Operatörspanel – IMSE WMP Operator Panel

En extern Operatörspanel för avläsning och konfiguration av IMSE WebMaster Pro.

Avläsning och konfiguration

Som ett komplement till IMSE WebMaster Pro finns en extern operatörspanel för avläsning och konfiguration.

IMSE WMP Operator Panel ansluts till RS485 porten på IMSE WebMaster Pro. Operator Panelen kan anslutas fast till IMSE WebMaster Pro för montering på apparatskåp.

Den kan även levereras i kapsling med anslutningskabel för användning som bärbar serviceterminal.

Operator Panelen har en tvåradig display för visning. De parametrar som ska visas i operatörspanelen definieras i konfigurationsinställningar på IMSE WebMaster Pro.Manualer

Denna manual beskriver hur du kopplar in och använder en operatörspanel och även hur du skapar egna menyer för operatörspanelen.

This manual explains how to connect and use an operator panel, and also how to create own menus.