GSE Generell styrenhet

GSE Generell styrenhet styr och övervakar belysning, pumpstationer, hamnar och bevattningsanläggningar med mera. GSE rapporterar även mätvärden av energiförbrukning och effekt.

Fjärrstyrning och övervakning via mobilnätet

Användningen av trådlös kommunikation för att styra, övervaka och kontrollera olika processer blir allt vanligare. Abelko har utvecklat trådlös styrning i 20 år. Tekniken bygger på dubbelriktad kommunikation via mobilnätet. Det ger möjlighet att styra, kontrollera, mäta och övervaka en process eller maskin via Internet, oavsett var i världen du befinner dig.

GSE styr och övervakar belysning, pumpstationer, hamnar och bevattningsanläggningar med mera. GSE rapporterar även mätvärden av energiförbrukning och effekt.

GSE-systemet

 • Anslut en eller flera kontaktorer, relän eller insignaler
 • Anslut elmätare för insamling av energi eller effekt
 • Med elenergimätare kan man även kontrollera om det finns fel i anläggningen.
 • GSE hämtar information från molntjänsten om vad den ska utföra
 • GSE har inbyggt minne med bland annat en astronomisk kalender så att den kan utföra styrningar även om mobilnätet är nere
 • GSE kan återrapportera till servern om status, larm och förbrukning med mera

 Hantering via smartphone

 • Manuell till- och frånstyrning av en eller flera GSE-enheter
 • Ta emot larm
 • Avläsning av aktuell status och signalstyrka på mobilnätet

Fördelar med GSE-systemet

 • Oavsett placering har behörig personal tillgång till systemet via smartphone, surflplatta eller internetuppkopplad dator, vilket gör användningen flexibel
 • Information fås om exempelvis släckta gatlyktor innan allmänheten hinner ringa och felanmäla 
 • Överblick och kontroll över hela systemets aktuella status
 • Lätt att bygga ut med flera GSE-enheter i framtiden
 • Dubbelriktad kommunikation ger kontroll på att styrningen verkligen är utförd
 • Styrningar även om molntjänsten är ur funktion
 • Möjlighet till framtida centrala omprogrammeringar, exempelvis vid nya funktioner

 GSE Molntjänst

 • Sammanställer information som behövs för styrningen av ett GSE-system
 • Inbyggd astronomisk kalender tar vid om molntjänsten är ur funktion
 • Utför förprogrammerade till-/frånstyrningar
 • Tar emot larm från samtliga GSE-enheter och loggar dessa
 • Sparar och bearbetar larmhistorik 
 • Avläsning av aktuell status på utgångar, ingångar, larm med mera
 • Omprogrammering av GSE vid exempelvis justering av larmgräns
 • Kan styras och avläsas via PC över Internet
 • Larm ifall kommunikationen till någon av GSE-enheterna brutits
 • Olika behörighetsnivåer i systemet

Produktinfo

GSE-3311

Ingångar/Utgångar

 • 3 digitala utgångar
 • Halvledarrelä 230 VAC–0,5 A.
 • 1 analog utgång 0-10 V
 • Används för att styra extern dimmerutrustning med mera
 • 3 digitala ingångar
 • 1 universalingång, 1 för kontaktorsvar och 1 för manuellstyrning via brytare
 • 1 analog ingång 0–10 V eller 0(4)–20 mA
 • Ingång för 6 VDC batterimatning.

Kapsling

 • Typ: Modulkapsling 9 enheter för DIN-skena
 • Mått: 165 x 85 x 60 cm
 • Klass: IP21
 • Färg: Grå
 • Vikt: 0,4 kg

Övrigt

 • Antenn: FME
 • Matningsspänning: 230 VAC
 • Tillägg
 • Seriell kommunikation RS485, skruvplint. För kommunikation mot till exempel elenergimätare, I/O-modul och dimmerutrustning.
 • Extra I/O-modul för 5 st digitalingångar. Alla fem ingångarna är universella, slutade, brytande eller växlande. Modulkapsling fyra enheter för DIN-skena.

GSE 321

Ingångar/utgångar

 • 3 st digitala utgångar
 • 2 st digitala ingångar
 • 1 st analog ingång

Övrigt

 • Bygel för 0-10V / 0(4)-20 mA: Den analoga ingången kan mäta både spänning och ström. Växling mellan lägena görs via bygel på kortet under kåpan.


Manualer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning.pdf

Här hittar du hur du kopplar in din GSE.

Produktblad

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

GSE Generell styrenhet

Produktblad Generell styrenhet.pdf

Detta är ett produktblad som bland annat innehåller tekniska data.

Ingår i dessa lösningar

GSE Generell styrenhet ingår i följande lösningar.