Echolog

En terminal där lägenhetsinnehavaren kan se sin förbrukning av el, varm- och kallvatten.

Ökad medvetenhet

Echolog är en terminal som gör det möjligt för lägenhetsinnehavaren att spara pengar och minska sin miljöpåverkan. Med Echolog-terminalen kan man följa och påverka sin el- och vattenförbrukning i realtid. Syftet är att man ska öka medvetenheten och därmed själv styra och minska sin förbrukning.

Bilder på Echolog och grafik som visar hur det hela fungerar finns att ladda ned på http://echolog.abelko.se
 

Motivation för minskad förbrukning

El- och vattenförbrukningen, både den aktuella och den historiska, presenteras i kända format och relateras till kostnader för att öka motivationen hos användaren att minska sin energiförbrukning. Echolog har en diskret design som är anpassad för att smälta in i ett hem. För att väcka intresse och dra uppmärksamhet till förbrukning visar Echolog väderprognoser, inomhustemperatur och utomhustemperatur. I övrigt är utseendet avskalat för att fokus ska ligga på förbrukningarna. Designen är dessutom baserad på vetenskapliga studier kring ändring av förbrukningsbeteende.

Enkel och snabb överblick

Med Echolog kan man ta ut mätvärden och visa individuella förbrukningar, som överförs till ett administrativt system för debitering, tillsammans med hyran. Man kan även skicka ut meddelanden till lägenhetsinnehavare för att exempelvis informera om planerade strömavbrott eller för att be om tillstånd att utföra lägenhetsunderhåll 

Anpassad just för dig

Echolog kan även expanderas med individuella funktioner för varje enskild kund. Här finns en rad möjligheter, till exempel mer utförlig förbrukningsstatistik, mer väderdata, visning av busstider, tvättstugebokningssystem, portsystem och så vidare.Manualer

Installationsanvisning Echolog

Installationsanvisning.pdf

Denna manual beskriver inkoppling och förberedelse inför drifttagning av lägenhetsterminalen Echolog.

Användarmanual Echolog

Användarmanual.pdf

Detta är en användarmanual för Echolog.

Produktblad

Echolog

Produktblad.pdf

Detta är ett produktblad för Echolog.