Undercentral (UC)

Med IMSE Ultra får du marknadens mest mångsidiga styrning av fjärrvärmecentraler, värmepannor och värmepumpar. Målet med intelligent styrning av en undercentral är att effektivisera fastighetens energiförbrukning samt att förbättra inomhusklimatet.

Med IMSE Ultra ansluten till din undercentral, en utegivare och en referensgivare för rumstemperaturen tillsammans med den adaptiva regleringen får du marknadens mest kostnadseffektiva styrning.

IMSE Ultras adaptiva reglering arbetar snabbt för att hålla framledningstemperaturen så låg som möjligt utan att ge avkall på komforten. Tack vare möjligheten att ansluta sol- och vindgivare till IMSE Ultra kan du göra ytterligare besparingar och öka komforten.

IMSE Ultra tar även kontroll över tappvarmvattnet och ser till att rätt temperatur hålls.

Modern reglering av en fastighets undercentral ger bättre kontroll, säkrare drift och lägre driftkostnader samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat.

Tack vare webbgränsnittet och energivisualiseringen i IMSE Ultra kan du fortlöpande följa besparingar, förbrukningar och temperaturer i fastigheten. Med IMSE Ultra ansluten till din undercentral hittar du snabbt läckage och kan åtgärda dessa.

Vi förstår också att varje kund har unika behov och krav när det gäller eldistribution. Därför strävar vi efter att erbjuda flexibla lösningar som kan anpassas efter dina specifika behov. Vårt team av erfarna experter är redo att guida dig genom vårt sortiment och hjälpa dig att välja den bästa undercentralen för dina behov.

Oavsett om du är en elektriker, en fastighetsägare eller en industriell kund kan du lita på Abelko för att leverera undercentraler av högsta kvalitet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt sortiment och hur vi kan hjälpa dig med din eldistribution. Med Abelko kan du vara säker på att du får en pålitlig och effektiv lösning för dina behov.

Produkter för denna lösning

Vilken typ av underhåll kräver en undercentral?

Undercentraler kräver regelbundet underhåll för att säkerställa deras optimala prestanda och säkerhet. Detta kan inkludera visuell inspektion, testning av kretsar och komponenter samt rengöring och åtdragning av anslutningar. Vi rekommenderar att du anlitar en professionell elektriker för underhållsarbete.

 

Vilka är fördelarna med att använda en undercentral?

Undercentraler möjliggör en mer effektiv och säker eldistribution genom att organisera och skydda ledningar och kretsar. De ger också möjlighet att stänga av eller isolera specifika delar av en elektrisk installation för underhåll eller vid fel.

 

Vilken typ av undercentral bör jag välja för min verksamhet?

Valet av undercentral beror på flera faktorer, inklusive storleken på byggnaden eller anläggningen, dess användningsändamål och kraven på elsystemet. Det är viktigt att rådgöra med en elektriker eller en expert för att välja rätt undercentral för dina behov.