Om webbplatsen

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Abelko Innovation (org.nr. 556440‐1120) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Abelko är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas. Vi samlar in information när du köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss.

Uppgifter som vi lagrar:

Hur kommer vi använda din information?

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din information om dina köp och serviceärenden så länge du inte meddelar annat. Anledningen till detta är att vi genom att veta vad du köpt eller vilken service vi utfört ska kunna ge dig så bra framtida service som möjligt. Vill du ändå att vi ska radera din historik så meddelar du oss detta, se rätt till radering nedan.

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev eller marknadsföring via e‐post och post sparar vi fram tills den tidpunkt du själv väljer att inte ta emot marknadsföringsinformation från oss.

Delar vi din information?

Vi delar inte din information i andra fall än där lagen kräver det. Däremot kan vi anlita tredje part för vissa uppdrag. I dessa fall kommer den tredje parten att vara ett biträde till oss och vi har då upprättat ett avtal med den tredje parten som skyddar dina rättigheter. Dessa uppdrag kommer främst vara i marknadsföringssyfte.

Vad använder vi cookies till?

På vår hemsida använder vi cookies för att se varifrån du kommer och hur du rör dig på sidan.

Dina rättigheter

Ta tillbaka samtycke: För uppgifter där vi tagit in ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka detsamma. Vi kommer dock beakta vad lagen säger i samband med att du tar tillbaka ditt samtycke.

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du på formuläret för registerutdrag som du kan ladda ner här.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och vi är skyldiga att rätta dom.

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar de uppgifter vi har dom dig. Om lagen kräver att vi sparar uppgifterna måste vi dock spara dom. Radering begär du via formuläret radera uppgifter som du kan ladda ner här.

Uppdatering till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera denna på vår webbsida. Denna policy uppdaterades senaste 2018‐05‐21.

Kontakt

Har du frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress.

Abelko Innovation
Box 808 971 25 Luleå
Telefon: 0920 45 06 00
Epost: info@abelko.se

Tack till

• Teamet på Tromb som tagit fram utseendet och användarupplevelsen på webbsidan.

dDara som designat några av de ikoner vi använder på webbsidan.