Hållbarhet

För oss på Abelko är hållbarhet en given del i allt vi gör. Här är några av de aktiviteter och initiativ som vi gör och har gjort genom åren.


Energioptimering

Sedan start 1970 har våra produkter handlat om energioptimering. Genom att använda intelligenta styr- och reglersystem ser vi till att våra kunder håller nere sin energiförbrukning. Ekonomiskt smart men framför allt bra för miljön!

Självklart använder vi våra egna produkter för att styra våra lokaler. Bland annat har vi effektiviserat vår ventilationsstyrning och optimerat temperaturen där det går med hjälp av tempgivare. Vi har även uppdaterat vår motorvärmarstyrning för personalens bilar och sammanlagt har vi minskat vår årsförbrukning med ca 10% – mer än 30 000 kWh! Det är ungefär lika mycket energi som två villor förbrukar under ett helt år.


Kundsamarbete

Vi samarbetar med kunder som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Bland annat samarbetar vi med SKF där vi tillverkar övervakning av vibrationer i vindkraftverk. Vi finns i ca 10 000 vindsnurror runt om i världen. Att få vara med och bidra till teknik som gör samhället mer hållbart gör oss på Abelko extra stolta.


Förnybar el

Ett enkelt sätt att göra sin energiåtgång mer hållbar är att välja förnybar el. Vi har valt el från Luleå energi märkt Bra Miljöval.

Bra Miljöval innebär att elen endast kommer från förnybara källor, dvs vatten-kraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Det tycker vi är fantastiskt!


Donera blod

För att ge tillbaka till samhället låter vi medarbetare som kan och vill donera blod – på arbetstid!

Blod är en färskvara och varje dag behövs ca 1200 blodpåsar i Sverige. Mest blod ges till patienter med kroniska sjukdomar och cancer. Blod behövs också exempelvis vid operationer, olyckor och förlossningar. Tillsammans kan vi alla hjälpas åt!


Återvinning

Vi sorterar och återvinner vårt avfall!

Även om vi ständigt arbetar för att hålla nere svinn och överblivet material blir det ändå avfall från vår tillverkning och övrig verksamhet. Metall, elektronik, aluminium, rostfritt, wellpapp och batterier är några ämnen som vi återvinner. Även i personalrum och kök ser vi till att källsortera plast, pappersförpackningar, papper och tidningar och kompostera det som går.


Ecovadis

Vi använder oss utav EcoVadis som är ett av världens största verktyg för att ranka företag i hållbarhet.

Verktyget kollar på miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar tillverkning. Vi är otroligt stolta över att rankas som silver! Med 69p av 100 möjliga ligger vi i topp 92% av alla företag som är med i EcoVadis.


Worldfavor

Vår ägare Indutrade arbetar aktivt med hållbarhet och ställer höga krav på oss som företag. Med hjälp av verktyget Worldfavor rapporterar vi in hållbarhets-KPI:er för ständig uppföljning.

Det finns tre fokusområden: påverkan på människor, påverkan på klimatet och social- och miljömässig påverkan. Det hjälper oss att hålla fokus och ger oss verktyg för att vi ska kunna bli ännu bättre. Bland annat har vi ett hållbarhetsnätverk där företagen inom Indutrade kan inspirera och lära av varandra. 


Friskvård

För att minska stillasittande och motverka sjukdomar bland medarbetarna på Abelko har vi tagit fram ett hälsokoncept som vi kallar för Träna-för-tid. Om man tränar under lunchen får man tillbaka 50 % av tiden som ledig tid nästa år. Om man tränar på fritiden får man igen 20 % av tiden. Totalt kan man få igen 40 h – alltså en till hel semestervecka!

För att ytterligare peppa de anställda kör vi olika hälsopeppar med utmaningar, tävlingar och teamaktiviteter där man både kan vinna ära och fina priser! Vi hjälps även åt med att hålla i lunchpass på arbetsplatsen. Träning ska vara kul och dessutom får vi umgås och stärka teamet.


Local hero

När vi letar samarbetspartners kollar vi alltid på vad som finns lokalt först. Lokala samarbeten gör att det är lättare att garantera att alla leverantörskrav hålls och det minskar även frakt av produkten/tjänsten och utsläpp vid våra besök.

Abelko anammar detta själva även genom att vi har egen tillverkning i vår lokal i Luleå. Här tillverkar vi och bygger ihop våra egna och kunders produkter. Vi är väldigt stolta över att vi har egen produktion på plats redo att möta både våra egna och kunders krav på hållbar tillverkning.


Hållbara julklappar

Hållbara julklappar med lokal förankring!

För att visa vår uppskattning till våra kunder väljer vi att ge en julklapp i form av att donera pengar till välgörenhet. 2023 har vi valt att skänka pengar till hjältarna i Läkare utan gränser. Choklad och roliga gadgets i all ära – det är viktigare att hjälpa när och där man kan tycker vi! Till medarbetarna gav vi presentkort som kan användas lokalt i Luleå respektive Jönköping, då kan alla själva välja vad de behöver och vi stöttar det lokala samhället.


Välgörenhet

Välgörenhet – ja tack!

Det finns många sätt att bidra på till välgörenhet. Vi låter medarbetarna vara med och styra vilka insatser Abelko ska göra.

Bland annat har vi haft en bössa i musikhjälpen med utlottning av en av våra produkter. Vi har bidragit med startkostnaden för de medarbetare som ville deltaga i Wings for Life World run som är en löptävling som samlar in pengar åt ryggmärgsforskning för att hitta ett botemedel för ryggmärgsskador.