IMSE Comprobo

Server för samordning av driftdata och larm i fastigheter.

Samlad information

IMSE Comprobo är en tjänst för visualisering av till exempel energikostnader, miljöpåverkan och larm från fastighetsautomationssystem.

IMSE Comprobo har ett modernt webbgränssnitt där du enkelt kan sammanställa data från dina DUC:ar. I och med att IMSE Comprobo sparar alla tillgängliga data i en databas är det enkelt att se förändringar i bland annat förbrukningar och temperaturer över tid.

Lägg in kartor, översiktsbilder och planlösningar i IMSE Comprobo och koppla dina DUC:ar till adress, våning och rum för snabb och enkel åtkomst av rätt DUC.

Med anläggningsbilder i IMSE Comprobo visas realtidsvärden för valda funktioner till exempel temperatur, flöden och läge på ställdon och ventiler. Tack vare möjligheten att spara data över tid redovisar IMSE Comprobo fastighetens E-signatur.

Smart larmhantering

IMSE Comprobo har en smart och lättanvänd funktion för hantering av larm från de anslutna systemen. I IMSE Comprobo lägger du in vem/vilka som är mottagare av larm samt vilka tider och veckodagar de ska ta emot larm. IMSE Comprobo använder kalendern för att skicka rätt larm till rätt person vid rätt tidpunkt.

Produktdata

  • Datainsamling och presentation av driftdata: Från styrsystem och andra typer av TCP/IP-kommunicerande enheter.*
  • Larmhantering: Ta emot och vidarebefordra larm.*
  • Rapportfunktion: Rapportverktyg för insamlad data och driftstatistik till exempel förbrukningar av vatten och el- och värmeenergi.
  • E-signatur: Beräkning av fastigheters energieffektivitet.
  • Öppen källkod: Baseras på standardkomponenter med öppen källkod såsom operativsystem, databas och webbserver.

*Driftdata och larm från anslutna system överförs via mejl. Detta underlättar integrering och anslutning av olika typer av kommunicerande utrustning.Manualer

Användarmanual Comprobo

Användarmanual.pdf

Användarmanual som gäller för Comprobo version 1.9.

Produktblad

Produktblad Comprobo

Produktblad Comprobo.pdf

Här hittar du produktblad för IMSE Comprobo.

Ingår i dessa lösningar

IMSE Comprobo ingår i följande lösningar.