FAQ

Här har vi samlat vanliga frågor som rör våra produkter för fastighetsautomation. Om du inte hittar det du funderar över kan du kontakta oss på support@abelko.se eller någon av våra säljare.

Q: Är Abelkos produkter sårbara för attacker som utnyttjar Log4j?
A: Nej. Vi har gått igenom de produkter och tjänster som vi på Abelko erbjuder våra kunder, och vi använder oss inte av Log4j. Det innebär att våra produkter och tjänster inte är sårbara för attacker som utnyttjar den nyligen upptäckta sårbarheten i Log4j (https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44228).

Q: EX-utgången på min UltraBase20 fungerar inte vilket resulterar i att jag inte får igång några I/O-moduler?
A: UltraBase20 kan köras med antingen 24VAC eller 24VDC. Om man spännings-matar en UltraBase20 med 24VAC kan man inte utnyttja EX-utgången för I/O-moduler då dessa kräver 24VDC. Vill man koppla på I/O-moduler på en UltraBase20 måste man byta till en 24VDC Power supply.

Q: Hur läser jag in en M-bus mätare i min UltraBase?
A: Beroende på vilken UltraBase du har krävs olika metoder. Har du en UltraBase30 krävs en IMC-10 för att omvandla M-bus till RS485 och på så vis läsa in mätaren via RS485-portarna. Har du en UltraBase20 behövs ingen IMC-10 då den har inbyggd M-bus.

Bortsett från dessa skillnader så sker sedan konfigurationen likadant för bägge typerna. Nu behöver man ladda ner M-bus Creator från www.abelko.se som är ett hjälpprogram för att kunna generera ett kommunikationsscript. När man installerat M-bus Creator så krävs sedan någon form av M-bus avläsare för att kunna läsa av den aktuella mätaren, t. ex en Elvaco CMa30. Koppla in den aktuella mätaren på plint-anslutningen på CMa30 och anslut sedan den medföljande USB-kabel till din PC. Scanna sedan av mätaren m.h.a. M-bus Creator och generera sedan scriptet.

OBS! Glöm inte att bocka för dom mätvärden som du vill avläsa i M-bus Creator.
Spara ner scriptet på din PC och ladda sedan in den i din UltraBase, klart!

Ett bra tips är att kolla om det redan finns ett script för den aktuella mätaren som du vill avläsa, detta gör du på www.script.abelko.se

Q: PID-regulatorn i Ultrabase reglerar inte korrekt, vad beror det på?
A: Varje reglering är specifik och varierar beroende på yttre komponenter så som storlek på ventiler, placering av givare etc. Det är därför viktigt att ställa in sin regulator ordentligt för att optimera sin anläggning och göra den så energieffektiv som möjligt vid idriftsättning. Men för att underlätta så kan man utgå från några default-värden. Nedan listas dom default-värden som vi brukar använda oss av för en undercentral med värme- och tappvarmvatten:

Q: Vad gör jag för att få åtkomst till Ultran via min dator?
A: Sätt din dator att automatiskt erhålla IP-adress (DHCP) och anslut till LOCAL PC porten på din Ultra. Surfa in på https://192.168.142.1

Q: Varför får jag varningar om att anslutningen inte är privat eller liknande?
A: Första gången du går in på en apparat kommer det varningar om att anslutningen inte är privat eller liknande. Detta beror på att HTTPS som används är ett säkert och krypterat anslutningssätt. Säkerheten garanteras av ett certifikat som måste ställas ut mot ett visst namn (webbadress). Eftersom IP-adress är ställbart finns inget certifikat för apparaten. Du behöver lägga till detta undantag. Tillvägagångssättet ser olika ut beroende på vilken webbläsare du använder.

Q: Jag har en Ultra med mobil uppkoppling, men kommer inte åt den. Hur gör jag?
A: Förmodligen är det mobilabonnemanget som inte är öppet för inkommande trafik, eller saknar publik IP-adress.
Se även frågan: Jag har en uppkopplad apparat som sitter bakom brandvägg/router… enligt nedan.

Q: Jag har en uppkopplad apparat som sitter bakom brandvägg/router som jag inte hittar access åt. Hur gör jag?
A: Porta ut apparaten i brandvägg/router (menyn heter oftast Port forwarding eller virtual server och ligger under Firewall). Porta ut Ultrans port 443 och dess lokala IP-adress till extern port 8000. Har du flera apparater fortsätter du med 8001, 8002 osv. För WMPro portar du port 80.

Q: Jag kommer inte åt min apparat för den byter adress hela tiden. Hur gör jag?
A: Använd och aktivera portaluppdateringen och lägg in portal.abelko.se port 80 med t.ex. 5 minuters uppdatering i din DUC. Kopiera MAC-adressen från Nätverk och gå till http://portal.abelko.se, klistra in MAC-adressen och skriv portnumret som din apparat är utportad på (se Jag har en uppkopplad apparat som sitter bakom brandvägg/router…) och tryck Visa adress. Då visar den en sida du kan använda som bokmärke till din apparat och som visar när den sist hade kontakt med en länk till apparaten.

Q: Jag får inte värdet jag förväntar mig i Modbusenheten, vad gör jag?
A: En orsak kan vara hur man räknar registeradress. Den inbyggda Modbusenheten räknar med 1 som bas, dvs. första registret är 1. Andra räknar med 0 som bas, och för dessa får man lägga på 1 i adressen för att hämta rätt värde. Exempel: Holding register 1 är med 0 som bas, register 2 i Modbusenheten.

Q: Hur gör jag en kyl-PID?
A: Skapa en vanlig PID, och därefter sätta P = – 1.
OBS! En bugg gör att du måste ställa P efter du skapat PID.

Q: Vad händer med min Ultra när den startar upp, blinkar några gånger och blir sedan svart?
A: Det kan bero på att någon plint är kopplad med fel spänning, vanligen 12DC. Koppla lös alla plintar utom inkommande Power, om den startar OK i detta läge är det ingångarna som är felkopplade.

Q: Hur sätter jag upp Modbus TCP (till IP-adress 123.45.67.89) på en Ultra?
A: Välj en ledig enhetsadress, ex. 1 (som inte används i Externa enheter – Modbus TCP). Under Kommunikation > Modbus TCP Gateway:

Klicka Skapa ny.

Aktivera genom att klicka på symbolen till vänster – om den blir grön har du kontakt med adressen.

Lägg sedan upp Modbusenhet med adress 1. Detta gör du under Konfigurering > Externa enheter > Modbus TCP.

Q: Vilken typ av skript tillhandahåller ni?
A: Besök gärna http://skript.abelko.se och sök där. Hittar du inte det du söker ska du självklart kontakta vår support på support@abelko.se eller någon av våra säljare.