloggning ur webben vid inaktivitet.
 • Loggning på månadsbasis.
 • Möjlighet att få statistik från portal-funktionen till skript-språket och på så sätt bygga logik för att starta om till exempel en router.
 • Bitvis-XOR tillagt i skript.

Förbättringar

 • Webbdelning har fått sig en prestandaförbättring.
 • Möjlighet att nollställa kommunikationsstatistik på GFBI-enheter.
 • Förfinade timing-inställningar för GFBI-enheter.
 • Vissa teckenkombinationer i namn eller enheter kunde göra att exporten av modbus-register misslyckades. Detta är löst.
 • Formler som användes i I/O-kanaler blev inte tillgängliga efter återställning av backup förrän en omstart hade gjorts. Detta är löst.
 • Under översiktsbilder kommer nu webben ihåg senast valda symbolbibliotek under sessionen.
 • Fixat så att en avrundning sker vid omvandling till WORD, INT osv. Tidigare skedde en typcastning som kunde resultera i ett decimalfel som kunde noteras vid exempelvis modbus-kommunikation. OBSERVERA att felaktigt skrivna skript som använder sig av vetskapen att det tidigare skett en typcastning kan generera oväntade resultat i denna release. Exempel RWORD(65000 / 65535) kommer att ge resultatet 1 i nuvarande release medan det tidigare blev 0. De som använt sig av våra skript för exempelvis Danfoss FC51 kommer att få problem och behöver uppdatera sitt skript.
Release 1.59 2019-01-21

Nya funktioner

 • funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

 • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
 • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.

 • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.

 • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.

 • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan uppdatering.

Release 1.52 2018-04-23

Nya funktioner

 • Nytt verktyg för externa enheter. Möjlighet att kommunicera med Modbus-slavenheter utan skript.
 • Möjlighet att skapa och återställa systembackuper från webbsidan, samt möjlighet att automatiskt periodiskt skapa systembackuper till SD-kort.
 • Systembackuper är fullständiga backuper som även omfattar nätverksinställningar, databaser, larmhistorik och meddelanden. För att hantera systembackuper behöver det sitta ett SD-kort i apparaten.
 • Hjälplänkar i användargränssnittet till relevant kapitel i manualen.
 • Ny komponent i grafisk programmering som anger hur många aktiva manuell styrningar det finns i apparaten. Den kan användas för att skapa larm för manuell styrning

Förbättringar

 • Manuell styrning av utgångar skalas nu enligt I/O-kanalens inställningar istället för tidigare då det var önskad utspänning i volt som skulle anges 
 • Utökade möjligheter att utforma larm-mejl.
 • Ett problem med att skapa delningar i WMShare har lösts

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

 

 

 

Release 1.47 2017-10-09

Nya funktioner

 • Menyer för manuell styrning i operatörspanelen så att det går att se, aktivera och deaktivera manuella styrningar.
 • Möjlighet att ställa begränsad visning i webbsidorna för valda användare. Med begränsad visning döljs menyer som har med konfiguration att göra.
 • Möjlighet att radera e-postutskick för larm och loggning som köats upp till en e-postserver som inte fungerar.

Förbättringar

Det har införts en rad förbättringar och mindre nya funktioner och förändringar i webbsidor och firmware. Bland annat:

 • Snabbare uthämtning av loggad data.
 • För externa enheter har statistik för enskilda telegram införts, samt tydligare varning om något telegram inte skulle fungera.
 • Fildatum visas för filer.
 • För backupper och mallar kan kommentarer sparas med filen och visas i listan.
 • Larmhistoriken är klickbar så att larm kan kvitteras och detaljerad larminformation visas på samma sätt som för aktiva larm.

Med release 1.47 behöver du uppgradera grafisk programmering till version 22.

Release 1.42 2017-06-14

Nya funktioner

Tidsscheman redigerbara i operatörspanelen.

Funktioner som en inloggad användare inte har behörighet att ändra blir utgråade.

Möjlighet att representera tid som hhmm i modbusregister för tidsscheman.

 Förbättringar

Förbättrad stabilitet med bland annat ny linuxkärna.

Undercentralsregulatorerna genomgångna och förbättrade

Förbättringar av webbsidor avseende funktion och prestanda.

Förbättringar i grafisk programmering.

 

Med release 1.42 behöver du uppgradera grafisk programmering till version 20.

 

Release 1.38 2017-03-06

Nya funktioner

 • Stöd för operatörspanel
 • Exportera data från kurvfunktionen som cvs till Excel

Förbättringar

 • Ventilationsregulatorer genomgångna och förbättrade. Denna release kräver minst v10 av grafisk programmering
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar och prestandaförbättringar gjorts

Versioner

 • Firmware: 1.34
 • Serviceprocess: 1.15
 • Webbsidor: 1.28
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016
Release 1.34 2016-12-13

Nya funktioner

 • Utökat stöd för symbolbibliotek i översiktsbilder.

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda vid visning av sammanställningssidor.
 • Långa anteckningar visas utan att gå utanför ramen.
 • Anteckningar visar tydligt då man nått längdbegränsningen.
 • Förbättrad hantering av konfliktlösning i modbus-map.
 • Datum och tid som visas under loggad data bör nu stämma överens med verkligheten.
 • Förbättringar i frekvensmätning.
 • Utökad filtrering i inmatningsfält.
 • En kurva visar tydligt om den ligger i en modbus-map och låser därmed ned vissa ändringar.
 • Antalet tillåtna webbdelningar har ökat från 32 till 64.
 • Optimeringar i beräkningar av timeleft-funktionen i tidschema.
 • Vid skrivning av enstaka punkter i en kurva via modbus ändrades även nästa punkt. Detta är löst i denna release.
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar gjorts.

Versioner

 • Firmware                                 1.32
 • Serviceprocess                         1.12
 • Webbsidor                                1.26
 • Räddningssystem                      Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem                           Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna                                       Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016
Release 1.28 2016-07-01

Nya funktioner

 • Stöd för symbolbibliotek som skapas med hjälp av externt program.
 • Möjlighet att välja ut precis vilka sammanställningssidor och översiktsbilder som skall synas under huset. Samt i vilken ordning dessa skall ligga.
 • Tidsscheman och manuell styrning finns tillgängliga via modbus-slav.
 • Möjlighet att skapa egna mejlformat för larmgrupper.
 • En symbol likt den för larm visar om och hur många manuella styrningar som finns aktiva i enheten.
 • Möjlighet att ställa om kommunikationsparametrar för externa enheter. 
 • Manuell styrning tillgänglig för kanaler och IO-kanaler via sidan Applikationer och resurser.

Förbättringar av befintlig funktionalitet. 

 • Det finns nu 128 kurvor istället för 64.
 • Förbättrad timeout-hantering för externa enheter av typen GFBI.
 • Genomgång av funktioner för översiktsbilder. 
 • Aggregerad loggning ger nu positiva värden. Aggregerad loggning har bytt namn till Förändring. 
 • Hantering av korrupta databaser har införts. Detta ger ett fel i enheten som syns under aktiva larm. 
 • Ett problem som kunde uppstå då man växlade mellan GFBI och Modbus-slav är löst. 
 • Hjälpfunktioner för skalning av pulsingångar.  
 • Fix av färger i listan över aktiva larm. 
 • Diverse fixar i webben för externa enheter.
 • Rätt returvärde från user vid skapande av ny användare
 • Utöver de ovan listade har en rad andra små förbättringar gjorts.

Version

 • Firmware                  1.28
 • Serviceprocess          1.10
 • Webbsidor                 1.20
 • Räddningssystem       Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem            Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna                        Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #439 PREEMPT RT Wed Apr20 12:42:06                                   CEST 2016
Release 1.23 2016-04-05

Grafisk programmering

Grafiska programmeringen finns som installerbart program. Detta laddas ned från vår supportsida. Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Orsaken till att vi byter till installerat är att Oracle (de som står bakom Java) kommer ta bort stödet för plugin under hösten 2016. Detta har som ni säkert märkt redan gjorts i Google Chrome och kommer även göras i Firefox under detta år.

En sak att vara medveten om då det gäller den installerade versionen är att du kommer uppleva att dina in- och utgångar flyttar runt på dina applikationer första gången du startar den installerade versionen. Detta beror på att vi gjort så du kan styra dessa genom placeringen inne i applikationen. Ordningen som in- och utgångar visas på utsidan av en applikation styrs av i vilken ordning de ligger inne i applikationen, från vänster topp och nedåt åt höger.

Nya funktioner

 • Stöd för direktstart av grafiska programmeringen som installerat program.
 • En PWM-komponent har införts i grafiska programmeringen.
 • Webbdelningar finns nu även som SenML.
 • Vid ändring av lösenord på en användare måste det nya lösenordet bekräftas genom att man skriver samma lösenord två gånger.

Förbättringar

 • Ett fel i AeA-com-hanteringen kan under speciella förhållanden hindra apparaten från att starta.   
 • Vid uppstart kunde köade mail raderas.
 • Efter återställning av en backup återställdes inte alla händelsers status.
 • Modbus TCP-master kunde hamna i ett läge där den tog all cpu-tid om slaven stängde ned sin socket i ett halvstängt läge.
 • Med vissa konfigureringar kunde fel larmnamn visas på en sammanställningssida.
 • Gränserna för stapelvisning i sammanställningssidorna respekterade inte decimaler.
 • I ett felmeddelande vid skapande av mall fanns en felaktig översättning.
 • I vissa lägen så kunde en timeout i webdelningar hindra nya webbdelningar att skapas.
 • Systemet kunde krascha vid frekvensmätning.
 • Porten Local PC hade problem med vissa nätverkskort.
 • Under vissa lastförhållanden kunde kommunikation på AeA och GFBI störas. Dessa störningar har minskats.
 • Om flera frågor inkom till modbusslaven ungefär samtidigt kunde de äldsta frågorna gå utan svar eller ge felaktiga svar.
 • Webbdelningar stoppas vid återställning av backup.
 • Optimeringar har gjorts i Modbus TCP gateway.
 • Filtrering av portnummer i inmatningsformulär.
 • Sökvägen på loggmeddelanden i systemloggen har kortats ned.
 • Förbättrad mätning av låga frekvenser.
 • Vid ändring av baudrate kunde serieportarna i vissa fall sluta ta emot data.
 • Vid parsning av kommunikationsskript indikerades syntaxfel för viss syntax rörande checksummor.
 • Förbättringar av stabiliteten i AeA-kommunikationen.
 • Utöver de ovan listade har en rad andra små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware                  1.23
 • Serviceprocess          1.09
 • Webbsidor                 1.18
 • Räddningssystem       Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem            Thu Mar 31 13:28:13 CEST 2016
 • Kärna                        Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #439 PREEMPT RT Thu Mar 31 13:28:01                                   CEST 2016
Release 1.18 2016-01-14

Nya funktioner

-          Nytt certifikat för webbservern. Detta innebär att man inte kommer att få en bekräftelse på att uppgraderingen gått bra.

-          Nytt reserverat ord GROUP.

-          Enklare att göra en ”vanlig” WMShare/Utdelning.

-          Ny komponent i grafiska. Villkorat medelvärde.

 Förbättringar

-  Förbättrad stabilitet i samband med överföring av loggade värden via e-post.

-  Större genomgång av funktioner i sammanställningssidor.

-   I grafisk programmering har följande förbättrats:

 

 • Radering av en gruppmarkering.
 • Ibland stoppades alla applikationer vid sparning.
 • Långa/Höga applikationer går inte att flytta.
 • Status för larmgrupper uppdaterades ej.
 • Med långa namn på in- och ut- kanaler så kolliderade dessa i visningen av en applikation.
 • Ingångar till under applikationer som ej kopplats gav syntaxfel.
 • Radering med hjälp av tangenten ”Delete” och högerklicks radering gav olika resultat.
 • Skript som låg under andra skript sparades ej.
 • Ibland så gick det ej att spara då det fanns utdragna or, and eller andra typer av utdragbara komponenter.
 • I vissa fal då man skapade en applikation och även återställde en mall så skapades inte rutnätet i den första applikationen.
 • Om man återställde en mall för ett skript som en grafisk programmeringen eller tvärtom så blev det.
 • Värdet på konstanter som satt direktkopplade på en applikation visades som 0.
 • I vissa fall så kunde väljarkomponenten och till/från-slagsfördröjningen störa varandra.
 • I vissa fall så skapades inte tvillingpumpen från regulatorverktyget.
 • Flankdetektorn fungerade i princip som en derivata. Om du har en flankdetektor så kommer du att varnas om dess ändrade funktion.
 • Vid markering av flera objekt kunde dessa skjutas utanför rutnätet.
 • Det var möjligt att skapa en regulator i en applikation som var igång.
 • Det var möjligt att trycka på spara-knappen under tiden en sparning pågick.
 • Specialtecken i lösenordet gjorde att man inte kunde logga in med grafiska.

-  I övrigt så har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.16
 • Serviceprocess: 1.07
 • Webbsidor: 1.15
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014 
 • Root-filsystem: Tue Dec 15 11:21:58 CET 2015
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #403 PREEMPT RT Thu Sep 10 12:23:32 CEST 2015 

 

Release 1.15 2015-10-12

När du uppdaterar från föregående version är det möjligt att inloggningsrutan visas. Om den gör det under själva uppdateringsprocessen så ska du inte logga in igen. Låt rutan vara, utan att trycka på någon knapp.

Reserverade ord

Om du skrivit egna skript kan du med denna release få syntaxfel om du har använt något av de reserverade orden som listas upp i filen nya nyckelord.txt.

Nya funktioner

 • Modbus TCP-gateway
 • WMShare
 • Skicka testmail från valfri avsändaradress
 • Händelse för omstart 

Förbättringar

 • Modbus slav konfigureringen
 • Modbus slav stabilitet
 • Förbättrad stabilitet vid hög last
 • Filter på filnamn. Tillåtna tecken a-z, A-Z, 0-9, -, _.
 • Givartyper är åtkomliga även på I/O-kanaler med okänd mätstorhet.
 • Kanal och I/O-kanals dialog har förbättrats
 • Sammanställningssidor
 • Översiktsbilder
 • Ändra namn på applikationer
 • Prestandaförbättringar i grafiskprogrammering        

Versioner

 • Firmware: 1.12
 • Serviceprocess: 1.06
 • Webbsidor: 1.12
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Jun 15 14:14:52 CEST 2015
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #403 PREEMPT RT Thu Sep 10 12:23:32 CEST 2015   

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

 

Release 1.12 2015-03-30

Förbättringar

 • Förenklingar i hantering av mail konton.
 • Förbättringar i hanteringen av programvaruuppdatering.
 • I sammanställningssidor och översiktsbilder har många små förbättringar gjorts.
 • Den interna hanteringen av loggad data har förbättrats.
 • Återställning av mallar har förbättrats.
 • Ändrad hantering av filuppladdning i Internet Explorer.
 • I dialogen för I/O-kanaler har ett antal hjälpfunktioner införts.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.09
 • Serviceprocess: 1.05
 • Webbsidor: 1.09
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Tue Apr 28 12:21:05 CEST 2015 
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #402 PREEMPT RT Tue Apr 28 12:20:52 CEST 2015 

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

 

 

 

Release 1.09 2015-03-09

Förbättringar

 • Återställning av backuper har förbättrats.
 • Tidschemat kan nu vara aktivt över nyår med en regel.
 • Sökvägar i webbsidorna är relativa så proxy fungerar.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.06
 • Serviceprocess: 1.04
 • Webbsidor: 1.06
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Feb 23 09:23:54 CET 2015
 • Kärna: Kärna    Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #401 PREEMPT RT Fri Feb 6 10:47:46 CET 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 1.08 2015-03-02

Nya funktioner

 • Modbus slav över TCP och RS485 port 2.
 • Supportfunktion som gör det möjligt för Abelko att ansluta till en Ultra som sitter bakom en brandvägg.
 • Larmgrupper i underapplikationer.
 • PID-regulatorn har fått en hållfunktion av startvärdet. 

Förbättringar

 • TimeLeft i tidsstyrning har åtgärdats vid mer avancerade tidsregler.
 • Förbättringar i mätningsrutiner.
 • Lösenord för e-postkonton sparas nu på rätt sätt.
 • I loggning har funktioner som komprimerar smart-loggningar rättats.
 • Skalning av IO-kanal gav negativ offset.
 • I grafiskprogrammering kan en kanal nu bara tilldelas en gång.
 • Förbättringar av automatisk linjeomkoppling i grafiskprogrammering.
 • Poster i trädet i grafiskprogrammering som saknar namn visas nu med sitt index.
 • Linjer som drogs baklänges i grafiskprogrammering kunde ge syntax fel i det genererade skriptet. Detta är nu åtgärdat.
 • I kurvdialogen har många funktioner ändrats och rättats.
 • Hanteringen av ”för stora” översiktsbilder har förbättrats.
 • Redigering av e-postmottagare har förbättrats.
 • Länkning till manualer.
 • Symboler som läggs ut på översiktsbilder kunde hamna under bilden. Detta har åtgärdat.
 • Sparade visningar under loggad data kunde ge ett fel i webbsidan om de loggade kanalerna tagits bort. Detta har åtgärdats.
 • Förbättringar i hanteringen av AeA-enheter.
 • Förbättringar i hanteringen av GFBI-enheter.
 • Förbättringar i hanteringen av tidschema.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.05
 • Serviceprocess: 1.04
 • Webbsidor: 1.05
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Feb 23 09:23:54 CET 2015
 • Kärna: Kärna    Linux version 3.4.40-rt55 (buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #401 PREEMPT RT Fri Feb 6 10:47:46 CET 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

 

Release 1.05 2014-11-03

Detta är en buggfix-release av IMSE UltraBase30.

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase30 2019-11-15

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Config Manual UltraBase30 2019-11-15

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Användarmanual IMSE UltraBase30 2019-11-12

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User Manual UltraBase30 2019-11-12

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Reference manual UltraScript 2017-06-09

This manual gives more detailed technical information and details about script programming.

Net1 Router 2015-12-09

Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1).
I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Quick start guide 1.03 2015-10-07

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Snabbstartsguide 1.03 2015-10-07

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen 2017-05-23

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet skapar vi en värmeundercentral i den grafiska programmeringen.

 

 

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

En introduktion till den grafiska programmeringen 2017-05-23

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet går vi igenom hur den grafiska programmeringen fungerar.

 

 

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

En introduktion till Ultra 2017-04-10

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet presenterar vi några av Ultrans alla funktioner.

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30 2015-09-17

Grattis till din nya Ultra! I det här klippet beskriver vi hur du kopplar upp och kommer igång med din IMSE UltraBase30.

© 2015 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon och musiken är skapad av Abelko Innovation 2015 ©

Stort tack till
Speaker: Göran Andersson
Musik: Bo Landenius

Miljödeklaration 2019-05-08

Detta är en miljödeklaration för IMSE UltraBase30

Teknisk data 2015-09-21

Teknisk data om IMSE UltraBase30. Se konfigureringsmanualen, kapitel 19.

Declaration of Conformity IMSE UltraBase30 2015-08-01

Här finner du dokumentet, Declaration of Conformity till IMSE UltraBase30.

Beskrivningstext enligt AMA 16 2016-01-20

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

U       Apparater för styrning och övervakning
UF      Styr- och logikenheter
UFB    Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1  Datorenheter i programmerbara styrsystem 

M-bus Creator 1.2.2 2018-09-20

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Konfigurationsmall för I/O-kanaler 2016-03-09

Här kan du ladda ned en excelfil för att på ett snabbt sätt se hur du hur nyttjat din IMSE UlraBase30 och tillhörande IMSE-moduler. 

Version 38 2019-10-23

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

OBS! Vid användningen av Grafisk programmering efter installationen måste valet att spara som favorit väljas, annars går det inte att koppla upp, dvs svara ja på den fråga som kommer upp om att spara denna apparat som en favorit. I fortsättningen går det bra att svara nej på denna fråga vid anslutning mot andra apparater. En lösning för detta problem kommer i nästa release av Grafisk programmering.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.


OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.65 eller senare.

Version 36 2019-01-17

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

Version 22 2017-06-16

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

Version 20 2017-06-14

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

 

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.40 eller senare. 

 

Version 14 2017-04-04

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Version 10 2017-03-06

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Version 6 2016-11-08

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Version 5 2016-07-01

Ny version av grafisk programmering.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Version 4 2016-06-10

Ny version av grafisk programmering.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Version 3 2016-04-05

Första versionen av grafisk programmering som ett installerat program.

Grafiska programmeringen finns nu som installerbart program. Detta laddas ned från vår supportsida. Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Länk 2016-07-01
Symbollib creator: Version 1.05 2020-05-06

Senaste versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator.

 

Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Abelko_Pipes till IMSE UltraBase 2020-04-08

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme!

  • Fördelar
   • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
   • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
   • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

OBS! Zip-fil

Abelko_Symbols_Extended till IMSE UltraBase 2020-04-08

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols

  • Fördelar:
   • Större symboler
   • Utökad funktionalitet
   • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
   • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil

Standardsymbolbibliotek 2018-01-23

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek och även ladda ned biblioteket.

Exempelbibliotek 2017-01-31

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar.

Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering.

I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder.

Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

 

 

IMSE UltraBase30 UC1 2018-02-28

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

IMSE UltraBase30 UC2 2018-02-27

Här hittar du en applikation som styr tre kretsar, en för radiatorer, en för ventilation och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Ventilationskrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Val av återkoppling från pump samt typ av larm från expansionskärl.

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur (bara för VS1)
 •  SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump & cirkulationspump för ventilation
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard
IMSE UltraBase30 UC3 2018-02-26

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m. 

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard
IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB01) 2018-02-25

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register.

Luftbehandling

Funktioner:

- Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m.


Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB02) 2018-02-24

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat värmeåtervinning, värmebatteri samt kylbatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register.

Luftbehandling

Funktioner:

- Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, tryckreglering av fläktar, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m.

 

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump och fläktar
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB03) 2018-02-23

Här hittar du en applikationen som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och elvärmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. 

Luftbehandling

Funktioner:

- Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, flödesvakt, överhettningsskydd, rökdetektorer, givarfel m.m.

 

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

 

Har du frågor?

För frågor om våra produkter och lösningar:

0920-45 06 00 info@abelko.se

Kontakt