IMSE WebMaster Pro

Ett webbaserat styr- och reglersystem med databaser för lagring av mätvärden.

Vår tidigare generation av DUC

IMSE WebMaster Pro är vår tidigare generation av DUC för fastighetsautomation och har ersatts av den plintkompatibla IMSE UltraBase40.

OBS! Då IMSE WebMaster Pro har utgått som produkt kommer support och programuppdateringar att upphöra den 31/12 2024.Programuppdateringar

Release 4.3

Swe Release 4.3.zip

Release 4.3 löser ett problem med status för virtuella GFBI-enheter, dvs enheter utan telegram, som införts med R2.42. Problemet gör att skript som utnyttjar gruppscript för virtuella enheter inte fungerar. Endast firmware är ändrat. I release 4.3 ingår bootloader 3.09, firmware 2.46, webbsidor 4.01, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00. Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata. Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

OBS: Detta uppgraderingspaket kräver 32-bitars java installerat på datorn. Om det är en 64-bitars dator kommer automatiskt 64-bitars java att installeras. Ett aktivt val måste göras för att ladda ner och installera 32-bitars versionen

Release 4.2

Release 4.2 innehåller en ändring för att tiden i databasplottar ska visas korrekt. Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program som du laddar ned från: http://upgrade.abelko.se/wmpro/WMPro/latest.php. I release 4.2 ingår bootloader 3.09, firmware 2.45, webbsidor 4.01, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00. Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata. Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Release 4.1

I denna release har alla Java-appetar gjorts om. Kurvor, databasvisning och anläggningsinformation är nu implementerade i HTML5 för att fungera med nya webbläsare. Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program. Detta program laddar du ned från http://upgrade.abelko.se/wmpro/WMPro/latest.php. I release 4.1 ingår bootloader 3.09, firmware 2.45, webbsidor 4.00, applikationsskript 3.0 och användarwebbsidor 4.00. Efter uppdatering är det en bra idé att tömma webbläsarens cache. Detta ska du göra innan du surfar in i den uppdaterade apparaten. I din webbläsare hittar du denna funktion under inställningar. Det kallas tex cachat webbinnehåll, webhistorik eller webbdata. Tänk på att det är ditt ansvar att ha en giltig backup innan en uppdatering.

Manualer

Användarmanual WMPro

Användarmanual.pdf

Detta är användarmanualen för IMSE WebMaster Pro.

User manual WMPro

User manual.pdf

This is a user guide for IMSE WebMaster Pro.

Reference manual WMPro

Reference manual.pdf

This manual gives more detailed information about IMSE WebMaster Pro with script language and functionalities.

Net1 Router

Manual.pdf
Net1 uppgraderar sitt nät till 4G-teknik, vilket kräver byte av router (nya routrar skickas ut av Net1). I manualen hittar du hur du gör när du ställer in routern för IMSE WebMaster Pro, IMSE UltraBase30 och Abelko Terminal.

Referensmanual Regulatorer

Referensmanual.pdf

Denna manual beskriver hur du konfigurerar regulatorer i en IMSE WebMaster Pro.

AMA - Beskrivningstext

Beskrivningstexter enligt AMA 98

AMA-mall.pdf

Denna AMA 98-beskrivning innehåller följande kapitel.

U   Apparater för styrning och övervakning
UF   Styr och logikenheter
UFB   Styr- och logikenheter i programmerbara styrsystem
UFB.1   Datorenheter i programmerbara styrsystem
UFB.13   Programmerbara integrerade datorenheter

Hjälpprogram & filer

M-Bus Device Creator 1.2.2

Release 1.2.2.zip
Med hjälp av M-Bus Device Creator kan du skapa snippets som du sedan laddar i din WebMaster Pro. Dessa snippets gör så WebMaster Pro kan kommunicera med M-Bus-enheter. Det är samma program i båda filerna. Skillnaden är att den ena är komprimerad med zip och den andra är en exe fil. Vissa antivirusprogram tror att det är ett virus om man laddar ner en exe fil. Därför tillhandahåller vi en zip fil så att alla kunder kan ladda ner programmet.

Appletersättningsprogram

PC-program Appletersättningsprogram

Appletar för konfigurering är flyttade till ett PC-program som du kan ladda ned här och installera. I programmet finns: – Grafisk programmering – Regulator – Skripteditor – Operatörspanel – Filhantering

Nollställning av WMPro

WMPro Clean Release 1.04.zip

Detta program hjälper dig att nollställa din WMPro.

Netgear router

Vissa routrar/gateways/brandväggar från Netgear har en funktion som heter ARP-scan. Denna funktion går ej att avaktivera i routern. Det denna funktion gör är att ”storma” nätet med ett tusental ARP-förfrågningar under ett fåtal sekunder. Denna funktion i Netgear routern kan störa funktioner i IMSE WebMaster PRO. Därför avråder vi alla våra kunder att använda routrar i FVS-serien. I dagsläget känner vi bara till att det är FVS338 som gör det, men det kan förekomma på andra Netgearmodeller också.

Konfigurationsmall för I/O-Kanaler

WMPro Mall I/O-kanaler.xlt

Här Kan du ladda ned en excelfil för att på ett snabbt sätt se hur du nyttjat din IMSE WebMaster Pro och tillhörande Senecamodule

Uppkopplingsguide WMPro

Uppkopplingsguide.zip

Ett program som hjälper dig att ansluta till en WebMaster PRO. Detta program kräver att du har administratörsrättigheter på din dator.

Skript

Drivrutiner

www.skript.abelko.se

Applikationsexempel

WMShare med Thermia Robus

WMshare med Thermia Robust.pdf

I Thermias fastighetsvärmepumpar i Robustserien sitter en styrenhet som heter WM HPC. Den är nära besläktad med WMPro och kan prata WMShare. För att kunna göra det krävs att man har webblicens för värmepumpen så att man kan surfa i den. Med applikationsexemplet följer en fil, ”WMHPC_Share.par”. Den laddar man upp till värmepumpens parameterbank för att aktivera WMShare export. Man kan sedan importera ett urval av värden från värmepumpen till en WMPro. Främsta användningsområdet för detta är om man har både värmepumpar och WMPro i en anläggning, så kan man samla ihop viktig information till en översiktsbild i en WMPro. Man kan även använda det för att dela givare och för att få styrsystemen att samverka. Observera att man endast kan hämta ut information från värmepumpen, inte påverka den på något sätt.

Timer med tryckknapp

Tryckknappstimer.pdf
I många tillämpningar behöver man en timer som kan startas med en knapptryckning. En sådan timer kan användas för att starta ett ventilationsaggregat, tända belysning eller liknande. Vid en förnyad tryckning innan timertiden gått ut, kommer tiden att nollställas och timern stoppas. I detta applikationsexempel visar vi på hur man enkelt konfigurerar en sådan timer. Lösningen implementeras med skript, och detta förklaras i detalj. Om man bara vill ha funktionen, utan att vara intresserad av detaljerna om hur och varför det fungerar som det gör, så kan man ladda ner och använda skriptet i färdig form från supportsidorna. Avsnitt 4 beskriver hur man får det att fungera.

GPRS uppkoppling

Applikationsexempel GPRS.pdf

I detta applikationsexempel kan du se de grundläggande inställningarna för utgående trafik via GPRS samt inkommande anslutningar via GSM för en IMSE WebMaster PRO. Det finns färdiga inställningar för Telia, Maingate samt Telenor.

Effekt och Energi Implementation av integrationsverk i WMPro

Effekt och energi integrationsverk i WMPro.zip

Om man mäter temperaturen på vattnet man skickar in i en ”process”, och temperaturen på vattnet som kommer tillbaka, samtidigt som man mäter flödet, så kan man räkna ut den effekt och den energi som avges eller genereras. Det generella ordet process betyder i praktiken oftast en värmeväxlare eller en panna. Det finns speciella mätare, värmemängdsmätare eller integrationsverk, som sköter om den uppgiften. Om man inte ska använda energimätningen som underlag för debitering så kan man i stället låta en WMPro göra dessa beräkningar. I detta applikationsexempel visar vi på hur man dels räknar ut en effekt, och dels hur man mäter energi. Att räkna ut effekten är ganska enkelt, men att få till en väl fungerande energiräknare är lite mer komplicerat. Lösningen implementeras med skript, och detta förklaras i detalj. Om man bara vill ha funktionen, utan att vara intresserad av detaljerna om hur och varför det fungerar som det gör, så kan man ladda ner och använda skriptet i färdig form från supportsidorna. Avsnitt 5 beskriver hur man får det att fungera.

RWI65 ersättare variant 1

RWI65 Ersättare variant 1.zip
Detta applikationsexempel innehåller en RWI65 ersättare, den konfigurerade regulatorn är inte helt generell utan är gjord för att ersätta en speciell RWI-konfigurering. Konfigureringen i IMSE WebMaster Pro är gjord med en standard ventilationsregulator som kompletterats med några grafiskaprogrammeringar. För tryckstyrning av fläktar används standard PID-regulatorn som finns tillgänglig i regulatorverktyget.

Undercentral med Radiatorkrets och varmvattenkrets

UC med Radiatorkrets och varmvattenkrets.zip
Regulatorn är i princip samma regulator som beskrivs i manualen. En regulator med utekompenserad reglering av en radiatorkrets och en regulator med konstant reglering av varmvatten. Utöver de tre givare som behövs för regulatorerna finns givare för fjärrvärme tillopp och retur, samt returtemperaturen på radiatorkretsen. Vi mäter också drifttiden för pumparna. Det finns larm från pumparna, expansionskärlet och regleravvikelse på båda regulatorerna. Larmet från cirkulationspumpen är ett återkopplat larm. Regulatorerna är konfigurerade med regulatorverktyget och det finns inga andra skript eller grafiska programmeringar. För programmering av regulatorer hänvisas till regulatormanualen. Du får bara här färdiga filer för att ladda upp i din WMPro.

Styrning av solfångare

Styrning av solfångare.pdf
En solfångare på taket ska värma vattnet i en ackumulatortank. Vi skall starta och stoppa en cirkulationspump så att vattnet bara cirkulerar när temperaturen i solfångaren är högre än i botten på ackumuatortanken. När temperaturen i botten av ackumulatorn överstiger ett värde stoppas cirkulationen. I cirkulationskretsen för solfångaren sitter en flödesgivare så vi ska också räkna ut effekten på solvärmen och energin.

Styrning av portlås och Ytterbelysning

Styrning av portlås och ytterbelysning.pdf
WMPro kan användas som ”Tidur” för att styra portlåsning, ytterbelysning, tvättstugor, motorvärmare mm. Det finns maximalt fem olika kalendrar för tidsstyrning. Ofta vill man också kunna manuellt stänga av funktionen eller slå till den kontinuerligt. När det gäller styrning av ytterbelysning vill man ofta ha någon form av skymmningsrelä i stället för styrning via kalender. Vi skall här visa ett par exempel med styrning av portlås och ytterbelysning med skymningsrelä.

Kompletterande fläktstyrning vid avvikande inomhustemperatur

Kompletterande fläktstyrning vid avvikande inomhustemperatur.pdf
Ventilations regulatorn i WMPro stödjer enhastighetsfläktar, ibland vill man istället ha en fläkt som har två hastigheter. Den andra hastigheten skall då oftast triggas av nått speciellt ej uppfyllt tillstånd, som till exempel att CO2 halten ligger över en viss gräns eller som i detta fall att inomhustemperaturen ligger utanför vissa gränser.

Kvittera larm via knapp

Kvittera larm via knapp.pdf

Det kan i många sammanhang vara bra att kunna kvittera ett larm manuellt utan att behöva surfa in i WMPro. Detta görs enkelt med ett skript och en tryckknapp kopplad till en digital ingång.

Databaser & Räknare

Databaser och räknare.pdf
En räknare sparar man normalt inte i en databas. Den visar ett totalvärde sedan senaste återställning. Ibland kan det emellertid vara intressant att se förbrukningen, eller vad man nu räknar, dag för dag eller timme för timme. Detta kan man göra genom att använda den matematiska funktionen Förändring DB, och lagra dess resultat i databasen. Det första exemplet i detta dokument visar hur man kan göra det. I vissa fall har man ingen givare som mäter förbrukningen, men det är en utgång på apparaten som styr förbrukningen. Det kan till exempel vara en pump som slås från och till. Om pumpens kapacitet är känd så kan man skatta flödet. Dokumentets andra exempel visar hur man kan skapa och lagra sådana estimat i databaser.

Rumskompensering

Rumskompensering.pdf

För regulatorer där framledningstemperaruren styrs av utomhustemperaturen efter en reglerkurva kan man införa rumskompensering. Detta innebär att man har en eller flera givare som mäter inomhustemperatur, och justerar börvärdet för framledningstemperaturen efter dessa. Rumskompenseringen kan se till att man får ett bra inomhusklimat även om reglerkurvan är feljusterad, eller när väderförhållandena gör att reglerkurvan inte fungerar så bra. Kraftig uppvärmning av solinstrålning, eller nedkylning på grund av kraftig blåst är exempel på förhållanden som kan gör att en normalt välfungerande kurva inte fungerar så bra. Detta applikationsexempel visar hur man kan göra rumskompensering med flera givare. Exempel finns både i grafisk programmering och i skript.