Xylem – Övervakning av flöden för ökad samhällstrygghet

Xylem Water Solutions hjälper regeringar, kommuner och företag förbättra hanteringen av avloppsvatten, skydda mot översvämningar, spara energi, röja och bygga tunnlar.

Produkterna används också inom gruv- och industriprocesser, jordbruk och vattenverk.  

Abelkos lösningar bidrar med mätning och övervakning i deras pumpar.
Det för att förhindra oplanerade driftstopp så att tex inte avloppsvatten kommer upp där det inte ska.

Här nedan är ett exempel på vilken nytta Xylems propellerpumpar och vårt övervakningssystem fungerar.

I Arvika sitter fem stycken propellerpumpar, de kan pumpa 6 kubikmeter vatten i sekunden per pump. Avika skyddas från översvämningar genom att Kyrkviken, vid vilken Arvika ligger beläget, kan stängas av från omgivande vattensystem (Glafsfjorden).  

Pumparna lyfter vatten över en fördämning som kan skapas mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, vilkens vattennivå kan hållas under kontroll vid vårflod eller tioårsregn.   

Xylems propellerpump i Arvika. Svensk elektronikutveckling- och produktion
från Abelko Innovation.