Lulebo – ett fastighetsbolag

Lulebo är ett kommunalt fastighetsbolag i Luleå. Bolaget äger och förvaltar drygt 7 450 lägenheter, varav ungefär 1 000 studentbostäder, samt ungefär 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Vilket gör dem till ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Deras behov var att få hjälp av Abelko med ett system som håller koll och styra alla deras fastigheter när det gäller värme, ventilation, mätinsamling på el, vatten och fjärrvärme. Detta som ett led i att spara energi både i form av pengar samt på miljön.