Elektronikproduktion nära dig!

Produktionsavdelningen på Abelko har över 50 års erfarenhet av att tillverka och producera elektronik. Efter år av långsiktigt kvalitetsarbete har detta utmynnat i hög kvalité, anpassade ledtider och korta beslutsvägar mellan slutkund och de interna avdelningarna.

Med högt ställda kvalitetskrav. Tillverkning enl. IPC-A-610, klass 1 – 3 tillsammans med ISO 9001/14001/13485 certifieringen som utgångspunkt har skapat ett framgångsrikt koncept som lett vidare till kund segment inom såväl tåg, industri och medicin. Svensktillverkade elektronik!

Vår produktionsavdelning kan hjälpa till med