Nedladdningar - Abelko Innovation

Nedladdningar

Här hittar du en samling med de dokument och filer som är nedladdningsbara för våra produkter.

Du hittar mer information under Produkter om det är något du saknar här.Nedladdningar

Programuppdateringar

IMSE UltraBase40 Release 1.96.1 - 2024-03-25

Ny funktionalitet
* Stöd för att visa översiktsbilder i helskärmsläge.
* Nytt verktyg (skapa ruta) i översiktsbilder.
* Stöd för att välja textstorlek och textfärg i verktyget textruta (översiktsbilder).
* Stöd för fyra NTP-servrar.
* Stöd för att kunna välja om användarnivå-visa skall ha behörighet att kvittera larm.
* Tooltip på mätpunkt visar nu även kanalnamn och enhet.
* Stöd för ny expansionsmodul DO8.

Buggfixar
* NTP inställningar visades ej om man var inloggad med användarnivå-visa.
* Gick ej ta bort objekt i anpassad trädvy för startsida och operatörspanelen. OBS! Det kan krävas att cache och cookies rensas i webbläsaren efter uppgradering för att fixen ska synas.
* Felaktig MAC-adress på frontporten för UB30.
* Prestandaproblem i OP-panelen på sammanställningssidor med många regler.
* Timeout från mailserver kunde ge omstart av IMSE UltraBase
* Textfält lagt på en resurs (t.ex. kanal) visades inte i OP-Panelens sammanställningssida.
* Länkar och larm i översiktbilder och sammanställningssidor hanterades inte korrekt vid skapande av applikationsmall.
* IMSE UltraBase kunde vid omstart felaktigt svara ”illegal data value” via modbus

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
Övrig info

IMSE UltraBase30 Release 1.96.1 - 2024-03-25

Ny funktionalitet
* Stöd för att visa översiktsbilder i helskärmsläge.
* Nytt verktyg (skapa ruta) i översiktsbilder.
* Stöd för att välja textstorlek och textfärg i verktyget textruta (översiktsbilder).
* Stöd för fyra NTP-servrar.
* Stöd för att kunna välja om användarnivå-visa skall ha behörighet att kvittera larm.
* Tooltip på mätpunkt visar nu även kanalnamn och enhet.
* Stöd för ny expansionsmodul DO8.

Buggfixar
* NTP inställningar visades ej om man var inloggad med användarnivå-visa.
* Gick ej ta bort objekt i anpassad trädvy för startsida och operatörspanelen. OBS! Det kan krävas att cache och cookies rensas i webbläsaren efter uppgradering för att fixen ska synas.
* Felaktig MAC-adress på frontporten för UB30.
* Prestandaproblem i OP-panelen på sammanställningssidor med många regler.
* Timeout från mailserver kunde ge omstart av IMSE UltraBase
* Textfält lagt på en resurs (t.ex. kanal) visades inte i OP-Panelens sammanställningssida.
* Länkar och larm i översiktbilder och sammanställningssidor hanterades inte korrekt vid skapande av applikationsmall.
* IMSE UltraBase kunde vid omstart felaktigt svara ”illegal data value” via modbus

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
Övrig info

IMSE UltraBase20 Release 1.96.1 - 2024-03-25

Ny funktionalitet
* Stöd för att visa översiktsbilder i helskärmsläge.
* Nytt verktyg (skapa ruta) i översiktsbilder.
* Stöd för att välja textstorlek och textfärg i verktyget textruta (översiktsbilder).
* Stöd för fyra NTP-servrar.
* Stöd för att kunna välja om användarnivå-visa skall ha behörighet att kvittera larm.
* Tooltip på mätpunkt visar nu även kanalnamn och enhet.
* Stöd för ny expansionsmodul DO8.

Buggfixar
* NTP inställningar visades ej om man var inloggad med användarnivå-visa.
* Gick ej ta bort objekt i anpassad trädvy för startsida och operatörspanelen. OBS! Det kan krävas att cache och cookies rensas i webbläsaren efter uppgradering för att fixen ska synas.
* Felaktig MAC-adress på frontporten för UB30.
* Prestandaproblem i OP-panelen på sammanställningssidor med många regler.
* Timeout från mailserver kunde ge omstart av IMSE UltraBase
* Textfält lagt på en resurs (t.ex. kanal) visades inte i OP-Panelens sammanställningssida.
* Länkar och larm i översiktbilder och sammanställningssidor hanterades inte korrekt vid skapande av applikationsmall.
* IMSE UltraBase kunde vid omstart felaktigt svara ”illegal data value” via modbus

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
Övrig info

IMSE UltraBase30 Release 1.95.3 - 2023-11-30

Ny funktionalitet
* Förbättrat veckovis tidsschema med Helgdagskalender
* Funktion för att rensa larmhistorik och loggad data.
* Förbättrade redigeringsfunktioner för översiktsbilder
* Funktionalitet för att skapa modbus slavregister för en applikation
* Förbättrad sökfunktionalitet i resursträdet
* Förbättring gällande omladdning av OP-panelens menyer vid ändringar.
* Förbättrad JSON/CSV-export för Modbus
* Visa larm och logg för kanal på sidan Applikationer & resurser

Buggfixar
* I vissa fall kunde räknarvärden nollställas vid strömavbrott på UB30.
* Problem där det tar lång tid för OP-panelen att uppdateras.
* Larmgränser kunde ej ändras från OP-panel
* Backuper innehållande värden infinity eller undefined gick inte att återställa.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info

IMSE UltraBase20 Release 1.95.3 - 2023-11-30

Ny funktionalitet
* Förbättrat veckovis tidsschema med Helgdagskalender
* Funktion för att rensa larmhistorik och loggad data.
* Förbättrade redigeringsfunktioner för översiktsbilder
* Funktionalitet för att skapa modbus slavregister för en applikation
* Förbättrad sökfunktionalitet i resursträdet
* Förbättring gällande omladdning av OP-panelens menyer vid ändringar.
* Förbättrad JSON/CSV-export för Modbus
* Visa larm och logg för kanal på sidan Applikationer & resurser

Buggfixar
* I vissa fall kunde räknarvärden nollställas vid strömavbrott på UB30.
* Problem där det tar lång tid för OP-panelen att uppdateras.
* Larmgränser kunde ej ändras från OP-panel
* Backuper innehållande värden infinity eller undefined gick inte att återställa.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info

IMSE UltraBase30 Release 1.93.4 - 2023-09-06

Ny funktionalitet
* Skapa mall, exportera mall, importera mall samt använda mall för namngivna värden.
* Skapa kopia av översiktsbild.
* Sortering av översiktsbilder/sammanställningssidor under dialogen länk.
* Låsning av bakgrund och symboler vid konfigurering av översiktsbilder.
* Nya tangentbordskombinationer tillagda vid redigering av översiktsbilder.
* Förbättrad loghantering för att undvika att loggen fylls med upprepade utskrifter.

Buggfixar
* Nätverksproblem mot UB30 Local PC-port är åtgärdat. Skulle dock kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå, så löses detta med att gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran.
* Mindre rättningar i funktionen Loggad data.
* Markera och redigera fler än 20 symboler i översiktsbilder gick ej spara.
* Problem där bakgrundsbelysningen på operatörspanelen lyser konstant, och ingen hemskärm visas är åtgärdat.
* Manuellt redigerad URL kan ge javascriptfel som gör att Ultrans webbsidor inte visas korrekt.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
* Indikatorn stannar på omstart vid uppgradering från releaser äldre än 1.92.2 till release 1.93.4 (Uppgraderingsförloppet påverkas dock ej. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan).

Övrig info
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase20 Release 1.93.4 - 2023-09-06

Ny funktionalitet
* Skapa mall, exportera mall, importera mall samt använda mall för namngivna värden.
* Skapa kopia av översiktsbild.
* Sortering av översiktsbilder/sammanställningssidor under dialogen länk.
* Låsning av bakgrund och symboler vid konfigurering av översiktsbilder.
* Nya tangentbordskombinationer tillagda vid redigering av översiktsbilder.
* Förbättrad loghantering för att undvika att loggen fylls med upprepade utskrifter.

Buggfixar
* Nätverksproblem mot UB30 Local PC-port är åtgärdat. Skulle dock kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå, så löses detta med att gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran.
* Mindre rättningar i funktionen Loggad data.
* Markera och redigera fler än 20 symboler i översiktsbilder gick ej spara.
* Problem där bakgrundsbelysningen på operatörspanelen lyser konstant, och ingen hemskärm visas är åtgärdat.
* Manuellt redigerad URL kan ge javascriptfel som gör att Ultrans webbsidor inte visas korrekt.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
* Indikatorn stannar på omstart vid uppgradering från releaser äldre än 1.92.2 till release 1.93.4 (Uppgraderingsförloppet påverkas dock ej. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan).

Övrig info
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase30 Release 1.92.2 - 2023-06-13

Ny funktionalitet
* Visning av larmmeddelande i aktiva larm och larmhistorik (i webbgränssnitt och OP-panel).
* Visning av nätverksinställningar för Local PC-porten.
* Larmikon för kompanjoner i statusfältet.
* Utökat antal sidor för larmhistorik.
* Visa handsymbol för kanaler som kan styras manuellt på sammanställningssidor.
* Möjlighet att ändra HTTP/HTTPS via OP-panelen.
* Uppdaterat certifikat för ökad säkerhet när HTTPS används.

Buggfixar
* Det fungerar nu att välja HTTP/HTTPS under nätverksinställningar även då DHCP är valt.
* Defaultvärden för adresser som ställs via Applikationer och resurser sparas nu korrekt.
* Buggfixar i zoomhantering i Loggad data
* Problem i UB20 som gjorde att 0-varden i webbdelningar kunde uppstå vid omstart är åtgärdat.
* Fel i mail-header som gjorde att vissa mail studsade.

Kända problem som EJ är lösta
* För UltraBase30: Vid uppgradering från release äldre än 1.91.7 skall man gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran. Detta på grund av ett känt problem med nätverkskommunikation mot UltraBase30s Local PC-port. Skulle kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå så löses detta med åtgärden beskriven ovan.
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
* Efter uppgradering till denna release kan det krävas en manuell omladdning av webbsidan för att komma tillbaka till inloggningen, detta pga uppdaterat krypteringscertifikat. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan.
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase20 Release 1.92.2 - 2023-06-13

Ny funktionalitet
* Visning av larmmeddelande i aktiva larm och larmhistorik (i webbgränssnitt och OP-panel).
* Visning av nätverksinställningar för Local PC-porten.
* Larmikon för kompanjoner i statusfältet.
* Utökat antal sidor för larmhistorik.
* Visa handsymbol för kanaler som kan styras manuellt på sammanställningssidor.
* Möjlighet att ändra HTTP/HTTPS via OP-panelen.
* Uppdaterat certifikat för ökad säkerhet när HTTPS används.

Buggfixar
* Det fungerar nu att välja HTTP/HTTPS under nätverksinställningar även då DHCP är valt.
* Defaultvärden för adresser som ställs via Applikationer och resurser sparas nu korrekt.
* Buggfixar i zoomhantering i Loggad data
* Problem i UB20 som gjorde att 0-varden i webbdelningar kunde uppstå vid omstart är åtgärdat.
* Fel i mail-header som gjorde att vissa mail studsade.

Kända problem som EJ är lösta
* För UltraBase30: Vid uppgradering från release äldre än 1.91.7 skall man gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran. Detta på grund av ett känt problem med nätverkskommunikation mot UltraBase30s Local PC-port. Skulle kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå så löses detta med åtgärden beskriven ovan.
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
* Efter uppgradering till denna release kan det krävas en manuell omladdning av webbsidan för att komma tillbaka till inloggningen, detta pga uppdaterat krypteringscertifikat. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan.
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase30 Release 1.91.7 - 2023-04-24

Ny funktionalitet
* Loggad data:
* Mätpunkter visas i grafen.
* Tooltip med mätvärde (eller interpolerat värde) och tidsstämpel visas i grafen.
* Möjlighet att visa stödlinjer för y-axlar
* Förbättrad zoomfunktionalitet. Högerklick för att zooma med ruta.
* Valt tidsintervall sparas i sparad visning
* Automatisk tilldelning av period baserat på vilket typ av graf som visas (gäller första loggningen som läggs till).

Buggfixar
* Åtgärdat problem gällande frontporten i 1.91.5 och 1.91.6.
* Byte av IP-nummer kräver inte längre någon omstart.
* Problemet där kommunikation mot en Modbus-slav inte automatiskt återupptas efter inaktivering och aktivering är rättat.
* Loggad data:
* Datum/tid kunde visas dubbelt vid vissa zoomnivåer.
* Timloggar visades ibland felaktigt.
* Ladda mer visades ibland felaktigt.
* Buggrättningar gällande inkonsekvent beteende vid zoomning och panorering.
* Operatörspanel: Vissa tecken gjorde att texter ej gick att redigera via operatörspanelen.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase20 Release 1.91.7 - 2023-04-24

Ny funktionalitet
* Loggad data:
* Mätpunkter visas i grafen.
* Tooltip med mätvärde (eller interpolerat värde) och tidsstämpel visas i grafen.
* Möjlighet att visa stödlinjer för y-axlar
* Förbättrad zoomfunktionalitet. Högerklick för att zooma med ruta.
* Valt tidsintervall sparas i sparad visning
* Automatisk tilldelning av period baserat på vilket typ av graf som visas (gäller första loggningen som läggs till).

Buggfixar
* Problemet där kommunikation mot en Modbus-slav inte automatiskt återupptas efter inaktivering och aktivering är rättat.
* Loggad data:
* Datum/tid kunde visas dubbelt vid vissa zoomnivåer.
* Timloggar visades ibland felaktigt.
* Ladda mer visades ibland felaktigt.
* Buggrättningar gällande inkonsekvent beteende vid zoomning och panorering.
* Operatörspanel: Vissa tecken gjorde att texter ej gick att redigera via operatörspanelen.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase30 Release 1.87 - 2022-12-15

OBS! Läs kända problem nedan innan uppdatering av duc. OBS!

 

Ny funktionalitet

GFBI:

* Fri svarslängd. Det går nu att skriva skript som tillåter att svaret är av variabel längd

* Möjlighet att definiera min-max svarslängd

* Variabel för att läsa ut svarets längd i skript

* Debugutskrifterna för externa enheter går nu få tidsstämplade

* IF-satser i kommunikationsskript som omgärdar hela block i en fråga eller ett svar går nu att använda vilket gör det mycket lättare att hantera specialenheter

 

* I gruppskript går det nu att använda befintliga variabler från hela skriptet i en SELECT-sats, inte bara de som definierats i gruppen

 

Optimeringar

* Lagt till en variabel i många resurser för att minska körningar av ”onödiga” loopar

* Lagt upp en del resurser i RAM som tidigare endast låg i databasen

* ModbusTCP kopplar inte längre, felaktigt, ner och återansluter vid exempelvis timeout eller för kort svar. Nerkoppling sker endast om slaven kopplar ner eller att det blir något fel på TCP-uppkopplingen i sig. Detta ger mycket bättre prestanda samt gör det lättare att felsöka då bara det direkt felaktiga registret eller enheten blir rödmarkerad. !Observera info kring kända problem nedan!

 

Buggfixar

* Paritet kunde vara fel/ej satt efter återställning av backup. Omstart löste då problemet. Detta är åtgärdat så att omstart inte längre krävs.

* Dubbla ankare kunde skapas automatisk om resurser som fanns i Modbusslav-register togs bort. Påverkade inte funktionen.

* Ett litet minnesläckage i Companion är åtgärdat.

* De statistiska beräkningarna i gruppskript kunde i vissa fall ta med ett värde mer än önskat.

 

Kända problem som EJ är lösta

*Då funktionen för ModbusTCP(master) är förändrad i avseendet att nerkoppling ej sker vid andra problem än nätverksmässiga eller att den andra sidan kopplar ner anslutningen så har ett fel hittats i implementationen av slavfunktionen för ModbusTCP.

Det har visat sig att TCP-anslutningen inte kopplas ned vid inaktivering av Modbus-slav på sidan ”Modbus-slav register” och när funktionen aktiveras igen återanvänds inte den aktiva TCP-anslutningen.

Detta medför att det går att hamna i ett läge där kommunikationen inte återupptas automatiskt igen utan ModbusTCP måste manuellt stoppas och startas på ducen som är master.

För en anläggning i drift eller där Modbus-slav(TCP) inte används bör detta inte vara ett problem. Vid osäkerhet om detta kan vara ett problem så är rekommendationen att vänta med att uppdatera till nästa release eller kontakta Abelko för en närmare analys.

*I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

 

Övrig info

Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase20 Release 1.87 - 2022-12-15

OBS! Läs kända problem nedan innan uppdatering av duc. OBS!

 

Ny funktionalitet

GFBI:

* Fri svarslängd. Det går nu att skriva skript som tillåter att svaret är av variabel längd

* Möjlighet att definiera min-max svarslängd

* Variabel för att läsa ut svarets längd i skript

* Debugutskrifterna för externa enheter går nu få tidsstämplade

* IF-satser i kommunikationsskript som omgärdar hela block i en fråga eller ett svar går nu att använda vilket gör det mycket lättare att hantera specialenheter

 

* I gruppskript går det nu att använda befintliga variabler från hela skriptet i en SELECT-sats, inte bara de som definierats i gruppen

 

Optimeringar

* Lagt till en variabel i många resurser för att minska körningar av ”onödiga” loopar

* Lagt upp en del resurser i RAM som tidigare endast låg i databasen

* ModbusTCP kopplar inte längre, felaktigt, ner och återansluter vid exempelvis timeout eller för kort svar. Nerkoppling sker endast om slaven kopplar ner eller att det blir något fel på TCP-uppkopplingen i sig. Detta ger mycket bättre prestanda samt gör det lättare att felsöka då bara det direkt felaktiga registret eller enheten blir rödmarkerad. !Observera info kring kända problem nedan!

 

Buggfixar

* Paritet kunde vara fel/ej satt efter återställning av backup. Omstart löste då problemet. Detta är åtgärdat så att omstart inte längre krävs.

* Dubbla ankare kunde skapas automatisk om resurser som fanns i Modbusslav-register togs bort. Påverkade inte funktionen.

* Ett litet minnesläckage i Companion är åtgärdat.

* De statistiska beräkningarna i gruppskript kunde i vissa fall ta med ett värde mer än önskat.

 

Kända problem som EJ är lösta

*Då funktionen för ModbusTCP(master) är förändrad i avseendet att nerkoppling ej sker vid andra problem än nätverksmässiga eller att den andra sidan kopplar ner anslutningen så har ett fel hittats i implementationen av slavfunktionen för ModbusTCP.

Det har visat sig att TCP-anslutningen inte kopplas ned vid inaktivering av Modbus-slav på sidan ”Modbus-slav register” och när funktionen aktiveras igen återanvänds inte den aktiva TCP-anslutningen.

Detta medför att det går att hamna i ett läge där kommunikationen inte återupptas automatiskt igen utan ModbusTCP måste manuellt stoppas och startas på ducen som är master.

För en anläggning i drift eller där Modbus-slav(TCP) inte används bör detta inte vara ett problem. Vid osäkerhet om detta kan vara ett problem så är rekommendationen att vänta med att uppdatera till nästa release eller kontakta Abelko för en närmare analys.

*I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

 

Övrig info

Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

IMSE UltraBase20 Release 1.83 - 2022-06-16

 Nya funktioner

 • Helt omgjord ”Loggad data” med ett nytt verktyg för bättre möjligheter till analys av loggad data
 • ”Applikationer & Resurser” har utökats med sök & ersätt samt visning av ytterligare resurstyper
 • +knappen för att lägga till loggar, kurvpunkter, namngivna värden med mera har ändrats till en ”Lägg till”-knapp
 • Vid radering av resurser utlagda i Modbus-slavregister skapas automatiskt ankare så att ingen förskjutning av adresser sker
 • Möjlighet att aktivera anslutning till IMSE Ultra via HTTP som ett komplement till HTTPS

Förbättringar

 • Olika symboler för kanaler, in & utgångskanaler och IO-kanaler
 • Information om applikationers status även i webbgränssnittet
 • Förbättrat stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Huvudmenyerna ligger kvar tills muspekaren lämnar ytan
 • Larmgrupper har nu svenska som standardinställning i stället för engelska. Endast nyproducerade enheter
 • Stöd för LOGIN och PLAIN vid anslutning till mailservrar utan TLS/StartTLS
 • Sorteringen för larmhistorik när kompanjoner är invalda är åtgärdad
 • Statuskanalen kodas nu på samma sätt i DUC (UB30, UB20 och UB40) som för våra IO-moduler (M28, DI12, A12, D8)
 • För ändringshistoriken är det tydliggjort vilken extern enhet som en förändring avser
 • Det går nu inte att oavsiktligt logga in utan att välja ett språk och på så sätt få oöversatta webbsidor
 • Nu visas inte givardefinitioner för temperaturgivare för en digitalingång. Endast nyproducerade enheter
 • Antalet applikationer som är tillåtet i en konfiguration har utökats från 256 till 512
 • Export från loggad data visas nu korrekt vid övergång mellan sommar-vintertid och vinter-sommartid
 • Större storlek på mallrutan när val av mall ska göras i Grafisk programmering
 • Prestandaförbättringar på sidan ”Applikationer & Resurser”
 • Åtgärdad felaktig font/storlek på vissa mobila enheter
 • Menyrubriker visas nu under begränsad visning
 • Länkar i OP-panelen tas nu automatiskt bort då dessa inte fungerade
 • OBS! Vid återställning av stora backuper kunde ibland dialogrutan för återställning ”hänga kvar”. Detta är åtgärdat så vänta alltid på meddelandet att återställningen är slutförd och larmet om återställning har försvunnit.

 

 

 

 

IMSE UltraBase30 Release 1.83 - 2022-06-16

 Nya funktioner

 • Helt omgjord ”Loggad data” med ett nytt verktyg för bättre möjligheter till analys av loggad data
 • ”Applikationer & Resurser” har utökats med sök & ersätt samt visning av ytterligare resurstyper
 • +knappen för att lägga till loggar, kurvpunkter, namngivna värden med mera har ändrats till en ”Lägg till”-knapp
 • Vid radering av resurser utlagda i Modbus-slavregister skapas automatiskt ankare så att ingen förskjutning av adresser sker
 • Möjlighet att aktivera anslutning till IMSE Ultra via HTTP som ett komplement till HTTPS

Förbättringar

 • Olika symboler för kanaler, in & utgångskanaler och IO-kanaler
 • Information om applikationers status även i webbgränssnittet
 • Förbättrat stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Huvudmenyerna ligger kvar tills muspekaren lämnar ytan
 • Larmgrupper har nu svenska som standardinställning i stället för engelska. Endast nyproducerade enheter
 • Stöd för LOGIN och PLAIN vid anslutning till mailservrar utan TLS/StartTLS
 • Sorteringen för larmhistorik när kompanjoner är invalda är åtgärdad
 • Statuskanalen kodas nu på samma sätt i DUC (UB30, UB20 och UB40) som för våra IO-moduler (M28, DI12, A12, D8)
 • För ändringshistoriken är det tydliggjort vilken extern enhet som en förändring avser
 • Det går nu inte att oavsiktligt logga in utan att välja ett språk och på så sätt få oöversatta webbsidor
 • Nu visas inte givardefinitioner för temperaturgivare för en digitalingång. Endast nyproducerade enheter
 • Antalet applikationer som är tillåtet i en konfiguration har utökats från 256 till 512
 • Export från loggad data visas nu korrekt vid övergång mellan sommar-vintertid och vinter-sommartid
 • Större storlek på mallrutan när val av mall ska göras i Grafisk programmering
 • Prestandaförbättringar på sidan ”Applikationer & Resurser”
 • Åtgärdad felaktig font/storlek på vissa mobila enheter
 • Menyrubriker visas nu under begränsad visning
 • Länkar i OP-panelen tas nu automatiskt bort då dessa inte fungerade
 • OBS! Vid återställning av stora backuper kunde ibland dialogrutan för återställning ”hänga kvar”. Detta är åtgärdat så vänta alltid på meddelandet att återställningen är slutförd och larmet om återställning har försvunnit.

 

 

 

 

IMSE UltraBase30 Release 1.78

Nya funktioner

 • Loggad data. Vilken applikation som loggpunkten tillhör visas nu på sidan.
 • Ny variant av ModbusTCP där varje enhet har fått en egen kö istället för en gemensam för alla.
 • Exportfunktion för larm till CSV.
 • Exportfunktion In & Utgångar till CSV.
 • Fler exportformat när vi agerar Modbus slav
 • Operatörspanel: Funktion för att lägga till och ta bort kurvpunkter
 • Operatörspanel: Flera rader i textfält

Förbättringar

 • Operatörspanel: Förbättrad menyhantering
 • Operatörspanel: Diverse buggfixar, bla att regler och larm uppdateras live
 • Operatörspanel: I vissa lägen kunde manuell styrning via panelen orsaka omstart
 • Sorteringen av aktiva larm kunde i vissa fall ej följa tidsstämplingen.
 • Tidigare gjorde rutan systemlarm inget på larmförteckningssidan
 • Stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Om klockan ställdes fram och tillbaka kunde det bli problem med loggarna efter en tid
 • Om inte datorn som användes för att surfa i DUC hade internet kunde ibland bara delar av en sida visas under en kortare period pga att ett externt bibliotek saknades. Detta bibliotek ligger nu lokalt i DUC
 • I vissa fall kunde text i resursträd hoppa omkring
 • Webbdelningar går nu i timeout och larmar efter 10 misslyckade försök. Tidigare sattes defaultvärdet efter första missade försöket. Nu fortsätter även korrekta nycklar att fungera även om det finns nycklar som inte går att hämta i samma delning
 • Det går nu inte längre att redigera eller radera andras anteckningar om man är inloggad som view. Det är bara konfigurationsnivån som får redigera och radera andras anteckningar
 • Vissa långa dialoger under externa enheter kunde hamna under andra resurser
 • Manualer uppdaterade med bland annat information om BSWORD32 och WSWORD32
 • Diverse övriga buggfixar och optimeringar

IMSE UltraBase20 Release 1.78

Nya funktioner

 • Loggad data. Vilken applikation som loggpunkten tillhör visas nu på sidan.
 • Ny variant av ModbusTCP där varje enhet har fått en egen kö istället för en gemensam för alla.
 • Exportfunktion för larm till CSV.
 • Exportfunktion In & Utgångar till CSV.
 • Fler exportformat när vi agerar Modbus slav
 • Operatörspanel: Funktion för att lägga till och ta bort kurvpunkter
 • Operatörspanel: Flera rader i textfält

Förbättringar

 • Operatörspanel: Förbättrad menyhantering
 • Operatörspanel: Diverse buggfixar, bla att regler och larm uppdateras live
 • Operatörspanel: I vissa lägen kunde manuell styrning via panelen orsaka omstart
 • Sorteringen av aktiva larm kunde i vissa fall ej följa tidsstämplingen.
 • Tidigare gjorde rutan systemlarm inget på larmförteckningssidan
 • Stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Om klockan ställdes fram och tillbaka kunde det bli problem med loggarna efter en tid
 • Om inte datorn som användes för att surfa i DUC hade internet kunde ibland bara delar av en sida visas under en kortare period pga att ett externt bibliotek saknades. Detta bibliotek ligger nu lokalt i DUC
 • I vissa fall kunde text i resursträd hoppa omkring
 • Webbdelningar går nu i timeout och larmar efter 10 misslyckade försök. Tidigare sattes defaultvärdet efter första missade försöket. Nu fortsätter även korrekta nycklar att fungera även om det finns nycklar som inte går att hämta i samma delning
 • Det går nu inte längre att redigera eller radera andras anteckningar om man är inloggad som view. Det är bara konfigurationsnivån som får redigera och radera andras anteckningar
 • Vissa långa dialoger under externa enheter kunde hamna under andra resurser
 • Manualer uppdaterade med bland annat information om BSWORD32 och WSWORD32
 • Diverse övriga buggfixar och optimeringar

IMSE UltraBase30 Release 1.76

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

IMSE UltraBase20 Release 1.76

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

IMSE UltraBase30 Release 1.73

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

IMSE UltraBase20 Release 1.73

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

IMSE UltraBase30 Release 1.69

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

IMSE UltraBase20 Release 1.69

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

IMSE UltraBase30 Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

IMSE UltraBase20 Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

Manualer

Konfigmanual IMSE UltraBase

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Configmanual IMSE UltraBase

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Användarmanual IMSE UltraBase

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User manual IMSE UltraBase

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Snabbstartsguide IMSE UltraBase30

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quickstart guide IMSE UltraBase30

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Snabbstartsguide IMSE UltraBase20

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quickstart guide IMSE UltraBase20

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Snabbstartsguide IMSE UltraBase40

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quickstart guide IMSE UltraBase40

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Reference manual Script Language IMSE UltraBase

This manual gives more detailed technical information and details about script programming.

Net1 Atel router

Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1). I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Referensmanual IMSE Expansionsmoduler

Detta är referensmanualen för IMSE Expansionsmoduler.

Snabbstartsguide IMSE Expansionsmoduler

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med IMSE Expansionsmoduler.

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Snabbstartsguide Grafisk operatörspanel med touchskärm 10" och 15"

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Borritning IMSE Ultra OP

Detta är en borritning för panelmontage för IMSE Ultra OP. Skriv ut dokumentet och använd för att enkelt få hålen på rätt plats när du borrar.

Användarmanual IMSE Comprobo

Användarmanual som gäller för Comprobo version 1.9.

Användamanual Abelko-terminal

Denna manual är till för drifttekniker, operatörer och andra användare av Abelko Terminal. Manualen innehåller instruktioner för hur du ansluter nya enheter till Abelko Terminalen.

Gatubelysning GSE-3311 LTE™ Användarmanual

Här hittar du användarmanualen för GSE-3311 LTE™.

Gatubelysning GSE-3311 LTE™ Installationsguide

Detta är installationsguiden för hur man lägger upp GSE-3311 LTE™ i sitt system.

Gatubelysning GSE-3311 LTE™ Configuration Tool

Detta är manualen för hjälpverktyget Configuration Tool som används för felsökning och konfiguration av GSE-3311 LTE™. Detta program behövs normalt inte för att installera en ny apparat.

Guide Omvandlare RS485 (USR-DR302)

Detta är en guide för hur RS485-omcandlaren USR-DR302 används tillsammans med IMSE Ultra

Produktblad

Flexibelt styr- och reglersystem UB40

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase40.

Flexibelt styr- och reglersystem UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Fastighetsautomation UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30 Eng

Detta produktblad innehåller information på engelska om IMSE UltraBase30.

Flexibelt styr- och reglersystem UB20

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase20.

Flexibelt styr- och reglersystem UB20 Eng

Detta produktblad innehåller information på engelska om IMSE UltraBase20.

IMSE Expansionsmoduler

I detta produktblad finner du våra expansionsmoduler.

IMSE Ultra OP

Här hittar du produktblad för IMSE Ultra OP.

IMSE Ultra Grafisk operatörspanel

Detta produktblad innehåller information om vår grafiska operatörspanel med touchskärm.

Här hittar du produktblad för IMSE Ultra UC.

Här hittar du produktblad för IMSE Ultra VENT.

IMSE Comprobo

Här hittar du produktblad för IMSE Comprobo.

GSE-3311 LTE™ Gatubelysning

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

IMSE IMC-10 M-bus

Detta är ett produktblad för IMSE M-Bus Master.

Declaration of Conformity IMSE UltraBase

AMA - Beskrivningstext

AMA-16

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

 • U Apparater för styrning och övervakning
 • UF Styr- och logikenheter
 • UFB Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
 • UFB.1 Datorenheter i programmerbara styrsystem

Hjälpprogram & filer

UB20 Factory Default

Applikationsbackup för att nollställa programmeringen och inställningar i Ultran.

Giltig endast för den senaste programuppdateringen.

UB30 Factory Default

Applikationsbackup för att nollställa programmeringen och inställningar i Ultran.

Giltig endast för den senaste programuppdateringen.

UB40 Factory Default

Applikationsbackup för att nollställa programmeringen och inställningar i Ultran.

Giltig endast för den senaste programuppdateringen.

IMSE UltraBase30 I/O-konfigurationslista

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

IMSE UltraBase20 I/O-konfigurationslista

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

Egenprovning IMSE UltraBase30

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE UltraBase20

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExM28

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExDI12

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExD8

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExA12

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

M-Bus Creator 1.2.2

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Exempel helgdagskatalog

Exempelfil som kan användas som grund för att skapa en egen helgdagskatalog.
Exempelfilen innehåller följande dagar från 2023 till 2030. Alla dagar är inlagda som söndagar.
– Nyårsdagen
– Trettondedag jul
– Långfredagen
– Påskdagen
– Annandag påsk
– Första maj
– Kristi himmelfärdsdag
– Pingstdagen
– Sveriges nationaldag
– Midsommarafton
– Midsommardagen
– Alla helgons dag
– Julafton
– Juldagen
– Annandag jul
– Nyårsafton

Grafisk programmering

Version 42

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med underapplikationer som ej exekverar/exekverar dubbelt
 • Åtgärdat problem med utdragning av expanderbara komponenter
 • Förbättrad hantering runt markering av objekt
 • Förbättrad hantering av direktkopplade kanaler

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 41

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med PID-inställningar när ny PID skapas
 • Åtgärdat problem med koppling av larm och derivatablock
 • Åtgärdat problem med att objekt får negativ position
 • Åtgärdat problem med markering av objekt
 • Åtgärdat problem med att inloggningsuppgifter nollställs när man byter språk

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 40

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med precedens för formelblock.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

 

Version 39

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med inloggning vid första installation om favorit ej valts.
 • Åtgärdat stabilitetsproblem vid borttagning av vissa kopplingar.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars operativsystem och SWRelease 1.47 eller senare.

Symbolbibliotek

Abelko Symbols - Exempelbibliotek

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar. Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering. I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder. Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

Abelko Pipes

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme! Fördelar

 • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
 • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
 • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

OBS! Zip-fil

Abelko Extended

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols Fördelar:

 • Större symboler
 • Utökad funktionalitet
 • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
 • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil

Abelko Rutor

Bygg översiktsbilderna snabbare, snyggare och smartare

Typ av rutor

 • Ram – S, M, L – Grön – Centrerat innehåll
 • Text – S, M, L, XL – Blå, Grå, Grön, Gul, Vit – Vänsterjusterat innehåll
 • Värde – S, M, L – Blå, Grå, Grön, Gul, Vit, Transparent, Larm – Centrerat innehåll

Abelko Standardsymbolbibliotek

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek och även ladda ned biblioteket.

Abelko Symbolbibliotek 1.05

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator. Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Applikationsexempel

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat värmeåtervinning, värmebatteri samt kylbatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, tryckreglering av fläktar, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump och fläktar
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikationen som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och elvärmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, flödesvakt, överhettningsskydd, rökdetektorer, givarfel m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr tre kretsar, en för radiatorer, en för ventilation och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Ventilationskrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Val av återkoppling från pump samt typ av larm från expansionskärl.

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur (bara för VS1)
 •  SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump & cirkulationspump för ventilation
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser Abelko Innovation

Här hittar du Abelkos leveransbestämmelser.

Leveransbestämmelser Bilaga 1

Här hittar du Abelkos allmänna leveransbestämmelser.