Om Abelko

Abelko är en långsiktig partner inom automation, mätteknik och energieffektivisering. Vi utvecklar egna produkter samt utvecklar system på uppdrag av våra kunder. Våra produkter och lösningar finns överallt i din vardag. De kanske inte syns, men de gör skillnad.

Abelko Innovation är certifierad inom kvalité och miljöledningssystem, ISO 9001, ISO 13485 (medicinteknik) och ISO 14001. Att tänka långsiktigt är en naturlig del av vår verksamhet. Vi tar vara på våra medarbetares kunskap och låter erfarenheterna från ett projekt guida oss vidare in i nästa. Vi ser att långsiktiga samarbeten med våra kunder ger de bästa resultaten och möjligheten att fortsätta söka förbättringar när förutsättningarna förändras. Vi ser även långsiktigt på vår påverkan på omvärlden och tänker över processer och produktionssätt för att möta våra högt uppsatta hållbarhetsmål.
Abelko Innovation är en pålitlig och erfaren teknisk innovationspartner som har hela kedjan – vår unika fördel!

Abelko Innovation ingår i Indutrade-koncernen sedan 2013. Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter och lösningar med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivisera sina. Indutrade äger 200 bolag över hela världen.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem
ISO 14001 Miljöledningssystem
ISO 13485 Medicinteknik

Grundades i Luleå 1970

Abelko Innovation grundades i Luleå 1970. Flera av våra uppdragsgivare som till exempel Trafikverket har jobbat med oss i flera decennier. Vi ser det som ett bevis på att vår lyhördhet för våra kunders behov och vår servicegrad uppskattas. Vårt samarbete med forskningen bidrar till att vi ständigt levererar moderna lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Trygghet med de bästa lösningarna

Vår grundförutsättning i alla projekt är att vi vill samarbeta tillsammans med dig som kund. Det är i samarbetet vi hittar de bästa lösningarna. Eftersom vi äger hela kedjan från utveckling till produktion har vi möjlighet att ge dig en komplett leverans. Som kund kan du vara trygg med att vi håller det vi lovar och finns med och ger dig stöd och support även efter leveransen.

Långsiktiga samarbeten

Att tänka långsiktigt är en naturlig del av vår verksamhet. Vi tar vara på våra medarbetares kunskap och låter erfarenheterna från ett projekt guida oss vidare in i nästa. Vi ser att långsiktiga samarbeten med våra kunder ger de bästa resultaten och möjligheten att fortsätta söka förbättringar när förutsättningarna förändras. Vi ser även långsiktigt på vår påverkan på omvärlden och tänker över processer och produktionssätt för att möta våra högt uppsatta hållbarhetsmål.

Våra värdeord

Samarbetsvilja - Kompetens - Kvalitet

Samarbetsvilja

Vår framgång bygger på bra samarbeten mellan våra anställda och med våra kunder. Vi är duktiga på att hitta lösningar på våra kunders problem och alla samarbeten präglas av ärlighet och öppenhet. Tack vare en liten och okomplicerad organisation kan vi snabbt komma till beslut och handling.

Kompetens

Abelko har stor erfarenhet efter att ha verkat i branschen i över fem decennier. Tack vare låg personalomsättning är den samlade kunskapen hos personalen stor.
Det ger förtroende och gör att kunden kan vara trygg. Ny kompetens tillförs genom ständig utveckling, fortbildning och bra rekryteringar. Vi lär oss ständigt av våra kunder och av varandra.

Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra processer, rutiner och metoder för att säkerställa kvaliteten i allt vi gör. De produkter vi tillverkar uppfyller kundens krav och förväntningar och levereras med hög leveranssäkerhet. Vi är tydliga i vår kommunikation och håller vad vi lovar. Detta gäller både kunder så väl som anställda.