Undercentral (UC)

Med IMSE Ultra får du marknadens mest mångsidiga styrning av fjärrvärmecentraler, värmepannor och värmepumpar. Målet med intelligent styrning av en undercentral är att effektivisera fastighetens energiförbrukning samt att förbättra inomhusklimatet.

Med IMSE Ultra ansluten till din undercentral, en utegivare och en referensgivare för rumstemperaturen tillsammans med den adaptiva regleringen får du marknadens mest kostnadseffektiva styrning.

IMSE Ultras adaptiva reglering arbetar snabbt för att hålla framledningstemperaturen så låg som möjligt utan att ge avkall på komforten. Tack vare möjligheten att ansluta sol- och vindgivare till IMSE Ultra kan du göra ytterligare besparingar och öka komforten.

IMSE Ultra tar även kontroll över tappvarmvattnet och ser till att rätt temperatur hålls.

Modern reglering av en fastighets undercentral ger bättre kontroll, säkrare drift och lägre driftkostnader samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat.

Tack vare webbgränsnittet och energivisualiseringen i IMSE Ultra kan du fortlöpande följa besparingar, förbrukningar och temperaturer i fastigheten. Med IMSE Ultra ansluten till din undercentral hittar du snabbt läckage och kan åtgärda dessa.

Produkter för denna lösning