Automation

IMSE ger dig marknadens modernaste webbaserade system för fastighetsautomation. I den här produktfamiljen ingår styrenheten IMSE Ultra och IMSE Comprobo som är vår molntjänst för energiuppföljning och larmhantering.

Med IMSE får du hjälp att styra, reglera och övervaka fastighetens värme, vatten, ventilation, belysning, motorvärmare med mera. IMSE är lätt att ansluta till befintliga givare och system i fastigheten. Se IMSE som spindeln i nätet. IMSE kopplar samman ventilation-, värme- och kylsystem så att systemen samverkar och driften optimeras. IMSE är lättanvänt, flexibelt och licensfritt.

Sänk din energikostnad och få full kontroll med det lättanvända, flexibla och licensfria systemet IMSE.

Energi är en nyckelfråga i arbetet för ekologisk hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp.