Ventilation

Med IMSE Ultra får du marknadens mest kompletta styrning av ventilationsanläggningar. Målet med intelligent styrning av ventilationsanläggningen är att inomhusluften ska hålla en hög kvalitet och uppnå energibesparingar.

Med IMSE Ultra ansluten till ditt ventilationsaggregat för styrning av fläktmotorn samt mätning av tryck och tilluftstemperatur får du en av marknadens bästa system för ventilationsstyrning. IMSE Ultra styr fläktmotorn för att hålla rätt luftflöde samt ser till att tilluftstemperaturen hålls stabil genom att koppla in värme- eller kylbatteriet vid behov.

Tack vare möjligheten att koppla in till exempel CO2- och närvarogivare kan IMSE Ultra styra ventilationen efter behov.

Tack vare webbgränssnittet och energivisualiseringen i IMSE Ultra kan du fortlöpande följa besparingar, förbrukning och temperaturer i byggnaden.

Produkter för denna lösning