Fastighetsautomation

Abelko presenterar marknadens modernaste webbaserade system för fastighetsautomation: IMSE. I produktfamiljen IMSE ingår styrenheten IMSE Ultra och IMSE Comprobo som är vår molntjänst för energiuppföljning och larmhantering.

Fastighetsautomation för alla byggnader

Med IMSE Ultra och IMSE Comprobo får du ett kraftfullt verktyg för att styra, reglera och övervaka alla aspekter av din fastighet, oavsett om det är en kommersiell byggnad eller ett privat hem. Utforska marknadens modernaste webbaserade system för fastighetsautomation med IMSE.

IMSE fungerar som navet i din fastighetsautomation, vilket gör det enkelt att integrera och ansluta till befintliga system och givare. Genom att sammanföra olika system som värme, ventilation och belysning kan IMSE optimera driftförhållandena och minska energiförbrukningen. Resultatet blir att det leder till lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan.

Sänk din energikostnad och få full kontroll över din fastighetsautomation med det lättanvända, flexibla och licensfria systemet IMSE.

Därför kan du sänka dina energikostnader samtidigt som du får fullständig kontroll över din fastighet med IMSE. Det lättanvända och flexibla systemet ger dig verktygen du behöver för att effektivisera din fastighetsdrift. Genom att sätta upp en automation så arbetar du mot ekologisk hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp.


Frågor och svar om IMSE

Hur kan IMSE hjälpa mig att sänka mina energikostnader?

Genom att optimera driftförhållandena och samverka mellan olika system kan IMSE minska energiförbrukningen i din fastighet. Detta kan innebära att styra värme- och kylsystem mer effektivt, reglera belysning baserat på närvaro eller dagsljus och övervaka energiförbrukningen för att identifiera och åtgärda ineffektiviteter.

Vilka fördelar finns det med att använda IMSE för fastighetsautomation?

Utöver att sänka energikostnaderna kan IMSE bidra till att öka komforten för fastighetsanvändarna genom att säkerställa jämn temperatur och belysning. Dessutom ger IMSE dig möjlighet att övervaka och hantera fastigheten på distans, vilket sparar tid och resurser för fastighetsägaren eller förvaltaren.

Hur får jag support och teknisk hjälp för min IMSE-enhet?

Abelko erbjuder omfattande support och teknisk hjälp för alla IMSE-enheter. Vår kundtjänst är tillgänglig för att svara på frågor och lösa eventuella problem som kan uppstå med din IMSE-installation.