Exeri – Upptäck avbrott i elnätet

Exeri levererar tjänsten, Exeri – Smart Grid Surveillance, som kan lokalisera fel och störningar på elnät på ett mer effektivt sätt. Problem och avbrott kan snabbare åtgärdas, vilket ger både ökad leveranskvalitet och stora kostnadsbesparingar. Säkerheten ökar längs elledningarna och skapar möjlighet att arbeta förebyggande, något som inte finns idag då elnäten sköts mer eller mindre manuellt.
Den smarta elnätsövervakningen förväntas bli ett genombrott för elnätsleverantörer världen över. Tekniken finns sedan tidigare installerad hos några andra svenska eldistributörer däribland Skellefteå Kraft, Luleå Energi och snart också hos E.ON Energidistribution.

Deras behov var att få hjälp av Abelkos produktionsavdelning med test och dokumentation, EMC och CE-märkning samt tillverkning och provning. Detta för att få en totalkontroll av en produktionsvänlig produkt och att snabbt komma ut på marknaden ”time to market”.