Nedladdningar - Abelko

Nedladdningar

Här hittar du en samling med de dokument och filer som är nedladdningsbara för våra produkter.

Du hittar mer information under Produkter om det är något du saknar här.Nedladdningar

Programuppdateringar

IMSE UltraBase30 Release 1.76

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

IMSE UltraBase20 Release 1.76

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

IMSE UltraBase30 Release 1.73

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

IMSE UltraBase20 Release 1.73

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

IMSE UltraBase30 Release 1.69

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

IMSE UltraBase20 Release 1.69

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

IMSE UltraBase30 Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

IMSE UltraBase20 Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

Manualer

Konfigmanual IMSE UltraBase

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Configmanual IMSE UltraBase

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Snabbstartsguide IMSE UltraBase

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quickstart guide IMSE UltraBase

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Användarmanual IMSE UltraBase

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User manual IMSE UltraBase

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Reference manual Script Language IMSE UltraBase

This manual gives more detailed technical information and details about script programming.

Net1 Atel router

Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1). I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Referensmanual IMSE Expansionsmoduler

Detta är referensmanualen för IMSE Expansionsmoduler.

Snabbstartsguide IMSE Expantionsmoduler

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med IMSE Expansionsmoduler.

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Snabbstartsguide Grafisk operatörspanel med touchskärm 10" och 15"

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Borritning IMSE Ultra OP

Detta är en borritning för panelmontage för IMSE Ultra OP. Skriv ut dokumentet och använd för att enkelt få hålen på rätt plats när du borrar.

Användarmanual IMSE Comprobo

Användarmanual som gäller för Comprobo version 1.9.

Användamanual Abelko-terminal

Denna manual är till för drifttekniker, operatörer och andra användare av Abelko Terminal. Manualen innehåller instruktioner för hur du ansluter nya enheter till Abelko Terminalen.

GSE - Generell styrenhet

Här hittar du hur du kopplar in din GSE.

Produktblad

Flexibelt styr- och reglersystem UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Fastighetsautomation UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30 Eng

Detta produktblad innehåller information på engelska om IMSE UltraBase30.

Flexibelt styr- och reglersystem UB20

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase20.

Flexibelt styr- och reglersystem UB20 Eng

Detta produktblad innehåller information på engelska om IMSE UltraBase20.

IMSE Expansionsmoduler

I detta produktblad finner du våra expansionsmoduler.

IMSE Ultra OP

Här hittar du produktblad för IMSE Ultra OP.

IMSE Ultra Grafisk operatörspanel

Detta produktblad innehåller information om vår grafiska operatörspanel med touchskärm.

Här hittar du produktblad för IMSE Ultra UC.

IMSE Comprobo

Här hittar du produktblad för IMSE Comprobo.

GSE Gatubelysning

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

GSE Generell styrenhet

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

IMSE IMC-10 M-bus

Detta är ett produktblad för IMSE M-Bus Master.

AMA - Beskrivningstext

AMA-16

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

 • U Apparater för styrning och övervakning
 • UF Styr- och logikenheter
 • UFB Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
 • UFB.1 Datorenheter i programmerbara styrsystem

Hjälpprogram & filer

IMSE UltraBase30 I/O-konfigurationslista

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

IMSE UltraBase20 I/O-konfigurationslista

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

Egenprovning IMSE UltraBase30

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE UltraBase20

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExM28

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExDI12

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExD8

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Egenprovning IMSE ExA12

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

M-Bus Creator 1.2.2

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

Grafisk programmering

Version 39

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med inloggning vid första installation om favorit ej valts.
 • Åtgärdat stabilitetsproblem vid borttagning av vissa kopplingar.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars operativsystem och SWRelease 1.47 eller senare.

Symbolbibliotek

Abelko Symbols - Exempelbibliotek

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar. Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering. I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder. Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

Abelko Pipes

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme! Fördelar

 • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
 • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
 • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

OBS! Zip-fil

Abelko Extended

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols Fördelar:

 • Större symboler
 • Utökad funktionalitet
 • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
 • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil

Abelko Standardsymbolbibliotek

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek och även ladda ned biblioteket.

Abelko Symbolbibliotek 1.05

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator. Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Applikationsexempel

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat värmeåtervinning, värmebatteri samt kylbatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, tryckreglering av fläktar, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump och fläktar
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikationen som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och elvärmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register. Luftbehandling Funktioner: – Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, flödesvakt, överhettningsskydd, rökdetektorer, givarfel m.m. Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr tre kretsar, en för radiatorer, en för ventilation och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Ventilationskrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Val av återkoppling från pump samt typ av larm från expansionskärl.

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur (bara för VS1)
 •  SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump & cirkulationspump för ventilation
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister. Radiatorkrets Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard