IMSE UltraBase30

IMSE UltraBase30 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

Allt på samma ställe

IMSE UltraBase30 är en webbaserad komplett styr-, regler- och övervakningsenhet för bland annat ventilation, värme, kyla, vatten och belysning. IMSE UltraBase30 har inbyggd nätverksanslutning och webbserver för enkel tillgång från valfri nätverksansluten dator. IMSE UltraBase30 är marknadens flexiblaste DUC då den har 16 universalingångar som individuellt kan användas som analoga (ström/spänning)-, digitala- eller temperaturingångar. IMSE UltraBase30 är fritt programmerbar. Tack vare att programmeringsverktyget är inbyggt behövs ingen licens eller hårdvarulås.

Flexibelt system

Med IMSE UltraBase30 får du ett system som går att växa med, både sett till antalet ingångar och utgångar och antalet applikationer den kan köra. IMSE UltraBase30 kan kompletteras med upp till 280 ingångar och utgångar samt ett stort antal applikationer som kan köras samtidigt för olika behov.

Enkelt att komma igång

IMSE UltraBase30 är enkel att programmera och komma i gång med tack vare det grafiska programmeringsverktyget som följer med enheten.  Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Fördelar med IMSE Ultra

 • Nätverksanslutning och webbserver
 • Webbaserat gränssnitt
 • Inbyggd databas, tidskanaler och larmfunktioner
 • Inbyggt grafiskt programmeringsverktyg
 • Fritt programmerbar
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Dynamiska flödesbilder
 • Universalingångar
 • Modbus master och slav över RTU och TCP
 • Larmhantering
 • Krypterad trafik (https)
 • Utbyggbar med externa I/O-moduler
 • Utan licens eller hårdvarulås

Produktinfo

Kapsling

 • Modulkapsling 9 enheter för DIN-skena.
 • Mått: 156x85x60mm

Ingångar/Utgångar

 • 16 universalingångar
 • 4 digitala ingångar
 • 6 analoga utgångar
 • 4 digitala utgångar
 • Ethernet
 • Ethernet lokal PC

Kommunikation

 • RS485
 • Ex Out
 • Modbus-master
 • Modbus-slav


Nedladdningar

Programuppdateringar

Release 1.96.1 - 2024-03-25

UB30 Release 1.96.1

Ny funktionalitet
* Stöd för att visa översiktsbilder i helskärmsläge.
* Nytt verktyg (skapa ruta) i översiktsbilder.
* Stöd för att välja textstorlek och textfärg i verktyget textruta (översiktsbilder).
* Stöd för fyra NTP-servrar.
* Stöd för att kunna välja om användarnivå-visa skall ha behörighet att kvittera larm.
* Tooltip på mätpunkt visar nu även kanalnamn och enhet.
* Stöd för ny expansionsmodul DO8.

Buggfixar
* NTP inställningar visades ej om man var inloggad med användarnivå-visa.
* Gick ej ta bort objekt i anpassad trädvy för startsida och operatörspanelen. OBS! Det kan krävas att cache och cookies rensas i webbläsaren efter uppgradering för att fixen ska synas.
* Felaktig MAC-adress på frontporten för UB30.
* Prestandaproblem i OP-panelen på sammanställningssidor med många regler.
* Timeout från mailserver kunde ge omstart av IMSE UltraBase
* Textfält lagt på en resurs (t.ex. kanal) visades inte i OP-Panelens sammanställningssida.
* Länkar och larm i översiktbilder och sammanställningssidor hanterades inte korrekt vid skapande av applikationsmall.
* IMSE UltraBase kunde vid omstart felaktigt svara ”illegal data value” via modbus

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
Övrig info

Release 1.95.3 - 2023-11-30

UB30 Release 1.95.3

Ny funktionalitet
* Förbättrat veckovis tidsschema med Helgdagskalender
* Funktion för att rensa larmhistorik och loggad data.
* Förbättrade redigeringsfunktioner för översiktsbilder
* Funktionalitet för att skapa modbus slavregister för en applikation
* Förbättrad sökfunktionalitet i resursträdet
* Förbättring gällande omladdning av OP-panelens menyer vid ändringar.
* Förbättrad JSON/CSV-export för Modbus
* Visa larm och logg för kanal på sidan Applikationer & resurser

Buggfixar
* I vissa fall kunde räknarvärden nollställas vid strömavbrott på UB30.
* Problem där det tar lång tid för OP-panelen att uppdateras.
* Larmgränser kunde ej ändras från OP-panel
* Backuper innehållande värden infinity eller undefined gick inte att återställa.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info

Release 1.93.4 - 2023-09-06

UB30 Release 1.93.4

Ny funktionalitet
* Skapa mall, exportera mall, importera mall samt använda mall för namngivna värden.
* Skapa kopia av översiktsbild.
* Sortering av översiktsbilder/sammanställningssidor under dialogen länk.
* Låsning av bakgrund och symboler vid konfigurering av översiktsbilder.
* Nya tangentbordskombinationer tillagda vid redigering av översiktsbilder.
* Förbättrad loghantering för att undvika att loggen fylls med upprepade utskrifter.

Buggfixar
* Nätverksproblem mot UB30 Local PC-port är åtgärdat. Skulle dock kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå, så löses detta med att gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran.
* Mindre rättningar i funktionen Loggad data.
* Markera och redigera fler än 20 symboler i översiktsbilder gick ej spara.
* Problem där bakgrundsbelysningen på operatörspanelen lyser konstant, och ingen hemskärm visas är åtgärdat.
* Manuellt redigerad URL kan ge javascriptfel som gör att Ultrans webbsidor inte visas korrekt.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
* Indikatorn stannar på omstart vid uppgradering från releaser äldre än 1.92.2 till release 1.93.4 (Uppgraderingsförloppet påverkas dock ej. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan).

Övrig info
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

Release 1.92.2 - 2023-06-13

UB30 Release 1.92.2

Ny funktionalitet
* Visning av larmmeddelande i aktiva larm och larmhistorik (i webbgränssnitt och OP-panel).
* Visning av nätverksinställningar för Local PC-porten.
* Larmikon för kompanjoner i statusfältet.
* Utökat antal sidor för larmhistorik.
* Visa handsymbol för kanaler som kan styras manuellt på sammanställningssidor.
* Möjlighet att ändra HTTP/HTTPS via OP-panelen.
* Uppdaterat certifikat för ökad säkerhet när HTTPS används.

Buggfixar
* Det fungerar nu att välja HTTP/HTTPS under nätverksinställningar även då DHCP är valt.
* Defaultvärden för adresser som ställs via Applikationer och resurser sparas nu korrekt.
* Buggfixar i zoomhantering i Loggad data
* Problem i UB20 som gjorde att 0-varden i webbdelningar kunde uppstå vid omstart är åtgärdat.
* Fel i mail-header som gjorde att vissa mail studsade.

Kända problem som EJ är lösta
* För UltraBase30: Vid uppgradering från release äldre än 1.91.7 skall man gå in på sidan Kommunikation->Nätverk och trycka spara, och sedan starta om Ultran. Detta på grund av ett känt problem med nätverkskommunikation mot UltraBase30s Local PC-port. Skulle kommunikationsproblem mot Local PC-porten uppstå så löses detta med åtgärden beskriven ovan.
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
* Efter uppgradering till denna release kan det krävas en manuell omladdning av webbsidan för att komma tillbaka till inloggningen, detta pga uppdaterat krypteringscertifikat. Vänta tills statuslampan tänds på Ultran och ladda sedan om webbsidan.
* Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

Release 1.91.7 - 2023-04-24

Release 1.91.7

Ny funktionalitet
* Loggad data:
* Mätpunkter visas i grafen.
* Tooltip med mätvärde (eller interpolerat värde) och tidsstämpel visas i grafen.
* Möjlighet att visa stödlinjer för y-axlar
* Förbättrad zoomfunktionalitet. Högerklick för att zooma med ruta.
* Valt tidsintervall sparas i sparad visning
* Automatisk tilldelning av period baserat på vilket typ av graf som visas (gäller första loggningen som läggs till).

Buggfixar
* Åtgärdat problem gällande frontporten i 1.91.5 och 1.91.6.
* Byte av IP-nummer kräver inte längre någon omstart.
* Problemet där kommunikation mot en Modbus-slav inte automatiskt återupptas efter inaktivering och aktivering är rättat.
* Loggad data:
* Datum/tid kunde visas dubbelt vid vissa zoomnivåer.
* Timloggar visades ibland felaktigt.
* Ladda mer visades ibland felaktigt.
* Buggrättningar gällande inkonsekvent beteende vid zoomning och panorering.
* Operatörspanel: Vissa tecken gjorde att texter ej gick att redigera via operatörspanelen.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info
Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

Release 1.87 - 2022-12-15

UB30 Release 1.87

OBS! Läs kända problem nedan innan uppdatering av duc. OBS!

 

Ny funktionalitet

GFBI:

* Fri svarslängd. Det går nu att skriva skript som tillåter att svaret är av variabel längd

* Möjlighet att definiera min-max svarslängd

* Variabel för att läsa ut svarets längd i skript

* Debugutskrifterna för externa enheter går nu få tidsstämplade

* IF-satser i kommunikationsskript som omgärdar hela block i en fråga eller ett svar går nu att använda vilket gör det mycket lättare att hantera specialenheter

 

* I gruppskript går det nu att använda befintliga variabler från hela skriptet i en SELECT-sats, inte bara de som definierats i gruppen

 

Optimeringar

* Lagt till en variabel i många resurser för att minska körningar av ”onödiga” loopar

* Lagt upp en del resurser i RAM som tidigare endast låg i databasen

* ModbusTCP kopplar inte längre, felaktigt, ner och återansluter vid exempelvis timeout eller för kort svar. Nerkoppling sker endast om slaven kopplar ner eller att det blir något fel på TCP-uppkopplingen i sig. Detta ger mycket bättre prestanda samt gör det lättare att felsöka då bara det direkt felaktiga registret eller enheten blir rödmarkerad. !Observera info kring kända problem nedan!

 

Buggfixar

* Paritet kunde vara fel/ej satt efter återställning av backup. Omstart löste då problemet. Detta är åtgärdat så att omstart inte längre krävs.

* Dubbla ankare kunde skapas automatisk om resurser som fanns i Modbusslav-register togs bort. Påverkade inte funktionen.

* Ett litet minnesläckage i Companion är åtgärdat.

* De statistiska beräkningarna i gruppskript kunde i vissa fall ta med ett värde mer än önskat.

 

Kända problem som EJ är lösta

*Då funktionen för ModbusTCP(master) är förändrad i avseendet att nerkoppling ej sker vid andra problem än nätverksmässiga eller att den andra sidan kopplar ner anslutningen så har ett fel hittats i implementationen av slavfunktionen för ModbusTCP.

Det har visat sig att TCP-anslutningen inte kopplas ned vid inaktivering av Modbus-slav på sidan ”Modbus-slav register” och när funktionen aktiveras igen återanvänds inte den aktiva TCP-anslutningen.

Detta medför att det går att hamna i ett läge där kommunikationen inte återupptas automatiskt igen utan ModbusTCP måste manuellt stoppas och startas på ducen som är master.

För en anläggning i drift eller där Modbus-slav(TCP) inte används bör detta inte vara ett problem. Vid osäkerhet om detta kan vara ett problem så är rekommendationen att vänta med att uppdatera till nästa release eller kontakta Abelko för en närmare analys.

*I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

 

Övrig info

Det är förberett för en kommande utökning av Ultra-familjen varvid referenser till ännu ej släppt produkt kan finnas i dokumentation.

Release 1.83 - 2022-06-16

Release 1.83

Nya funktioner

 • Helt omgjord ”Loggad data” med ett nytt verktyg för bättre möjligheter till analys av loggad data
 • ”Applikationer & Resurser” har utökats med sök & ersätt samt visning av ytterligare resurstyper
 • +knappen för att lägga till loggar, kurvpunkter, namngivna värden med mera har ändrats till en ”Lägg till”-knapp
 • Vid radering av resurser utlagda i Modbus-slavregister skapas automatiskt ankare så att ingen förskjutning av adresser sker
 • Möjlighet att aktivera anslutning till IMSE Ultra via HTTP som ett komplement till HTTPS

Förbättringar

 • Olika symboler för kanaler, in & utgångskanaler och IO-kanaler
 • Information om applikationers status även i webbgränssnittet
 • Förbättrat stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Huvudmenyerna ligger kvar tills muspekaren lämnar ytan
 • Larmgrupper har nu svenska som standardinställning i stället för engelska. Endast nyproducerade enheter
 • Stöd för LOGIN och PLAIN vid anslutning till mailservrar utan TLS/StartTLS
 • Sorteringen för larmhistorik när kompanjoner är invalda är åtgärdad
 • Statuskanalen kodas nu på samma sätt i DUC (UB30, UB20 och UB40) som för våra IO-moduler (M28, DI12, A12, D8)
 • För ändringshistoriken är det tydliggjort vilken extern enhet som en förändring avser
 • Det går nu inte att oavsiktligt logga in utan att välja ett språk och på så sätt få oöversatta webbsidor
 • Nu visas inte givardefinitioner för temperaturgivare för en digitalingång. Endast nyproducerade enheter
 • Antalet applikationer som är tillåtet i en konfiguration har utökats från 256 till 512
 • Export från loggad data visas nu korrekt vid övergång mellan sommar-vintertid och vinter-sommartid
 • Större storlek på mallrutan när val av mall ska göras i Grafisk programmering
 • Prestandaförbättringar på sidan ”Applikationer & Resurser”
 • Åtgärdad felaktig font/storlek på vissa mobila enheter
 • Menyrubriker visas nu under begränsad visning
 • Länkar i OP-panelen tas nu automatiskt bort då dessa inte fungerade
 • OBS! Vid återställning av stora backuper kunde ibland dialogrutan för återställning ”hänga kvar”. Detta är åtgärdat så vänta alltid på meddelandet att återställningen är slutförd och larmet om återställning har försvunnit.

 

 

 

 

Release 1.78

Release 1.78.tar.gz

Nya funktioner

 • Loggad data. Vilken applikation som loggpunkten tillhör visas nu på sidan.
 • Ny variant av ModbusTCP där varje enhet har fått en egen kö istället för en gemensam för alla.
 • Exportfunktion för larm till CSV.
 • Exportfunktion In & Utgångar till CSV.
 • Fler exportformat när vi agerar Modbus slav
 • Operatörspanel: Funktion för att lägga till och ta bort kurvpunkter
 • Operatörspanel: Flera rader i textfält

Förbättringar

 • Operatörspanel: Förbättrad menyhantering
 • Operatörspanel: Diverse buggfixar, bla att regler och larm uppdateras live
 • Operatörspanel: I vissa lägen kunde manuell styrning via panelen orsaka omstart
 • Sorteringen av aktiva larm kunde i vissa fall ej följa tidsstämplingen.
 • Tidigare gjorde rutan systemlarm inget på larmförteckningssidan
 • Stöd för specialtecken i symbolbibliotek
 • Om klockan ställdes fram och tillbaka kunde det bli problem med loggarna efter en tid
 • Om inte datorn som användes för att surfa i DUC hade internet kunde ibland bara delar av en sida visas under en kortare period pga att ett externt bibliotek saknades. Detta bibliotek ligger nu lokalt i DUC
 • I vissa fall kunde text i resursträd hoppa omkring
 • Webbdelningar går nu i timeout och larmar efter 10 misslyckade försök. Tidigare sattes defaultvärdet efter första missade försöket. Nu fortsätter även korrekta nycklar att fungera även om det finns nycklar som inte går att hämta i samma delning
 • Det går nu inte längre att redigera eller radera andras anteckningar om man är inloggad som view. Det är bara konfigurationsnivån som får redigera och radera andras anteckningar
 • Vissa långa dialoger under externa enheter kunde hamna under andra resurser
 • Manualer uppdaterade med bland annat information om BSWORD32 och WSWORD32
 • Diverse övriga buggfixar och optimeringar

Release 1.76

Release 1.76.tar.gz

Nya funktioner:

 • IO-kanaler (In- och utgångar) är tillagda i ändringshistoriken
 • Stöd för att flytta externa enheter mellan de olika kommunikationsbussarna med ”drag-and-drop”
 • Intervall i trädet på sidan för visning av loggar
 • Möjlighet att dra in loggar via ”drag-and-drop” även på en mobil enhet (touch-skärm)
 • Scrollista visas nu i kurvdialogen även på en mobil enhet
 • Tillgång till portaluppdateringsstatistik i skript så att exempelvis modemomstart kan implementeras vid kommunikationsfel. (Fanns tidigare men var inte dokumenterat i någon manual)

Förbättringar:

 • Förbättringar på ”Applikationer & resurser” där sökningen nu ligger kvar och resurser för vald applikation visas direkt när exempelvis kanal-resursen fälls ut
 • Ett problem med flankinställningar i UB20 har åtgärdas
 • I vissa dialoger gick det att spara ner ett kommatecken, detta orsakade problem med att det sedan inte gick att visa dialogen
 • Inskickningen av data har ändrats från http GET till POST för att exempelvis kunna hantera stora registerlistor i Modbus
 • För vissa enhetstyper togs det inte hänsyn till den timeout som ställts från webben. Detta är åtgärdat.
 • Hela sökvägen visas för larm på ”Aktiva larm”. Den stannar också på vald sida om det ligger fler aktiva larm än 20 i apparaten
 • En del saknade översättningar är inlagda

Release 1.73

Release 1.73.tar.gz

Förbättringar

 • Fixat så att man kan skapa och ta in månadsregler från en mall eller backup

Release 1.72

Release 1.72.tar.gz

Förbättringar

 • Fixat så att applikationsbackuper och applikationsmallar som är gjorda i applikationsverktyget fungerar att återställa korrekt.

Nya funktioner (samma som 1.71)

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar (samma som 1.71)

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.

Release 1.71

Nya funktioner

 • Ändringshistorik för utvalda resurser.

Ändringar

 • Tar hänsyn till timeout-inställningar för modbusenhet skapad i duc, d.v.s. de som inte kräver att ett skript laddas in i duc.
 • Fixat datumreglerna som låg en timme fel om det skapades under sommartid.

Release 1.69

Release 1.69.tar.gz

Nya funktioner

 • Länkar till kompanjoner på översiktsbilder
 • Ny sida för mail-utskick av loggar där bland annat månadsutskick nu finns som ett alternativ.

Ändringar

 • Nu sker utskick på den satta minuten istället för som tidigare sekunden innan, dvs den minut man nu valt kommer med i utskicket.

Release 1.66

Nya funktioner

 • Möjlighet att sätta 1 sekund för webbdelningar, tidigare 10 sekunder.
 • Behåller senast valda symbolbibliotek vid arbete med översiktsbilder.
 • Lagt till stöd för att sätta teckentimeout och meddelandefördröjning även för det inbyggda modbusverktyget i duc inte bara skriptvarianten.
 • Utökat antal IO-kanaler till 6144.
 • Förändring i mailhanteringen där Message-ID nu inte skapas i apparaten utan av den mailserver som tar emot meddelandet.

Förbättringar

 • Ledigt utrymme på SD-kort kan nu visa större värden än 2.83 GB.
 • Ett avrundningsfel på GFBI för negativa värden är åtgärdat.
 • Ett problem med att aktiva larm i vissa fall inte visades på operatörspanelen är löst.
 • Ett problem i operatörspanelen där det i vissa lägen inte visades alla tidsscheman är åtgärdat.
 • Tidsscheman där funktionen, TimeLeft, användes kunde med överlappande regler ge felaktiga tidsschemastyrningar och ett ”oändligt” värde på TimeLeft. Detta är löst.

Release 1.65

Nya funktioner

 • Möjlighet att använda Ex-porten för vanlig RS485 med hjälp av en Ex-connect-modul.
 • Automatisk utloggning ur webben vid inaktivitet.
 • Loggning på månadsbasis.
 • Möjlighet att få statistik från portal-funktionen till skript-språket och på så sätt bygga logik för att starta om till exempel en router.
 • Bitvis-XOR tillagt i skript.

Förbättringar

 • Webbdelning har fått sig en prestandaförbättring.
 • Möjlighet att nollställa kommunikationsstatistik på GFBI-enheter.
 • Förfinade timing-inställningar för GFBI-enheter.
 • Vissa teckenkombinationer i namn eller enheter kunde göra att exporten av modbus-register misslyckades. Detta är löst.
 • Formler som användes i I/O-kanaler blev inte tillgängliga efter återställning av backup förrän en omstart hade gjorts. Detta är löst.
 • Under översiktsbilder kommer nu webben ihåg senast valda symbolbibliotek under sessionen.
 • Fixat så att en avrundning sker vid omvandling till WORD, INT osv. Tidigare skedde en typcastning som kunde resultera i ett decimalfel som kunde noteras vid exempelvis modbus-kommunikation. OBSERVERA att felaktigt skrivna skript som använder sig av vetskapen att det tidigare skett en typcastning kan generera oväntade resultat i denna release. Exempel RWORD(65000 / 65535) kommer att ge resultatet 1 i nuvarande release medan det tidigare blev 0. De som använt sig av våra skript för exempelvis Danfoss FC51 kommer att få problem och behöver uppdatera sitt skript.

Release 1.59

Nya funktioner

 • funktionen Kompanjon är införd.

Förbättringar

 • Varning på standardanvändare som har kvar standardlösen
 • Vid skrivning av negativa tal via funktionen ”Write single register (6)” i Modbus reg def så sparades värde 0.
 • Udda paritet på RS485 då funktionen modbusslav användes gav felaktig paritet.
 • Funktionen ”Write multiple coils (15)” i modbus slav skrev bara till det första registret.
 • Sidan för databasvisning har fått utökad timeout tid innan den visar inloggningsrutan.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan uppdatering.

Release 1.52

Nya funktioner

 • Nytt verktyg för externa enheter. Möjlighet att kommunicera med Modbus-slavenheter utan skript.
 • Möjlighet att skapa och återställa systembackuper från webbsidan, samt möjlighet att automatiskt periodiskt skapa systembackuper till SD-kort.
 • Systembackuper är fullständiga backuper som även omfattar nätverksinställningar, databaser, larmhistorik och meddelanden. För att hantera systembackuper behöver det sitta ett SD-kort i apparaten.
 • Hjälplänkar i användargränssnittet till relevant kapitel i manualen.
 • Ny komponent i grafisk programmering som anger hur många aktiva manuell styrningar det finns i apparaten. Den kan användas för att skapa larm för manuell styrning

Förbättringar

 • Manuell styrning av utgångar skalas nu enligt I/O-kanalens inställningar istället för tidigare då det var önskad utspänning i volt som skulle anges
 • Utökade möjligheter att utforma larm-mejl.
 • Ett problem med att skapa delningar i WMShare har lösts

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 1.47

Nya funktioner

 • Menyer för manuell styrning i operatörspanelen så att det går att se, aktivera och deaktivera manuella styrningar.
 • Möjlighet att ställa begränsad visning i webbsidorna för valda användare. Med begränsad visning döljs menyer som har med konfiguration att göra.
 • Möjlighet att radera e-postutskick för larm och loggning som köats upp till en e-postserver som inte fungerar.

Förbättringar

Det har införts en rad förbättringar och mindre nya funktioner och förändringar i webbsidor och firmware. Bland annat:

 • Snabbare uthämtning av loggad data.
 • För externa enheter har statistik för enskilda telegram införts, samt tydligare varning om något telegram inte skulle fungera.
 • Fildatum visas för filer.
 • För backupper och mallar kan kommentarer sparas med filen och visas i listan.
 • Larmhistoriken är klickbar så att larm kan kvitteras och detaljerad larminformation visas på samma sätt som för aktiva larm.

Med release 1.47 behöver du uppgradera grafisk programmering till version 22.

Release 1.42

Nya funktioner

 • Tidsscheman redigerbara i operatörspanelen.
 • Funktioner som en inloggad användare inte har behörighet att ändra blir utgråade.
 • Möjlighet att representera tid som hhmm i modbusregister för tidsscheman.

 Förbättringar

 • Förbättrad stabilitet med bland annat ny linuxkärna.
 • Undercentralsregulatorerna genomgångna och förbättrade
 • Förbättringar av webbsidor avseende funktion och prestanda.
 • Förbättringar i grafisk programmering.

Med release 1.42 behöver du uppgradera grafisk programmering till version 20.

Release 1.38

Nya funktioner

 • Stöd för operatörspanel
 • Exportera data från kurvfunktionen som cvs till Excel

Förbättringar

 • Ventilationsregulatorer genomgångna och förbättrade. Denna release kräver minst v10 av grafisk programmering
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar och prestandaförbättringar gjorts

Versioner

 • Firmware: 1.34
 • Serviceprocess: 1.15
 • Webbsidor: 1.28
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016

Release 1.24

Nya funktioner

 • Utökat stöd för symbolbibliotek i översiktsbilder.

Förbättringar

 • Förbättrad prestanda vid visning av sammanställningssidor.
 • Långa anteckningar visas utan att gå utanför ramen.
 • Anteckningar visar tydligt då man nått längdbegränsningen.
 • Förbättrad hantering av konfliktlösning i modbus-map.
 • Datum och tid som visas under loggad data bör nu stämma överens med verkligheten.
 • Förbättringar i frekvensmätning.
 • Utökad filtrering i inmatningsfält.
 • En kurva visar tydligt om den ligger i en modbus-map och låser därmed ned vissa ändringar.
 • Antalet tillåtna webbdelningar har ökat från 32 till 64.
 • Optimeringar i beräkningar av timeleft-funktionen i tidschema.
 • Vid skrivning av enstaka punkter i en kurva via modbus ändrades även nästa punkt. Detta är löst i denna release.
 • Utöver de ovan uppräknade förbättringarna har en rad mindre ändringar gjorts.

Versioner

 • Firmware                                 1.32
 • Serviceprocess                         1.12
 • Webbsidor                                1.26
 • Räddningssystem                      Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem                           Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna                                       Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #508 PREEMPT RT Wed Nov 2 13:23:35 CET 2016

Release 1.28

Nya funktioner

 • Stöd för symbolbibliotek som skapas med hjälp av externt program.
 • Möjlighet att välja ut precis vilka sammanställningssidor och översiktsbilder som skall synas under huset. Samt i vilken ordning dessa skall ligga.
 • Tidsscheman och manuell styrning finns tillgängliga via modbus-slav.
 • Möjlighet att skapa egna mejlformat för larmgrupper.
 • En symbol likt den för larm visar om och hur många manuella styrningar som finns aktiva i enheten.
 • Möjlighet att ställa om kommunikationsparametrar för externa enheter.
 • Manuell styrning tillgänglig för kanaler och IO-kanaler via sidan Applikationer och resurser.

Förbättringar av befintlig funktionalitet.

 • Det finns nu 128 kurvor istället för 64.
 • Förbättrad timeout-hantering för externa enheter av typen GFBI.
 • Genomgång av funktioner för översiktsbilder.
 • Aggregerad loggning ger nu positiva värden. Aggregerad loggning har bytt namn till Förändring.
 • Hantering av korrupta databaser har införts. Detta ger ett fel i enheten som syns under aktiva larm.
 • Ett problem som kunde uppstå då man växlade mellan GFBI och Modbus-slav är löst.
 • Hjälpfunktioner för skalning av pulsingångar.
 • Fix av färger i listan över aktiva larm.
 • Diverse fixar i webben för externa enheter.
 • Rätt returvärde från user vid skapande av ny användare
 • Utöver de ovan listade har en rad andra små förbättringar gjorts.

Version

 • Firmware                  1.28
 • Serviceprocess          1.10
 • Webbsidor                 1.20
 • Räddningssystem       Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem            Wed Apr 20 12:42:18 CEST 2016
 • Kärna                        Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #439 PREEMPT RT Wed Apr20 12:42:06                                   CEST 2016

Release 1.23

Grafisk programmering

Grafiska programmeringen finns som installerbart program. Detta laddas ned från vår supportsida. Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

Orsaken till att vi byter till installerat är att Oracle (de som står bakom Java) kommer ta bort stödet för plugin under hösten 2016. Detta har som ni säkert märkt redan gjorts i Google Chrome och kommer även göras i Firefox under detta år.

En sak att vara medveten om då det gäller den installerade versionen är att du kommer uppleva att dina in- och utgångar flyttar runt på dina applikationer första gången du startar den installerade versionen. Detta beror på att vi gjort så du kan styra dessa genom placeringen inne i applikationen. Ordningen som in- och utgångar visas på utsidan av en applikation styrs av i vilken ordning de ligger inne i applikationen, från vänster topp och nedåt åt höger.

Nya funktioner

 • Stöd för direktstart av grafiska programmeringen som installerat program.
 • En PWM-komponent har införts i grafiska programmeringen.
 • Webbdelningar finns nu även som SenML.
 • Vid ändring av lösenord på en användare måste det nya lösenordet bekräftas genom att man skriver samma lösenord två gånger.

Förbättringar

 • Ett fel i AeA-com-hanteringen kan under speciella förhållanden hindra apparaten från att starta.
 • Vid uppstart kunde köade mail raderas.
 • Efter återställning av en backup återställdes inte alla händelsers status.
 • Modbus TCP-master kunde hamna i ett läge där den tog all cpu-tid om slaven stängde ned sin socket i ett halvstängt läge.
 • Med vissa konfigureringar kunde fel larmnamn visas på en sammanställningssida.
 • Gränserna för stapelvisning i sammanställningssidorna respekterade inte decimaler.
 • I ett felmeddelande vid skapande av mall fanns en felaktig översättning.
 • I vissa lägen så kunde en timeout i webdelningar hindra nya webbdelningar att skapas.
 • Systemet kunde krascha vid frekvensmätning.
 • Porten Local PC hade problem med vissa nätverkskort.
 • Under vissa lastförhållanden kunde kommunikation på AeA och GFBI störas. Dessa störningar har minskats.
 • Om flera frågor inkom till modbusslaven ungefär samtidigt kunde de äldsta frågorna gå utan svar eller ge felaktiga svar.
 • Webbdelningar stoppas vid återställning av backup.
 • Optimeringar har gjorts i Modbus TCP gateway.
 • Filtrering av portnummer i inmatningsformulär.
 • Sökvägen på loggmeddelanden i systemloggen har kortats ned.
 • Förbättrad mätning av låga frekvenser.
 • Vid ändring av baudrate kunde serieportarna i vissa fall sluta ta emot data.
 • Vid parsning av kommunikationsskript indikerades syntaxfel för viss syntax rörande checksummor.
 • Förbättringar av stabiliteten i AeA-kommunikationen.
 • Utöver de ovan listade har en rad andra små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware                  1.23
 • Serviceprocess          1.09
 • Webbsidor                 1.18
 • Räddningssystem       Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem            Thu Mar 31 13:28:13 CEST 2016
 • Kärna                        Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #439 PREEMPT RT Thu Mar 31 13:28:01                                   CEST 2016

Release 1.18

Nya funktioner

–          Nytt certifikat för webbservern. Detta innebär att man inte kommer att få en bekräftelse på att uppgraderingen gått bra.

–          Nytt reserverat ord GROUP.

–          Enklare att göra en ”vanlig” WMShare/Utdelning.

–          Ny komponent i grafiska. Villkorat medelvärde.

 Förbättringar

–  Förbättrad stabilitet i samband med överföring av loggade värden via e-post.

–  Större genomgång av funktioner i sammanställningssidor.

–   I grafisk programmering har följande förbättrats:

 

 • Radering av en gruppmarkering.
 • Ibland stoppades alla applikationer vid sparning.
 • Långa/Höga applikationer går inte att flytta.
 • Status för larmgrupper uppdaterades ej.
 • Med långa namn på in- och ut- kanaler så kolliderade dessa i visningen av en applikation.
 • Ingångar till under applikationer som ej kopplats gav syntaxfel.
 • Radering med hjälp av tangenten ”Delete” och högerklicks radering gav olika resultat.
 • Skript som låg under andra skript sparades ej.
 • Ibland så gick det ej att spara då det fanns utdragna or, and eller andra typer av utdragbara komponenter.
 • I vissa fal då man skapade en applikation och även återställde en mall så skapades inte rutnätet i den första applikationen.
 • Om man återställde en mall för ett skript som en grafisk programmeringen eller tvärtom så blev det.
 • Värdet på konstanter som satt direktkopplade på en applikation visades som 0.
 • I vissa fall så kunde väljarkomponenten och till/från-slagsfördröjningen störa varandra.
 • I vissa fall så skapades inte tvillingpumpen från regulatorverktyget.
 • Flankdetektorn fungerade i princip som en derivata. Om du har en flankdetektor så kommer du att varnas om dess ändrade funktion.
 • Vid markering av flera objekt kunde dessa skjutas utanför rutnätet.
 • Det var möjligt att skapa en regulator i en applikation som var igång.
 • Det var möjligt att trycka på spara-knappen under tiden en sparning pågick.
 • Specialtecken i lösenordet gjorde att man inte kunde logga in med grafiska.

–  I övrigt så har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.16
 • Serviceprocess: 1.07
 • Webbsidor: 1.15
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Tue Dec 15 11:21:58 CET 2015
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #403 PREEMPT RT Thu Sep 10 12:23:32 CEST 2015

Release 1.15

När du uppdaterar från föregående version är det möjligt att inloggningsrutan visas. Om den gör det under själva uppdateringsprocessen så ska du inte logga in igen. Låt rutan vara, utan att trycka på någon knapp.

Reserverade ord

Om du skrivit egna skript kan du med denna release få syntaxfel om du har använt något av de reserverade orden som listas upp i filen nya nyckelord.txt.

Nya funktioner

 • Modbus TCP-gateway
 • WMShare
 • Skicka testmail från valfri avsändaradress
 • Händelse för omstart

Förbättringar

 • Modbus slav konfigureringen
 • Modbus slav stabilitet
 • Förbättrad stabilitet vid hög last
 • Filter på filnamn. Tillåtna tecken a-z, A-Z, 0-9, -, _.
 • Givartyper är åtkomliga även på I/O-kanaler med okänd mätstorhet.
 • Kanal och I/O-kanals dialog har förbättrats

Versioner

 • Firmware: 1.12
 • Serviceprocess: 1.06
 • Webbsidor: 1.12
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Jun 15 14:14:52 CEST 2015
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #403 PREEMPT RT Thu Sep 10 12:23:32 CEST 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

 • Sammanställningssidor
 • Översiktsbilder
 • Ändra namn på applikationer
 • Prestandaförbättringar i grafiskprogrammering

Release 1.12

Förbättringar

 • Förenklingar i hantering av mail konton.
 • Förbättringar i hanteringen av programvaruuppdatering.
 • I sammanställningssidor och översiktsbilder har många små förbättringar gjorts.
 • Den interna hanteringen av loggad data har förbättrats.
 • Återställning av mallar har förbättrats.
 • Ändrad hantering av filuppladdning i Internet Explorer.
 • I dialogen för I/O-kanaler har ett antal hjälpfunktioner införts.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.09
 • Serviceprocess: 1.05
 • Webbsidor: 1.09
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Tue Apr 28 12:21:05 CEST 2015
 • Kärna: Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #402 PREEMPT RT Tue Apr 28 12:20:52 CEST 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 1.09

Förbättringar

 • Återställning av backuper har förbättrats.
 • Tidschemat kan nu vara aktivt över nyår med en regel.
 • Sökvägar i webbsidorna är relativa så proxy fungerar.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.06
 • Serviceprocess: 1.04
 • Webbsidor: 1.06
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Feb 23 09:23:54 CET 2015
 • Kärna: Kärna    Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #401 PREEMPT RT Fri Feb 6 10:47:46 CET 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 1.08

Nya funktioner

 • Modbus slav över TCP och RS485 port 2.
 • Supportfunktion som gör det möjligt för Abelko att ansluta till en Ultra som sitter bakom en brandvägg.
 • Larmgrupper i underapplikationer.
 • PID-regulatorn har fått en hållfunktion av startvärdet.

Förbättringar

 • TimeLeft i tidsstyrning har åtgärdats vid mer avancerade tidsregler.
 • Förbättringar i mätningsrutiner.
 • Lösenord för e-postkonton sparas nu på rätt sätt.
 • I loggning har funktioner som komprimerar smart-loggningar rättats.
 • Skalning av IO-kanal gav negativ offset.
 • I grafiskprogrammering kan en kanal nu bara tilldelas en gång.
 • Förbättringar av automatisk linjeomkoppling i grafiskprogrammering.
 • Poster i trädet i grafiskprogrammering som saknar namn visas nu med sitt index.
 • Linjer som drogs baklänges i grafiskprogrammering kunde ge syntax fel i det genererade skriptet. Detta är nu åtgärdat.
 • I kurvdialogen har många funktioner ändrats och rättats.
 • Hanteringen av ”för stora” översiktsbilder har förbättrats.
 • Redigering av e-postmottagare har förbättrats.
 • Länkning till manualer.
 • Symboler som läggs ut på översiktsbilder kunde hamna under bilden. Detta har åtgärdat.
 • Sparade visningar under loggad data kunde ge ett fel i webbsidan om de loggade kanalerna tagits bort. Detta har åtgärdats.
 • Förbättringar i hanteringen av AeA-enheter.
 • Förbättringar i hanteringen av GFBI-enheter.
 • Förbättringar i hanteringen av tidschema.

Utöver de ovan nämnda posterna har en rad små förbättringar gjorts.

Versioner

 • Firmware: 1.05
 • Serviceprocess: 1.04
 • Webbsidor: 1.05
 • Räddningssystem: Wed Oct 29 17:19:55 CET 2014
 • Root-filsystem: Mon Feb 23 09:23:54 CET 2015
 • Kärna: Kärna    Linux version 3.4.40-rt55

(buildroot@buildroot) (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2013.02) ) #401 PREEMPT RT Fri Feb 6 10:47:46 CET 2015

Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens och java-pluginets cache. I webbläsaren gör du detta under verktyg, inställningen du letar efter är Webbhistorik. För Java gör du det under Kontrollpanelen och Java-ikonen. Här heter inställningen Temporära Internet-filer.

Se även till att ha senaste java-version, både för funktion och din säkerhet.

Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 1.05

Detta är en buggfix-release av IMSE UltraBase30.

Manualer

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase30

Konfigureringsmanual Ultra.pdf

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Config Manual IMSE UltraBase30

Configuration manual Ultra.pdf

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Användarmanual IMSE UltraBase30

Användarmanual Ultra.pdf

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User Manual IMSE UltraBase30

User manual Ultra.pdf

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Reference manual UltraScript

Reference manual Ultra.pdf

This manual gives more detailed technical information and details about script programming.

Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1).
I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Snabbstartsguide UltraBase30

Snabbstartsguide UltraBase30 sv.pdf

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quick start guide UltraBase30

Quick start guide UltraBase30 en.pdf

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Filmer

Nyheter i release 1.95 för IMSE Ultra

Nyheter Release 1.95

I det här klippet går vi igenom nyheter i release 1.95 för IMSE Ultra.

Hur du får in spotpriser till sin UltraBase

Hämtning av spotpriser

I det här klippet visar vi hur du kan hämta in spotpriser till UltraBase

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen

Hur du skapar en värmeundercentral i den grafiska programmeringen

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet skapar vi en värmeundercentral i den grafiska programmeringen.

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

En introduktion till den grafiska programmeringen

En introduktion till den grafiska programmeringen

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet går vi igenom hur den grafiska programmeringen fungerar.

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

En introduktion till Ultra

En introduktion till Ultra

Välkommen till IMSE Ultra! I det här klippet presenterar vi några av Ultrans alla funktioner.

© 2017 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon inklusive ljudspår är skapad av Abelko Innovation 2017 ©

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30

Hur du kopplar upp din IMSE UltraBase30

Grattis till din nya Ultra! I det här klippet beskriver vi hur du kopplar upp och kommer igång med din IMSE UltraBase30.

© 2015 Abelko Innovation
Allt innehåll i videon och musiken är skapad av Abelko Innovation 2015 ©

Stort tack till
Speaker: Göran Andersson
Musik: Bo Landenius

Produktblad

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30

Produktblad IMSE UltraBase30.pdf

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Smartare styrning och övervakning av fastigheter UB30 Engelska

Produktblad IMSE UltraBase30 Eng.pdf

Detta produktblad innehåller information på engelska om IMSE UltraBase30.

Fastighetautomation IMSE UltraBase30

Produktblad IMSE UltraBase30.pdf

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Flexibelt styr- och reglersystem IMSE UltraBase30

Produktblad IMSE UltraBase30.pdf

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase30.

Detta är en miljödeklaration för IMSE UltraBase30.

För teknisk data om IMSE UltraBase30 se konfigureringsmanualen.

Declaration of Conformity IMSE UltraBase30

Declaration of Conformity IMSE UltraBase30.pdf

Här hittar du Declaration of Conformity till IMSE UltraBase30.

AMA - Beskrivningstext

Beskrivningstext enligt AMA 16

AMA 16 IMSE UltraBase.docx

Denna AMA-beskrivning innehåller följande kapitel.

U Apparater för styrning och övervakning
UF Styr- och logikenheter
UFB Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1 Datorenheter i programmerbara styrsystem

Hjälpprogram & filer

M-Bus Creator 1.2.2

M-Bus Creator.1.2.2.zip

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

I/O-konfigurationslista IMSE Ultrabase30

UB30 I/O-konfigurationslista.xlsx

Ladda ner din I/O-lista i excel-format här! Förberedd med alla IMSE-moduler för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa fullständig dokumentation för dina olika projekt.

Egenprovning IMSE Ultrabase30

UB30 Egenprovning.xlsx

Ladda ner dina egenprovningsprotokoll i excel-format här! Utformade för att du enkelt ska kunna kopiera och klistra in dina in- och utgångar från I/O-konfigurationslistorna för att kunna dokumentera och testa av anläggningarna och följa upp avvikelser och åtgärda dessa innan slutbesiktning.

UB30 Factory Default

Factory Default UB30

Applikationsbackup för att nollställa programmeringen och inställningar i Ultran.

Giltig endast för den senaste programuppdateringen.

Grafisk programmering

Version 42

Release 42.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med underapplikationer som ej exekverar/exekverar dubbelt
 • Åtgärdat problem med utdragning av expanderbara komponenter
 • Förbättrad hantering runt markering av objekt
 • Förbättrad hantering av direktkopplade kanaler

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 41

Release 41.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med PID-inställningar när ny PID skapas
 • Åtgärdat problem med koppling av larm och derivatablock
 • Åtgärdat problem med att objekt får negativ position
 • Åtgärdat problem med markering av objekt
 • Åtgärdat problem med att inloggningsuppgifter nollställs när man byter språk

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 40

Release 40.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med precedens för formelblock.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

 

Version 39

Release 39.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med inloggning vid första installation om favorit ej valts.
 • Åtgärdat stabilitetsproblem vid borttagning av vissa kopplingar.

Grafisk Programmering kräver 64-bitars operativsystem och SWRelease 1.47 eller senare.

Version 22

Release 22.exe

Ny version av Grafisk Programmering som behöver 64-bitars operativsystem.

Vi rekommenderar att man använder den installerade versionen då den version som startas som applet eller via webstart ej underhålls och kommer försvinna i kommande versioner.

OBS! Den här versionen av Grafisk Programmering kräver SWRelease 1.42 eller senare.

Skript

Samling av script

www.skript.abelko.se

Här har vi samlat alla script som finns tillgängliga för nedladdning.

Symbolbibliotek

Symbollib creator 1.05

Version 1.05.exe

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator.

Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Standardsymbolbibliotek

Översikt standardsymbolbibliotek.html

Det finns ett symbolbibliotek inbyggt i din Ultra som bland annat kan användas till översiktsbilder. Här kan du se vilka symboler som finns i detta bibliotek och även ladda ned biblioteket.

Exempelbibliotek

Symbolbibliotek Exempel.zip

Detta är ett exempelbibliotek som innehåller fler symboler och med möjlighet till att visa statusförändringar.

Detta innebär att du bland annat kan se larm på till exempel givare, pumpar och fläktar och även driftindikering.

I .zip-filen ligger filen som du laddar upp i din IMSE UltraBase30 (under menyn System och menyn Filhantering finns en mapp för Symbolbibliotek). Då finns symbolerna tillgängliga när du skapar översiktsbilder.

Om du vill ändra symbolerna och deras funktioner kan du öppna tar.gz-filen i programmet Symbollib creator (öppna programmet och gå till menyn File och klicka Extract Symbol Lib).

Abelko_Pipes till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Pipes.zip

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme!

Fördelar

 • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
 • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
 • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

OBS! Zip-fil

Abelko_Symbols_Extended till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Extended.zip

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols

Fördelar:

 • Större symboler
 • Utökad funktionalitet
 • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
 • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil

Applikationsexempel

IMSE UltraBase30 UC1

Backup UC1.zip

Här hittar du en applikation för en undercentral som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase30 UC2

Backup UC2.zip

Här hittar du en applikation som styr tre kretsar, en för radiatorer, en för ventilation och en för varmvatten. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Ventilationskrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Val av återkoppling från pump samt typ av larm från expansionskärl.

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur (bara för VS1)
 •  SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump & cirkulationspump för ventilation
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase30 UC3

Backup UC3.zip

Här hittar du en applikation som styr två kretsar, en för radiatorer och en för varmvatten. Radiatorkretsen har dubbla pumpar som växelkörs. Den är förbered med Modbus-slavregister.

Radiatorkrets

Funktioner:

 • Pumpstopp, pumpmotion, givarfel, utekompensering m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Rumskompensering
 • Typ av återkoppling från radiatorpump
 • Typ av larm från expansionskärl

Varmvatten

Funktioner:

 • Legionella, givarfel m.m.

Nya funktioner

 • Vid givarfel på utetemperaturgivare sker reglering utifrån 0°C
 • Frysskydd på returtemperatur
 • Effektbegränsning via returtemperatur
 • SCADA-funktion för att skriva en egen signal, t. ex en utetemperatur
 • Drifttidsmätning radiatorpump
 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB01)

Backup LB01.zip

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och värmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register.

Luftbehandling

Funktioner:

– Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB02)

Backup LB02.zip

Här hittar du en applikation som styr ett ventilationsaggregat värmeåtervinning, värmebatteri samt kylbatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register.

Luftbehandling

Funktioner:

– Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, tryckreglering av fläktar, frysskydd, rökdetektorer, givarfel, pumpstopp, pumpmotion m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Val av återkoppling från pump och fläktar
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

IMSE UltraBase30 Ventilationsaggregat (LB03)

Backup LB03.zip

Här hittar du en applikationen som styr ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning och elvärmebatteri. Den är förbered med Modbus-slav-register.

Luftbehandling

Funktioner:

– Nattkyla, kylåtervinning, verkningsgrad, frysskydd, flödesvakt, överhettningsskydd, rökdetektorer, givarfel m.m.

Övriga funktioner som är valbara i sammanställningssidorna:

 • Timer-funktion
 • Temperaturreglering av tilluftstemperatur:
  • Utekompenserat börvärde
  • Förskjutning av beräknat börvärde via frånluftstemperatur

 Nya funktioner

 • Uppdaterat Modbus-register för samtliga applikationer med en ny standard

Ingår i dessa lösningar

IMSE UltraBase30 ingår i följande lösningar.