Trafikverket – System för järnvägsväxlar i vinterklimat

Trafikverket driver utvecklingen inom järnvägssektorn, bistår riksdag och regering i järnvägsfrågor, ansvarar för drift och underhåll av statens spåranläggningar, samordnar järnvägstrafiken samt stödjer forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Trafikverkets behov behov var att få hjälp av Abelko med ett system som styr och reglerar uppvärmningen av Trafikverkets växlar där el används för att tina snö för att förhindra isbildning. Samtidigt som de sparar energi.

Produkter för detta case