Värme

Produkterna i Ultra-familjen har funktioner för styrning och reglering av bland annat värme. De används för styrning av värmepanna, fjärrvärmecentral, värmepump och mera. Genom att kunna hantera flera olika värden och parametrar får du ut mer information som i sin tur optimerar energiförbrukningen.

I den här lösningen vill man skapa en jämn inomhustemperatur i ett fastighetskomplex oberoende antal personer i ett rum, antal lampor, hushållsapparater, öppna/stängda fönster samtidigt som energiförbrukningen sänks i förhållande till dagens förbrukning.

Reglering av en fastighets värme ger både bättre kontroll och säkrare drift, men även lägre driftkostnader och förbättrad komfort för de boende.

För att genomföra detta används IMSE Ultra som gör en reglering mot utomhustemperaturen som i sin tur påverkar framledningstemperaturen.

Ultran ser till att börvärdet hålls så nära önskad temperatur som möjligt. För varje grad som framledningstemperaturen sänks genom effektiviseringsåtgärder kan du göra en energibesparing med cirka 5%. Ytterligare sätt att effektivisera värmeregleringen är att använda frånluften som mätpunkt för inomhusgivare. Ännu ett alternativ är att använda prognosstyrd värmereglering. IMSE Ultra har ett brett funktionsområde och möjlighet att koppla in expansionsmoduler vilket gör att du kan anpassa systemet till just ditt egna fastighetskomplex.

Utöver lägre driftkostnader och ökad komfort bidrar IMSE Ultra till att övervaka systemen och identifiera brister och avvikelser. Detta ger bättre kontroll och en trygghet som fastighetsägare. Eftersom IMSE Ultra är webbaserat ökar flexibiliteten i driften och du får en bättre överblick över din energianvändning.

Produkter för denna lösning

Styrning av värmepanna

Abelkos lösningar för styrning av värmepannor, såsom IMSE Ultra, möjliggör noggrann kontroll över värmepannans drift. Genom att övervaka och justera parametrar som till exempel framledningstemperaturen och värmecykelns längd kan IMSE Ultra säkerställa optimal prestanda och energieffektivitet för värmepannan. Detta innebär att värme produceras och distribueras på ett effektivt sätt, vilket resulterar i lägre driftkostnader och minskad miljöpåverkan.

 

Styrning av fjällvärmecentral

En fjärrvärmecentral är avgörande för att distribuera värme till flera enheter eller hushåll från en central värmekälla. Abelkos lösningar för styrning av fjärrvärmecentraler erbjuder avancerade funktioner för att optimera värmefördelningen och säkerställa jämn värmetillförsel till olika användare. Genom att övervaka och justera flödet av varmt vatten eller ånga kan IMSE Ultra anpassa sig till varierande belastningar och behov, vilket leder till en effektivare användning av energin och lägre driftkostnader för fastighetsägare och användare.

 

Styrning av värmepump

Värmepumpar är en energieffektiv lösning för uppvärmning och kylning av byggnader. Abelkos styrningslösningar, som IMSE Ultra, används för att optimera driften av värmepumpar genom att övervaka och justera olika parametrar såsom kompressorhastighet, temperaturinställningar och avfrostningscykler. Genom att anpassa värmepumpens funktioner efter aktuella väderförhållanden, byggnadens belastning och användarbehov kan IMSE Ultra maximera värmepumpens effektivitet och minska energiförbrukningen samtidigt som den bibehåller en bekväm inomhusmiljö.