Produktnyhet! IMSE UltraBase40

IMSE UltraBase40 är ett webbaserat styr- och reglersystem för fastighetsautomation i IMSE-konceptet.

Ersättare till IMSE WebMaster Pro

IMSE Ultrabase40 är designad för att ersätta föregångaren IMSE WebMaster Pro med samma uppsättning av in- och utgångar samt plintkompatibel.

IMSE Ultra-familjen är marknadens mest öppna och kompletta DUC/PLCplattform med bland annat webbaserat användargränssnitt, loggning, larmhantering, översiktsbilder och Modbus.

Det är dessutom möjligt att utöka antalet in- och utgångar genom att komplettera med upp till tio IMSE Expansionsmoduler. Tack vare innovativa applikationsmallar och standardapplikationer i IMSE UltraBase, minimeras programmeringstid och ingenjörskostnader.

Fördelar

 • Licensfri
 • Fritt programmerbar
 • Grafisk- och skriptprogrammering
 • Modbus master och slav på RTU och TCP samtidigt
 • Larmhantering med epost
 • Loggning av data
 • Inbyggd databas, larm och tidskanaler
 • Flera oberoende applikationer kan köras samtidigt
 • Fem års fabriksgaranti
 • Support i världsklass

Produktinfo

Kapsling

 • Modulkapsling 9 enheter för DIN-skena.
 • Mått: 156x85x60mm

Ingångar/Utgångar

 • 8 temperaturingångar
 • 8 analoga ingångar
 • 8 analoga utgångar
 • 8 digitala utgångar
 • 8 digitala ingångar
 • Ethernet
 • Ethernet lokal PC

Kommunikation

 • Ex Out
 • Modbus-master via RS485 eller TCP
 • Modbus-slav via RS485 eller TCP


Programuppdateringar

Release 1.97.2

UB40 Release 1.97.2

Ny funktionalitet
* Möjlighet att ladda upp egen logotyp samt visning av supportinformation på inloggningssidan
* Modbus – möjligt att konfigurera så att värden bara skrivs när de förändras
* Större klickbara ytor i menyträdet
* Visning av supportinformation i OP-panelen
* Förbättrad läsbarhet i listorna för loggutskick och larmutskick

Buggfixar
* Problem där manuella styrningar inte kunde redigeras i OP-panelen löst
* Problem med drag-and-drop för touchscreen i loggad data löst.
* Tagit bort onödiga utskrifter i systemloggen
* Löst bugg där i vissa fall inte alla valda sammanställningssidor visades i menyn
* Mindre visningsbuggar lösta på sidorna Applikationer och resurser, Ändringshistorik och Konfigurera sammanställningssidor

Kända problem som EJ är lösta

Övrig info

Release 1.96.1

UB40 Release 1.96.1

Ny funktionalitet
* Stöd för att visa översiktsbilder i helskärmsläge.
* Nytt verktyg (skapa ruta) i översiktsbilder.
* Stöd för att välja textstorlek och textfärg i verktyget textruta (översiktsbilder).
* Stöd för fyra NTP-servrar.
* Stöd för att kunna välja om användarnivå-visa skall ha behörighet att kvittera larm.
* Tooltip på mätpunkt visar nu även kanalnamn och enhet.
* Stöd för ny expansionsmodul DO8.

Buggfixar
* NTP inställningar visades ej om man var inloggad med användarnivå-visa.
* Gick ej ta bort objekt i anpassad trädvy för startsida och operatörspanelen. OBS! Det kan krävas att cache och cookies rensas i webbläsaren efter uppgradering för att fixen ska synas.
* Felaktig MAC-adress på frontporten för UB30.
* Prestandaproblem i OP-panelen på sammanställningssidor med många regler.
* Timeout från mailserver kunde ge omstart av IMSE UltraBase
* Textfält lagt på en resurs (t.ex. kanal) visades inte i OP-Panelens sammanställningssida.
* Länkar och larm i översiktbilder och sammanställningssidor hanterades inte korrekt vid skapande av applikationsmall.
* IMSE UltraBase kunde vid omstart felaktigt svara ”illegal data value” via modbus

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS
Övrig info

Release 1.95.3

UB40 Release 1.95.3

Ny funktionalitet
* Förbättrat veckovis tidsschema med Helgdagskalender
* Funktion för att rensa larmhistorik och loggad data.
* Förbättrade redigeringsfunktioner för översiktsbilder
* Funktionalitet för att skapa modbus slavregister för en applikation
* Förbättrad sökfunktionalitet i resursträdet
* Förbättring gällande omladdning av OP-panelens menyer vid ändringar.
* Förbättrad JSON/CSV-export för Modbus
* Visa larm och logg för kanal på sidan Applikationer & resurser

Buggfixar
* I vissa fall kunde räknarvärden nollställas vid strömavbrott på UB30.
* Problem där det tar lång tid för OP-panelen att uppdateras.
* Larmgränser kunde ej ändras från OP-panel
* Backuper innehållande värden infinity eller undefined gick inte att återställa.

Kända problem som EJ är lösta
* I Modbus (webbvarianten) fungerar ej 32bitar WS

Övrig info

Manualer

Konfigureringsmanual IMSE UltraBase40

Konfigureringsmanual Ultra.pdf

Denna konfigureringsmanual är främst till för dig som ska konfigurera systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

Config Manual IMSE UltraBase40

Configuration manual Ultra.pdf

This configuration manual is mainly for the person configuring the Ultra system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Användarmanual IMSE UltraBase40

Användarmanual Ultra.pdf

Denna användarmanual är främst till för dig som använder det färdigkonfigurerade systemet. Syftet är att ge en bra vägledning om hur systemet ska användas på enklaste och effektivaste sätt.

User manual UltraBase40

User manual Ultra.pdf

This user manual is mainly for the person using the pre-configured system. It aims to provide a guide on how to use the system in the easiest and most effective way.

Referens manual UltraScript

Reference manual Ultra.pdf

This manual gives more detailed technical information and details about script programming.

Snabbstartsguide IMSE UltraBase40

Snabbstartsguide UltraBase40 sv.pdf

Detta är en snabbstartsguide för hur du ansluter och kommer igång med enheten.

Quickstart guide IMSE UltraBase40

Quickstart guide UltraBase40 en.pdf

This guide gives information on how to connect and get started with the system.

Produktblad

Produktblad IMSE UltraBase40

Produktblad UB40.pdf

Detta produktblad innehåller information om IMSE UltraBase40.

Hjälpprogram & filer

M-Bus Creatror 1.2.2

M-bus Creator.1.2.2.zip

Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din IMSE UltraBase. Dessa snippets gör så IMSE UltraBase kan kommunicera med M-Bus-enheter.

UB40 Factory Default

UB40 Factory Default

Applikationsbackup för att nollställa programmeringen och inställningar i Ultran.

Giltig endast för den senaste programuppdateringen.

Grafisk programmering

Version 42

Release 42.exe

Förbättringar

 • Åtgärdat problem med underapplikationer som ej exekverar/exekverar dubbelt
 • Åtgärdat problem med utdragning av expanderbara komponenter
 • Förbättrad hantering runt markering av objekt
 • Förbättrad hantering av direktkopplade kanaler

Grafisk Programmering kräver 64-bitars Windows 10 och SWRelease 1.47 eller senare.

Skript

Samling av script

www.skript.abelko.se

Här har vi samlat alla script som finns tillgängliga för nedladdning.

Symbolbibliotek

Symbollib creator: Version 1.05

Version 1.05.exe

Första versionen av symbolbiblioteket, Symbollib creator.

Om du vill lägga till egna symboler i din Ultra kan du skapa egna bibliotek med Symbollib creator.

Abelko_Pipes till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Pipes.zip

Ett helt nytt bibliotek minskar ingenjörstiden och höjer kvalitén med färdiga konceptbilder för ventilation och värme!

Fördelar

 • Färdiga konceptbilder för dom vanligaste typerna av ventilationsaggregat och värmeundercentraler
 • Anpassningsbara med tilläggsmoduler
 • Anpassad för dom nya symbolerna i Abelko_Symbols_Extended

Abelko_Symbols_Extended till IMSE UltraBase

Symbolbibliotek Exempel.zip

Ett utökat bibliotek som grundar sig på vårt befintliga Abelko_Symbols

Fördelar:

 • Större symboler
 • Utökad funktionalitet
 • Funktionen ”Ersätt symbolbibliotek” fungerar då symbolerna har samma namn som tidigare
 • Nya symboler som förbättrar upplevelsen för slutanvändaren

OBS! Zip-fil