IMSE UltraBase20

IMSE UltraBase20 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

Allt på samma ställe

IMSE UltraBase20 är en webbaserad komplett styr-, regler- och övervakningsenhet för bland annat ventilation, värme, kyla, vatten och belysning. IMSE UltraBase20 har inbyggd nätverksanslutning och webbserver för enkel tillgång från valfri nätverksansluten dator. IMSE UltraBase20 är marknadens mest öppna och kompletta DUC/PLC med bland annat handomkopplare på alla utgångar, webbaserat användargränssnitt, loggning, larmhantering, översiktsbilder, M-bus och Modbus och är fritt programmerbar. Tack vare att programmeringsverktyget är inbyggt behövs ingen licens eller hårdvarulås.

Flexibelt system

Med IMSE UltraBase20 får du ett system som går att växa med, både sett till antalet ingångar och utgångar och antalet applikationer den kan köra. IMSE UltraBase20 kan kompletteras med upp till 280 ingångar och utgångar samt ett stort antal applikationer som kan köras samtidigt för olika behov.

Enkelt att komma igång

IMSE UltraBase20 är enkel att programmera och komma i gång med tack vare det grafiska programmeringsverktyget som följer med enheten. Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Fördelar med IMSE Ultra

 • Nätverksanslutning och webbserver
 • Webbaserat gränssnitt
 • Inbyggd databas, tidskanaler och larmfunktioner
 • Inbyggt grafiskt programmeringsverktyg
 • Fritt programmerbar
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Dynamiska flödesbilder
 • Modbus master och slav över RTU och TCP
 • Larmhantering
 • Krypterad trafik (https)
 • Utbyggbar med externa I/O-moduler
 • Utan licens eller hårdvarulås
Översikt över enhetens in- och utgångar i det webbaserade gränssnittet.

Produktinfo

Kapsling

 • Modulkapsling 9 enheter för DIN-skena.
 • Mått: 156x85x60mm

Ingångar/Utgångar

 • 6 universalingångar (temperatur)
 • 2 analoga ingångar
 • 4 analoga utgångar
 • 3 digitala utgångar
 • 5 digitala ingångar
 • Ethernet
 • Ethernet lokal PC

Kommunikation

 • RS485
 • Ex Out
 • Modbus-master via RS485 eller TCP
 • Modbus-slav via RS485 eller TCP
 • M_Bus mini master (upp till 10 laster)


Programuppdateringar

Release 1.76

Release 1.76.tar.gz

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

Release 1.73

Release 1.73.tar.gz

Förbättringar

Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup.

Release 1.72

Release 1.72.tar.gz

Förbättringar

Fixat så att applikationsbackuper och applikationsmallar som är gjorda i applikationsverktyget fungerar att återställa korrekt.

Nya funktioner (samma som 1.71)

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar (samma som 1.71)

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.

Release 1.71

Nya funktioner

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.

Release 1.69

Release 1.69.tar.gz

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

Release 1.65

Nya funktioner

 • Möjlighet att använda Ex-porten för vanlig RS485 med hjälp av en Ex-connect-modul.
 • Automatisk utloggning ur webben vid inaktivitet.
 • Loggning på månadsbasis.
 • Möjlighet att få statistik från portal-funktionen till skript-språket och på så sätt bygga logik för att starta om till exempel en router
 • Bitvis-XOR tillagt i skript.

Förbättringar

 • Webbdelning har fått sig en prestandaförbättring.
 • Möjlighet att nollställa kommunikationsstatistik på GFBI-enheter.
 • Förfinade timing-inställningar för GFBI-enheter.
 • Vissa teckenkombinationer i namn eller enheter kunde göra att exporten av modbus-register misslyckades. Detta är löst.
 • Formler som användes i I/O-kanaler blev inte tillgängliga efter återställning av backup förrän en omstart hade gjorts. Detta är löst.
 • Under översiktsbilder kommer nu webben ihåg senast valda symbolbibliotek under sessionen.
 • Fixat så att en avrundning sker vid omvandling till WORD, INT osv. Tidigare skedde en typcastning som kunde resultera i ett decimalfel som kunde noteras vid exempelvis modbus-kommunikation. OBSERVERA att felaktigt skrivna skript som använder sig av vetskapen att det tidigare skett en typcastning kan generera oväntade resultat i denna release. Exempel RWORD(65000 / 65535) kommer att ge resultatet 1 i nuvarande release medan det tidigare blev 0. De som använt sig av våra skript för exempelvis Danfoss FC51 kommer att få problem och behöver uppdatera sitt skript.

Release 1.59

Nya funktioner

 • Funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

 • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
 • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.
 • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.
 • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.
 • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Manualer

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase20

Konfigureringsmanual Ultra.pdf

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Config Manual IMSE UltraBase20

Configuration manual Ultra.pdf

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Användarmanual IMSE UltraBase20

Användarmanual Ultra.pdf

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User Manual UltraBase20

User manual Ultra.pdf

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Filmer

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30

Grattis till din nya Ultra! I det här klippet beskriver vi hur du kopplar upp och kommer igång med din IMSE UltraBase30.

© 2015 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon och musiken är skapad av Abelko Innovation 2015 ©

Stort tack till
Speaker: Göran Andersson
Musik: Bo Landenius

En introduktion till Ultra

En introduktion till Ultra

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet presenterar vi några av Ultrans alla funktioner.

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

En introduktion till den grafiska programmeringen

En introduktion till den grafiska programmeringen

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet går vi igenom hur den grafiska programmeringen fungerar.

 

 

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet skapar vi en värmeundercentral i den grafiska programmeringen.

 

 

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

Produktblad

Detta är en miljödeklaration för IMSE UltraBase20.

Declaration of Conformity IMSE UltraBase20

Declaration of Conformity IMSE UltraBase20.pdf

Här finns dokumentet Declaration of Conformity till IMSE UltraBase20.

För teknisk data om IMSE UltraBase20, se konfigureringsmanualen.

Produktblad IMSE UltraBase20

Produktblad Svenska.pdf

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase20.

AMA - Beskrivningstext

Beskrivningstext enligt AMA 16

AMA 16 IMSE UltraBase.docx

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

U       Apparater för styrning och övervakning
UF      Styr- och logikenheter
UFB    Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1  Datorenheter i programmerbara styrsystem

Hjälpprogram & filer

M-Bus Creatror 1.2.2

M-bus Creator.1.2.2.zip

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

I/O-konfigurationslista IMSE UltraBase20

UB20 I/O-konfigurationslista.xlsx

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

Egenprovning IMSE UltraBase20

UB20 Egenprovning.xlsx

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

Grafisk programmering

Version 39

Release 39.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med inloggning vid första installation om favorit ej valts.
 • Åtgärdat stabilitetsproblem vid borttagning av vissa kopplingar.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars operativsystem och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 22

Release 22.exe

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

Skript

Samling av script

www.skript.abelko.se

Här har vi samlat alla script som finns tillgängliga för nedladdning.

Symbolbibliotek

Symbollib creator: Version 1.05

Version 1.05.exe

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator.

Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Abelko_Pipes till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Pipes.zip

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme!

Fördelar

 • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
 • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
 • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

Abelko_Symbols_Extended till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Exempel.zip

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols

Fördelar:

 • Större symboler
 • Utökad funktionalitet
 • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
 • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil

Standardsymbolbibliotek

Översikt standardsymbolbibliotek.html

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek.

Exempelbibliotek

Symbolbibliotek Exempel.zip

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar.

Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering.

I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder.

Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

Applikationsexempel

IMSE UltraBase 20 UC1

Backup UC1.zip

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltrBase20 UC2

Backup UC2.zip

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase20 UC3

Backup UC3.zip

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Ingår i dessa lösningar

IMSE UltraBase20 ingår i följande lösningar.